Oman osaamisen kehittäminen kiinnostaa

Talentian selvityksen mukaan valitettavan usein työnantaja ei kannusta sosiaalialan korkeakoulutettuja täydennyskoulutukseen.

Talentia pyysi viime syksynä jäseniään kertomaan, kuinka he ovat kehittäneet osaamistaan työuransa aikana ja miten työnantaja on osallistunut tähän. Jatkuva oppiminen sosiaalialalla 2021 ‑tutkimuksessa selvisi, että lähes kolmannes sosiaalialan korkeakoulutetuista maksaa ammatillisen täydennyskoulutuksensa itse ja kouluttautuu omalla ajalla.

– Tämä on huolestuttavaa, sillä sosiaalihuollon ammattihenkilölaki velvoittaa myös työnantajaa ylläpitämään ja kehittämään työntekijöiden osaamista, sanoo toinen selvityksen tekijöistä, Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Osaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta sosiaalialan asiantuntijoiden ammattitaito vastaa työn muuttuvia vaatimuksia.

Talentian mielestä hyvinvointialueiden tulisikin nyt ottaa huomioon tarve sosiaalihuollon jatkuvalle oppimiselle, sillä sen järjestäminen kuuluu jatkossa hyvinvointialueiden velvollisuuksiin.

– Sosiaalialan korkeakoulutettujen osaamista tulisi kehittää korvaamalla koulutuskustannukset, tarjoamalla erilaisia kannustimia sekä kiinnittämällä huomiota osaamisen johtamiseen, Jaana Manssila summaa.

Lisäkoulutus ei aina avaa uusia mahdollisuuksia

Tutkimuksessa nousi selkeästi esiin, että sosiaalialan korkeakoulutetut suhtautuvat hyvin myönteisesti oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Selvitykseen osallistuneet Talentian jäsenet olivat päivittäneet osaamistaan ahkerasti, ja 85 prosenttia heistä oli kiinnostunut hankkimaan lisää ammatillista osaamista tulevaisuudessa.

Oppimis- ja osaamismyönteisyys heijastuvat kuitenkin heikosti palkka- ja urakehitykseen sosiaalialalla, sillä 45 prosentilla lisäkoulutus ei ole avannut uusia työmahdollisuuksia.

– Työnantajien kannattaisi hyödyntää osaaminen täysimääräisesti. Kun työnantaja tukee henkilöstön täydennyskoulutusta ja palkitsee siitä, tämä sitouttaa ja parantaa työtyytyväisyyttä, Jaana Manssila painottaa.

Sosiaalialan korkeakoulutus antaa erinomaiset valmiudet alalla työskentelyyn. Mutta alan moninaisuus ja vaativuus edellyttävät jatkuvia mahdollisuuksia syventää työssä tarvittavaa osaamista.

– On selvää, että sosiaalialan jatkuva oppiminen tarvitsee lisää johtamista, resursseja ja tasapuolisia osallistumisen mahdollisuuksia, Manssila sanoo.

Osaamista pitäisi hyödyntää paremmin

Suurin osa sosiaalialan osaajista työskentelee ylintä tutkintoaan vastaavassa työssä. Sosiaalityöntekijöistä heitä on 90 prosenttia ja sosionomeista (AMK) 77 prosenttia.

– Sosionomin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osaamista hyödynnetään kuitenkin yhä heikosti: vain 39 prosenttia ylemmän tutkinnon suorittaneista työskenteli tutkintoaan vastaavassa työssä, Jaana Manssila sanoo.

Talentia korostaa, että sosionomin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osaaminen tulisikin hyödyntää nykyistä paremmin.

Kyselyyn vastasi 475 Talentian jäsentä.

Tutustu selvitykseen: Jatkuva oppiminen sosiaalialalla 2021.

Minna Jerrman

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *