Palkat hyvinvointialueilla ja kunnissa nousevat merkittävästi lähivuosina 

Kuva palkkapussista, jossa euron merkki

Sovittujen palkankorotusten lisäksi palkkoja nostaa viisivuotinen palkkaohjelma.  

Kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajien vuoden 2023 ja 2024 palkankorotukset ovat selvillä. Hyvinvointialueilla on jaossa myös palkkaharmonisaatiorahaa. Kuntien ja hyvinvointialueiden työehtosopimukset ovat voimassa 30.4.2025 asti. 

Osa palkankorotuksista maksetaan yleiskorotuksina. Esimerkiksi kesäkuuksi 2023 sovittu yleiskorotus 2,2 prosenttia maksetaan kaikille kuntien ja hyvinvointialueiden työ- ja virkaehtosopimusten piiriin kuuluville.  

Tulossa on myös kertakorvauksia. Kunnissa ja hyvinvointialueilla työskentelevät saavat 467 euroa palkan päälle kesäkuussa 2023. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät saavat tämän lisäksi joko 120 euroa (varhaiskasvatuksen sosionomit) tai 150 euroa (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö, päiväkotien johtajat).  

Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työ- ja virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.    

Paikallinen järjestelyerä tarkoittaa, että työpaikoilla neuvotellaan, millä perusteilla ja kenelle järjestelyerän korotukset kohdentuvat. Neuvottelut perustuvat pääsopijajärjestöjen ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tekemään ohjeistukseen. Järjestelyerää ei siis lähtökohtaisesti makseta kaikille.  

Joustava ruokailu ei vielä koske kaikkia

Hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveydenhuollon työtä tekeviin noudatetaan SOTE-sopimusta. SOTE-sopimuksen yleistyöajassa työskentelevät voivat nyt ruokailla joutuisasti työn ohessa. Joutuisa ruokailu tarkoittaa, että ruokailu (15–20 minuuttia) on työaikaa ja työntekijän on silloin oltava työvalmiudessa ja työnantajan tavoitettavissa. 

Työntekijä/viranhaltija saa kuitenkin päättää, ruokaileeko joutuisasti vai käyttääkö ruokailuun omaa aikaa. Työpaikat sopivat itsenäisesti, miten työntekijät ilmoittavat, käyttävätkö he ruokailuun omaa aikaa vai syövätkö työn ohessa.  

Joutuisa ruokailu ei koske SOTE-sopimuksen liitteen 4 mukaisessa työajassa tai toimistotyöajassa työskenteleviä. Näitä ovat muun muassa sosiaalityöntekijät, psykologit, sairaalafyysikot ja hyvinvointialueiden hallinnollisissa tehtävissä työskentelevät. 

Talentian tavoitteena on, että myös liitteeseen 4 kuuluvat työntekijät saavat mahdollisuuden joutuisaan ruokailuun. 


Yksityinen sosiaalipalveluala odotti kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisua 

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkankorotukset eivät olleet vielä selvillä lehden mennessä painoon. Talentian tavoitteena on saada alalle tänä vuonna vähintään samansuuruisia korotuksia kuin kuntiin ja hyvinvointialueille, mukaan lukien palkkaohjelman korotukset. 

Jos neuvotteluosapuolet pääsevät sopuun palkankorotuksista, on työehtosopimus voimassa 30.4.2024 asti. Jos sopua ei synny, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 30.3.2023.  

Sen jälkeen ei enää neuvotella palkankorotuksista, vaan koko sopimuksen sisällöstä. Tällöin jäsenistön on oltava valmiudessa vauhdittamaan neuvotteluita. 


Valtio ja kirkko saivat kaksivuotiset työ- ja virkaehtosopimukset 

Valtio ja kirkko pääsivät sopuun uusista työ- ja virkaehtosopimuksista. Molemmat sopimukset päättyvät 2025.   

Valtion palkankorotusten kustannusvaikutus on 6 prosenttia ja kertaerän 1 prosentti työvoimakustannuksista 2023. Sopimukseen sisältyy myös tekstimuutoksia, jotka parantavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tasa-arvoa.  

Molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa on jatkossa kestoltaan 32 arkipäivää.  

Kirkon sopimusalalla palkankorotukset ovat 5 prosenttia 2023, ja ne maksetaan yleiskorotuksena. Vuoden 2024 peruspalkkaa tarkistetaan kaikissa palkkausjärjestelmissä vähintään 2,5 prosentin yleiskorotuksella.  

Sopimus ei sisällä paikallisesti neuvoteltavia eriä eikä kertaerää. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *