Opinnäytetyö lasten oikeuksista erotilanteessa sai etiikkapalkinnon

– Ajatus lapsen oikeuksista on sosiaali­työn ytimessä oleva perusarvo, sanoo Minna Cukurs. Kuva: Minna Jerrman

Minna Cukursin lastensuojelun opinnäytetyö sai Talentian vuoden 2020 etiikkapalkinnon.

Vantaalaisen Minna Cukursin, 43, palkittu sosiaalityön opinnäyte käsittelee lasten oikeuksia erotilanteessa. Päätöksen voittajasta teki Talentian ammattieettinen lautakunta.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta valmistunut Cukurs osoittaa opinnäytetyössään, että valitettavan usein vanhempien vaikea riitely erotilanteessa vie suuren osan lastensuojelun avohuollon työntekijöiden huomiosta. Näin lapsi ja hänen näkemyksensä jäävät taka-alalle, ja lapsen oikeus tulla kuulluksi ei toteudu.

– Ajatus lapsen oikeuksista on sosiaalityön ytimessä oleva perusarvo, Cukurs korostaa.

Cukurs oli saamastaan palkinnosta hyvin ilahtunut.

– Palkinto muistuttaa siitä, että lasten ja nuorten oikeuksien vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen on aikuisten yhteinen asia. Ammattilaisten tehtävä on nostaa rohkeasti huolen aiheet esiin ja pitää lapsi työskentelyn keskiössä.

Eroriidat tulleet entistä haastavammiksi

Minna Cukurs on toiminut lastensuojelun kentällä useita vuosia, ensin ohjaajan ja perhetyöntekijän tehtävissä ja sosiaalityön opintojen myötä lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijänä.

– Näiden vuosien aikana vanhempien välinen vaikea eroriita on näyttäytynyt yhtenä haastavimmista lapsen hyvinvointiin ja auttamiseen vaikuttavista tekijöistä, hän kertoo.

Vahingollisilla kokemuksilla on pitkäkestoisia vaikutuksia lapsen elämään.

– Tutkimuksessani halusin selvittää, miten lastensuojelussa kiinnitetään huomiota lapsen oikeuksiin saada suojelua ja huolenpitoa sekä osallistua häntä koskeviin asioihin vanhempien vaikean eroriidan aikana.

Cukurs valitsi tutkimuksensa näkökulmaksi lasten asiakassuunnitelmien tarkastelun. Niihin kirjataan, mitä asioita lastensuojelussa yritetään muuttaa ja miten.

Tutkimuksessa nousi esiin, että työntekijät pyrkivät vanhempien väliseen yhteisymmärrykseen, vaikka sen saavuttaminen vaikuttaisi vaikealta.

– Tutkittujen asiakassuunnitelmien perusteella vaikeat asiat nostettiin esille rohkeasti ja suoraan lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta. Lapsen oikeuksien näkökulmasta lapsen oma mielipide ja osallisuus jäivät kuitenkin pieneksi, kertoo Cukurs.

Ammattilaisten tehtävä on nostaa rohkeasti huolen aiheet esiin ja pitää lapsi työskentelyn keskiössä.

Tutkimuksessa otetaan myös kantaa sosiaalityön aikapaineeseen ja kuormitukseen. Niiden seurauksena työntekijöillä ei ole riittävästi aikaa tavata lasta, kuten laki edellyttää. Tällöin myös oikeusperustaisuus heikkenee, koska työntekijöillä ei ole mahdollisuutta ennakoivaan ja suunnitelmalliseen työskentelyyn.

– Asiakasmäärien kohtuullistaminen on yksi askel sitä kohti, että avohuollon palveluissa voidaan toteuttaa lapsen oikeuksia hänelle kuuluvalla tavalla, Cukurs summaa.

Hänen omassa työssään asiakasmäärät ovat pysyneet kohtuullisina.

– Tästä huolimatta kalenteri täyttyy nopeasti erilaisista neuvotteluista ja aikuisten tapaamisista. Työskentelyn rakenteet ja totutut tavat tehdä työtä luovat myös kiirettä ja vievät aikaa itse asiakkailta, eli lapsilta.

Kymmenen teesiä

Cukurs on kirjoittanut tutkielmansa tulosten perusteella kymmenen teesiä, joihin hän on koonnut eroriitoihin liittyviä haasteita lapsen oikeuksien näkökulmasta.

– Avohuollon työskentelyssä kohdataan kiireen ja resurssien paineessa lapsia ja heidän vanhempiaan, joiden eroriidat voivat tuntua epämääräisiltä ja loputtomilta. Haasteellinen tilanne voi houkutella nopeisiin ratkaisuihin, hän pohtii.

Tässä teeseistä on apua – ne muistuttavat, mitkä ovat lapsen oikeudet ja vanhempien rooli erotilanteessa. Lapsella on oikeus suojeluun, tulla kuulluksi ja saada tietoa erotilanteesta.

– Lastensuojelun ammattilaisen tehtävä jää näissä teeseissä ilmaan. Siksi lisäisin myös itselleni muistutuksen: ”Tapaa lasta. Anna lapselle mahdollisuus kuulla häntä koskevista asioista ja kertoa oma mielipiteensä riittävän usein suoraan tai valitsemansa luotettavan aikuisen välityksellä”, Cukurs sanoo.

Palkinnon myöntäneen Talentian ammattieettisen lautakunnan mukaan Cukursin tutkielmassa on selkeästi ja ymmärrettävästi osoitettu, kuinka oikeusperustainen työ eroriidoissa voi auttaa nimenomaan lapsen oikeuksien ja osallisuuden toteutumista. Lautakunta kehuu tutkielman pohdintaa kypsäksi. Teorian liittäminen aineiston tulkintaan on vaatinut tutkittavan ilmiön perusteiden käytännöllistä ymmärtämistä.

– Oikeusperustainen lähestymistapa voi vahvistaa sosiaalityön ammattieettistä perustaa, toteaa Talentian erityisasiantuntija ja ammattieettisen lautakunnan sihteeri Alpo Heikkinen.

Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee vuosittain yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosiaalialan opinnäytetyön, jonka tekijä on käsitellyt aihettaan ammattieettisellä tavalla.

Otteita Cukursin 10 Teesistä

  • Lapsella on oikeus saada suojelua ja hoivaa vanhemmiltaan.
  • Lapsella on oikeus olla kuulematta vanhempien rumaa ja toistuvaa riitelyä.
  • Lapsella on oikeus tulla näkyväksi eroriidan keskellä.
  • Lapsella on oikeus saada tietoa erosta.

Minna Jerrman

Lue MInna Cukursin opinnäytetyö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *