Painavia syitä säilyttää sosiaalialan kelpoisuusehdot

Kristiina Koskiluoma. Kuva: Veikko Somerpuro

Hallituksen norminpurku- ja säästöhankkeet ovat nostaneet sosiaalialan ammattilaisten keskuudessa myrskyn. Vaikka huolellisesti valmisteltu sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tuli voimaan 1.3.2016, jatkuu spekulointi kelpoisuuksista edelleen. Sitä pyörittävät norminpurkuhankkeet ja työnantajien pelottelu sillä, että palvelut vaarantuvat sosiaalityöntekijäpulan vuoksi.

Hallitus sanoo poistavansa tarkat tutkintoa koskevat kelpoisuusehdot, jos niille ei ole erityisen painavaa syytä. Sosionomin, geronomin ja sosiaalityöntekijän ammattihenkilölaissa oleville vaatimuksille on erittäin painat syyt: sosiaalihuollon asiakkaiden oikeudet ja julkisen vallan käyttö sosiaalihuollossa.

Sosiaalihuollon ammatit eivät ole uhattuna.

Kun hallitus käy yhdistämään terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilölakia ja rekisteriä uudistuksen toisena vaiheena, ei ole syytä sille, että sosiaalialan ammattihenkilöiden valvonnasta ja rekisteröinnistä luovuttaisiin.

Painava syy on myös sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, jossa kunkin ammattialan syvällinen ammatillinen osaaminen on edellytys onnistuneelle tiimityölle ja keskinäiselle luottamukselle.

Kristiina Koskiluoma.

Kristiina Koskiluoma. Kuva: Jyrki Komulainen.

Työntekijäpulaan auttaa se, että tehtäviä jaetaan uudella lailla sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden kesken. Tehtäväjakoa ei pidä tehdä yksisilmäisesti säästöjen näkökulmasta, vaan nostamalla asiakkaan tarpeet ensisijaiseksi lähtökohdaksi.

Säästöt syntyvät vaikuttavan työn tuloksista, ei niinkään palkkakulujen säästöistä. Päättäjien tulisi nyt malttaa, ja antaa uudistusvyöryn pölyn tasaantua ennen hätiköityjä johtopäätöksiä. Tehtäväjaolle antaa nimittäin vauhtia myös muu lainsäädäntö kuten perustoimeentulotuen Kela-siirto, sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki.

Myös sote-uudistus muokkaa tehtäväjakoja ja tuo uusia vaativampia tehtäviä sosiaalihuollon ammattihenkilöille. Sen sijaan kiirettä kannattaa pitää pitää siinä, että tarjotaan koulutusmahdollisuuksia. Hallitus lupaakin selvittää yhdessä yliopistojen kanssa joustavamman tavan suorittaa sosiaalityöntekijän ammattihenkilöoikeuden edellyttämät sosiaalityön opinnot muun muassa hyödyntämällä aikuiskoulutusta.

Kristiina Koskiluoma

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *