Perhevapaat tasa-arvoisemmiksi

Palkalliseen raskaus- ja vanhempainvapaaseen tuli parannuksia elokuussa.

Sairausvakuutuslaki uudistui elokuussa 2022. Tässä yhteydessä perhevapaita koskeva lainsäädäntö ja terminologia muuttuivat merkittävästi. Äitiysvapaata ja isyysvapaata ei jatkossa enää ole, vaan nämä korvattiin raskaus- ja vanhempainvapailla.

Perhevapaauudistus johti tarpeeseen päivittää työehtosopimuksia vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Uusissa työehtosopimuksissa saatiinkin läpi merkittäviä parannuksia perhevapaiden palkallisiin päiviin. Entiset palkalliset isyysvapaat poistuivat, ja tilalle tuli huikea 32 päivän palkallinen vanhempainvapaa, myös toiselle vanhemmalle. Jatkossa vanhemmilla on siis tasa-arvoinen oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen.

Koska raskausvapaan voi aloittaa?

Raskausvapaa alkaa aikaisintaan 30 arkipäivää ja viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Vapaalle jäävä valitsee itse aloitusajan tältä aikaväliltä.

Raskausvapaan aloittamisesta tulee ilmoittaa työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkua. Raskaus on yksityisasia, joten työntekijän ei tarvitse aikaisemmin kertoa asiasta työnantajalle. Käytännössä kuitenkin asiasta saattaa joutua ilmoittamaan jo aiemminkin, mikäli joutuu käymään esimerkiksi raskauden vuoksi tutkimuksissa työpäivän aikana.

Kuinka pitkä palkallinen raskausvapaa on?

Palkallinen raskausvapaa on 40 arkipäivän mittainen sekä julkisen SOTE-sopimuksen että yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin kuuluvilla työntekijöillä. Sopimuksiin on kirjattu ehtoja palkallisen raskausvapaan saamiseen.

SOTE-sopimuksen piirissä työskentelevältä edellytetään, että:

  • palvelussuhde on kestänyt välittömästi ennen raskausvapaan alkamista kaksi kuukautta,
  • vapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista,
  • työnantajalle esitettään todistus raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta ja
  • työnantaja saa sairasvakuutuslain mukaisen raskausrahan.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla palkkaoikeus raskausvapaan ajalta on 40 arkipäivältä edellyttäen, että työntekijän palvelussuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta.

Kuinka pitkä palkallinen vanhempainvapaa on?

Työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus palkalliseen vanhempainrahaan 32 arkipäivän ajan. Tämä koskee sekä julkisen että yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä.

Kuka on oikeutettu palkalliseen vanhempainvapaaseen?

SOTE-sopimuksen piirissä työskentelevän työntekijän tai viranhaltijan 32 arkipäivän palkallisen vanhempainvapaan edellytyksenä on, että:

  • palvelussuhde on jatkunut vähintään kaksi kuukautta,
  • vapaata on haettu vähintään kahta kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista (enintään 12 arkipäivän vapaajaksolla hakuaika on vähintään kuukautta aiemmin),
  • työnantajalle on esitetty asianmukainen todistus lapsen syntymästä ja
  • työnantaja saa sairasvakuutuslain mukaiseen vanhempainrahan.

Vanhempainvapaa tulee pitää välittömästi raskausvapaan jälkeen, yhtäjaksoisesti. Muulla kuin synnyttävällä vanhemmalla on kuitenkin mahdollisuus pitää osa palkallisesta vanhempainvapaasta lapsen syntymän yhteydessä ja loput vanhempainvapaasta myöhemmin yhtäjaksoisesti. Adoptiovanhempia koskien on erilliset määräykset.

Työnantajalle on kunnissa ja hyvinvointialueilla pyrittävä ilmoittamaan raskaus- ja vanhempainvapaata haettaessa, kuinka perhe kokonaisuudessaan on suunnitellut käyttävänsä raskaus- ja vanhempainvapaita.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla vastaavanlaisia rajoituksia vapaan sijoittamiselle tai yhtäjaksoisuudelle ei ole kuin kunnallisessa sopimuksessa. Palkkaa maksetaan vanhempainvapaan 32 ensimmäiseltä arkipäivältä työsuhteen kestäessä. Palkanmaksun edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työsuhteessa vähintään kolme kuukautta ennen vanhempainvapaan alkua.

Uusi sairausvakuutuslaki antaa myös mahdollisuuden (9 luku 7§) luovuttaa vanhempainrahapäiviä. On kuitenkin syytä huomioida, että henkilö, jolle päiviä on luovutettu, ei ole oikeutettu palkallisiin vanhempainrahajaksoihin KVTES‑, SOTE- tai yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusten mukaan.

Kertyykö raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta vuosilomapäiviä?

Kunnissa, kuntayhtymissä ja tulevilla hyvinvointialueilla vuosilomaa kertyy koko työntekijän tai viranhaltijan raskaus‑, eritysraskaus- ja vanhempainvapaan ajalta. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla vuosilomaa kertyy 160 päivän ajalta, kun työntekijä on ollut raskaus‑, eritysraskaus- tai vanhempainvapaalla.

Vuosilomaa ei saa ilman viranhaltijan tai työntekijän suostumusta määrätä 105:n ensimmäisen raskaus- ja vanhempainvapaapäivän ajalle.

Lisää tarkennuksia voit lukea työehtosopimuksista.


Muista: Syrjintä ei sallittua

Raskaus- tai perhevapaa ei saa vaikuttaa kielteisesti työntekijän asemaan työyhteisössä. Se ei esimerkiksi saa näkyä palkassa, oikeudessa kouluttautua tai uralla etenemisessä.
Työntekijän irtisanominen raskauden takia on laitonta, myös koeajalla. Raskaus- tai perhevapaa ei myöskään saa vaikuttaa määräaikaisen työsopimuksen jatkamiseen tai vakinaistamiseen.

Susanna Pelander

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *