Nytt webbmaterial stödjer psykisk hälsa på arbetsplatsen

Genom att stärka den psykiska hälsan och förebygga problem kan man avsevärt förbättra arbetshälsan och produktiviteten på jobbet. Inom socialbranschen kan det bland annat handla om att jobba mer systematiskt för att anställda ska kunna återhämta sig från jobbet.

Som stöd för det förebyggande arbetet för en bättre psykisk hälsa finns nu ett omfattande webbaserat material som Arbetshälsoinstitutet tagit fram.

Det handlar om Verktygslådan för att stödja psykisk hälsa, ett material som riktar sig till såväl enskilda anställda som till hela arbetsgemenskapen och ledningen. Materialet grundar sig på forskning och varje temaområde har bearbetats och utvecklats av en expertgrupp med sakkunniga från just det området.

Betoningen i verktygslådan är på åtgärdsförslag och konkreta tips som hjälper arbetsplatsen att satsa förebyggande på psykisk hälsa.

Det säger Arbetshälsoinstitutets psykolog och arbetshandledare Elisa Valtanen som varit med och utvecklat materialet i verktygslådan.

– Målet är att erbjuda tillräckligt med vardagliga lösningar för att stödja den psykiska hälsan på arbetsplatsen. Det finns mycket man kan göra för att varje dag jobba preventivt”, säger Valtanen.

Ger konkreta förslag

Valtanen nämner som ett exempel verktyget Räknare för återhämtning som hjälper arbetsplatsen att utvärdera och tillsammans utveckla sätt som stödjer återhämtning från arbetet. Verktyget har använts särskilt flitigt av personer som jobbar inom social- och hälsovårdsbranschen.

– Branschen präglas av arbetskraftsbrist. Att då ha verktyg för att känna igen olika typer av återhämtning är därför extra viktigt.

Med hjälp av räknaren kan till exempel en arbetsledare eller HR-teamet tillsammans med arbetarskyddet kartlägga arbetsplatsens praxis och verksamhetsmodeller och hur de stödjer återhämtning.

– Webbverktyget ger konkreta förslag på lösningar. Det kan handla om hur mycket arbetstagare kan påverka sina arbetstider och hur man med hjälp av planering av arbetsturer kan främja återhämtning, säger Valtanen.

Hon konstaterar att det särskilt inom socialbranschen är viktigt att inse vad man verkligen kan göra på arbetsplatsen för att underlätta återhämtningen, trots arbetet som ofta är både mentalt och fysiskt belastande.

– Även om det känns som om det finns mycket man inte kan ändra på med snabb tidtabell så finns många lösningar som inte kräver tilläggsresurser.

Individen är i fokus

I arbetet med att stödja den psykiska hälsan på arbetsplatsen handlar mycket om att kartlägga situationen, lyfta fram utmaningar och styrkor och att planera åtgärder som syns i vardagen.

Valtanen säger att den som planerar att ta i bruk verktygslådan kan kontakta Arbetshälsoinstitutet för tips.

– Våra sakkunniga berättar gärna om hur de olika verktygen kan användas och vilka egenskaper de har.

För den som vill komma igång genast kan det löna sig att börja med materialet Må bra av jobbet som riktar sig till chefer. Materialet ger chefer färdigheter att bygga upp en arbetsgemenskap som stödjer den psykiska hälsan.

– Man kan testa ett redskap eller tänka långsiktigt om vilka teman organisationen vill jobba med systematiskt. Särskilt viktigt är det att reflektera över hur verktygen kan kopplas samman med existerande lösningar.

Verktygslådan innehåller ett verktyg där individen är i fokus. Det handlar om testet Hur mår du? som ger svar på frågan om hur det står till med ens arbetsvälbefinnande. Testet har varit verktygslådans populäraste verktyg, med 65 000 utförda test sedan verktygslådan lanserades i fjol.

– Det finns mycket var och en kan göra för sin egen arbetshälsa och sitt eget välmående men verktygslådan koncentrerar sig på arbetsplatsen.

Verktygslådan för att stödja psykisk hälsa

Vad? Arbetshälsoinstitutets öppna och kostnadsfria webbmaterial om psykisk hälsa.
För vem? Arbetstagare, chefer och HR, direktörer, företagshälsovården och arbetarskyddet.
Varför? För att förbättra arbetshälsan och för att jobba preventivt med psykisk hälsa.
Hur? Materialet är indelat i sju teman vilka man kan jobba med enligt behov:

  • Testet Hur mår du? – om arbetsvälbefinnande
  • Materialet Må bra av jobbet – för chefer
  • Test för förändringsberedskap
  • Verktyg för rusmedelsprogram
  • Räknare för återhämtning
  • Webbkurs i anpassning av arbete
  • Coachningen Työuran uurtajat (på finska)

Läs mer: https://hyvatyo.ttl.fi/sv/sinneocharbete

Lina Laurent

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *