Oikeus hyvästelyyn

Omaohjaajan ja asiakkaan eroprosessin käsittely on vakiintunut ammattieettinen käytäntö, johon työnantajan pitäisi antaa mahdollisuus toteaa Talentian ammattieettinen lautakunta päätöksessään.

Jäsen irtisanoutui, koska ei saanut opintovapaata jatko-opintoihin. Ennen irtisanoutumista jäsen pyysi saada saattaa ammatillisesti päätökseen yli kolme vuotta kestänyt omaohjaajuus lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Työnantaja lopetti kuitenkin työvelvoitteen heti, eikä mahdollisuutta lapsen ja vanhempien hyvästelyyn jäänyt. Oliko työantajan ratkaisu ammattieettisesti kestävä?

Sosiaalisella suhteella on erityinen merkitys lapselle

Vastaavia tilanteita ammattieettinen lautakunta on käsitellyt aiemminkin.

Omaohjaajan ammatillinen rooli tuottaa vuorovaikutus- ja tunnesuhteen työtekijän, lapsen ja tämän vanhempien välille. Suhde omaohjaajaan on lapsen kannalta sekä pedagoginen että sosiaalinen suhde, jolla on erityinen merkitys lapsen hyvinvoinnin kannalta. Suhteen äkillinen lopettaminen voi olla lapsen edun vastaista.

Lastensuojelulain 4 §:n yleisvelvoitteissa todetaan, että toimenpidevaihtoehdoissa lastensuojelua toteutettaessa on otettava huomioon lapsen edun mukaisesti hänelle läheiset henkilöt ja ihmissuhteet. Lapsen oikeuksien sopimukseen 12 ja 13 artiklan perusteella lapsella on oikeus esittää mielipiteensä ja saada tietoa häntä itseään koskevissa asioissa. Lapsen omien toiveiden ja näkemysten huomioiminen lapsen ja läheisen henkilön erotilanteessa on lapsen edun mukaista.

Eettiset velvoitteet koskevat myös työnantajaa

Myös työnantajaa sitovat ammattihenkilölain ammattieettiset velvoitteet ammatillisten menettelytapojen osalta, kun hän tekee ratkaisuja johtajan ja esimiehen roolissa sosiaalihuollon ammattihenkilönä.

Ammattieettinen lautakunta pitää puutteellisena ja kyseenalaisena menettelytapana sitä, että tilanteen kokonaisratkaisu johdetaan yhdestä normikokonaisuudesta, työsopimuslainsäädännöstä. Työnantajan oikeudesta välittömään työvelvoitteen päättämiseen seuraa lapsen edun kannalta kohtuuton tilanne, jossa ero ammattihenkilön ja lapsen välillä jää tunnesuhteena käsittelemättä.

Lastensuojelulaitosten valvontaan kuuluu omavalvonta, sijaishuollon tilaajan suorittama valvonta ja aluehallintovirasto viranomaisvalvonta. Ammattihenkilön ammattieettisen toiminnan asianmukaisuutta valvoo Valvira. Epäkohtien esilletuonnin velvollisuudesta säädetään sosiaalihuoltolaissa. Normikokonaisuus ohjaa sosiaalialan johtamiskäytäntöjä ja työsuojelua riippumatta siitä onko kyseessä yksityinen vai julkinen palveluntuottaja. Myös voittoa tavoittelevan lastensuojelulaitoksen toiminnan tulee olla eettisesti ja ammatillisesti kestävää. Vastuullinen lastensuojeluyrittäjä ei keskity voiton maksimointiin, vaan ottaa kaikissa tilanteissa huomioon ammatilliset ja eettiset näkökohdat. Omistaminen ei oikeuta ohittamaan omaohjaajan kasvatusvastuuta ja lapsen etua.

Lapselle ja hänen perheelleen olisi tullut tarjota mahdollisuus käsitellä eroprosessi omaohjaajan kanssa ammattieettisesti ja ammatillisesti kestävänä vakiintuneena ammattikäytäntönä.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammattieettisen lautakunnan asiantuntijasihteeri
Talentia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *