Osis-työ on ainutlaatuista päihdetyötä

‒ Osis-toimintaan saa tulla mukaan, vaikka vielä käyttää huumeita, kertoo Hede Laasonen. Kuva: Jyrki Komulainen

Ainutlaatuiseksi työmme tekee se, että korostamme huumeita käyttävien ihmisarvoista kohtaamista ja vahvistamme heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Osiksessa toimitaan haittoja vähentävän huumetyön ideologialla, sanoo kehittämissuunnittelija, sosionomi (AMK) Hede Laasonen.

Osis-toiminta tavoittaa vertaisten kautta huumeita käyttäviä, korvaushoidossa olevia tai kuntoutuvia ihmisiä, joita muut palvelut eivät juuri tavoita.

‒ Meille saa tulla mukaan, vaikka vielä käyttää huumeita, kertoo Hede Laasonen.

Työ on ajoittain rankkaa, mutta palkitsevaa, sanoo Laasonen. Osiksessa ei tehdä terapiatyötä, vaikka pitkissä asiakassuhteissa kohtaamiset voivat syventyä hyvinkin intensiivisiksi.

‒ Parasta palautetta meille on, kun vuosia huumeita käyttänyt sanoo, että hän on saanut ihmisarvonsa takaisin ja joku kohtaa hänet muunakin kuin narkkarina. Osiksessa vertainen saa uuden identiteetin käyttäjäidentiteettinsä vaihtoehdoksi.

Vertaistoimijoita ja ryhmiä

Osiksessa koulutetaan aktiivisesti päihteitä käyttäviä ihmisiä toimimaan päihdemaailmassa vertaistoimijoina. Tällä hetkellä toiminnassamme on eri tavoin mukana 100 käyttävää vertaista ja heistä aktiivisia toimijoita on 30.

Osiksessa toimii kaksi ryhmää, Verto-tiimi ja VeryNais-ryhmä. Lisäksi on matalan kynnyksen Tsemppis-kahvila, jossa kahvittelun lomassa voi hoidella asioitaan tai tavata työntekijöitä henkilökohtaisisesti. Tsemppis-kahvilaan voi myös päästä työskentelemään ja hakemaan tuntumaa kahvilatyöhön.

Verto-tiimi tarjoaa koulutusta vertaisena toimimiseen, mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan sekä voimaantua ja virkistyä hyvässä porukassa. VeryNais on naiserityistä vertaistoimintaa, jossa saa muun muassa tietoa naiseuteen, hyvinvointiin ja päihteisiin liittyvistä asioista.

Parasta palautetta on, kun vuosia huumeita käyttänyt sanoo, että hän on saanut ihmisarvonsa takaisin.

‒ Meillä on myös etsivää työtä, ja vertaisilla on mahdollisuus liikkua kaduilla etsivän työntekijän mukana. Tällainen työmalli on osoittautunut toimivaksi, sillä tavoitamme sellaisia käyttäjiä, joita meidän ei olisi muutoin mitenkään mahdollista tavoittaa. Etsivässä työssä kerromme Osiksen toiminnasta ja muista palveluista, kertoo Hede Laasonen.

Osiksen yhteistyökumppaneina ovat A‑klinikkasäätiö, Tukikohta ry ja Suomen Lumme ry.

‒ Itse olen Tukikohdan palveluksessa. Meillä on nyt STEA:n jatkuva toiminta-avustus, joka turvaa toiminnan jatkuvuuden hankevuosien jälkeen.

Osa päihdepalveluiden kenttää

‒ Ajattelen, että teemme yhteiskunnallisesti merkittävää pioneerityötä ja rikastutamme päihdekentän palveluita. Työtämme kohtaan esitetään ajoittain kovaakin kritiikkiä, jopa päihdetyön ammattilaisilta. Saamme kuulla, että mahdollistamme päihteiden käytön tai että hyysäämme käyttäjiä, sanoo Laasonen.

On kuitenkin niin, että vuosia huumeita käyttänyt harvoin löytää tiensä suoraan päihdepalveluihin, sanoo Laasonen.

‒ He eivät saa kadulla yhtäkkistä oivallusta hakeutua katkolle. Moni ovi myös sulkeutuu huumeita käyttäviltä oletetun motivaation puutteen tai retkahdusten vuoksi. Siksi tarvitaan tämän tyyppisiä palveluita. Vaikka meillä ei ole tavoitteena, että käyttö pitää lopettaa, näin voi silti käydä.

Teemme vaikuttamistyötä ja koulutamme paljon tästä aiheesta. Tavallisten ihmisten asenteisiin huumeidenkäyttäjiä kohtaan yritämme vaikuttaa pitämällä yhdessä tamperelaisen Völjy-toiminnan kanssa Elämä vastassa ‑blogia.

Osis-työn kyljessä toimii aktiivisesti käyttäjäyhdistys Suomen Lumme ry, jota pyörittävät vielä huumeita käyttävät ihmiset.

‒ He haluavat toiminnallaan vaikuttaa siihen, miten huumeidenkäyttäjiä kohdellaan yhteiskunnassamme. Tällainenkin toimintamuoto on melko ainutkertaista.

Helena Jaakkola

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *