Oikeusturvavakuutus on tärkeä jäsenetu

Talentia on ottanut jäsenilleen oikeusturvavakuutuksen, josta korvataan jäsenten työ- tai virkasuhteisiin liittyvistä riita- ja rikosasioista aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja.

Oikeudenkäyntikulut syntyvät osapuolten asiamiehinä ja avustajina toimivien asianajajien palkkioista. Vakuutus korvaa enintään 20 000 € ja vakuutetun omavastuu on 15 % kuluista, kuitenkin vähintään 200 €.

Rikosasioissa vakuutus korvaa vain oikeudenkäyntikuluja, ei esitutkinnasta aiheutuvia avustajan kuluja.

Tahallisesta rikoksesta vastaajana tuomion saanut ei voi saada vakuutuksesta korvausta. Mikäli jäsen on rikosasiassa asianomistajana ja vastaajana oleva tuomitaan, korvaa vakuutus jäsenen oikeudenkäyntikulut, mutta vain kun jäsen tai hänen avustajansa on tuomioistuimessa vaatinut niitä vastaajan korvattaviksi.

Riita-asioissa vakuutus kattaa myös jäsenen maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Mikäli työntekijä voittaa riita-asian käräjä- tai hovioikeudessa tai virkasuhteisten kohdalla hallinto-oikeudessa, tuomioistuin velvoittaa vastapuolen korvaamaan voittopuolen oikeudenkäyntikulut. Tällöin jäsenelle ei tule lainkaan kuluja, vaan asian hävinnyt puoli velvoitetaan korvaamaan sekä jäsenen että omat oikeudenkäyntikulunsa.

Poikkeustapauksissa tuomioistuin saattaa velvoittaa kummankin osapuolen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan riippumatta siitä, kumman osapuolen hyväksi se on itse pääasian ratkaissut. Näin voi käydä tilanteissa, joissa asia on siinä määrin epäselvä, että sen ratkaiseminen on perustellusti edellyttänyt tuomioistuinkäsittelyä.

Jos työntekijä tai viranhaltija häviää asian ja hänet velvoitetaan korvaamaan myös vastapuolen kulut, vakuutuksesta korvataan myös niitä em. enimmäiskorvaukseen saakka.

Yleisissä tuomioistuimissa ja hallinto-oikeudessa käsitellään asiat, joissa vaatimukset perustuvat lakiin. Tällöin asianosaisena on jäsen itse. Työ- ja virkaehtosopimusten määräyksiä koskevat riita-asiat ratkaistaan työtuomioistuimessa, jossa asianosaisena on ao. virka- tai työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestö. Tällöin jäsenelle ei tule oikeudenkäyntikuluja vaan järjestö vastaa niistä.

Ennen asian viemistä tuomioistuimeen kannattaa olla yhteydessä Talentiaan, jotta jäsen saisi edes varovaisen arvion asiansa menestymismahdollisuuksista. On muistettava, että tuomioistuin ratkaisee asian itsenäisesti.

Suurin osa Talentian lakimiesten hoidettavaksi tulleista jäsenten riita-asioista on päättynyt työnantajapuolen kanssa tehtyyn sovintosopimukseen ilman tuomioistuinkäsittelyä. Tällöin jäsenelle ei luonnollisestikaan aiheudu kuluja. Mikäli asiassa ei saataisi sovintoratkaisua ja jäsen haluaisi viedä riita-asiansa tuomioistuimen ratkaistavaksi, hän valitsee itse asiamiehensä tai avustajansa. Tämän tulee olla asianajaja, jotta vakuutusyhtiöstä voi asian häviämistapauksessa saada korvausta kuluista.

Paula Kangasmaa
neuvottelujohtaja, varatuomari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *