Ny svensk utbildning i socialt arbete i Vasa

Universitetslektor Harry Lunabba vid Soc&Com säger att utbildningen i Vasa inte kommer att gnapa påantagningen av studenter i Helsingors. "Vi på Soc&Kom har ett ansvar för att utbilda socialarbetare också i Österbotten och att se till att man inte gör samma misstag som i lärarutbildningen". Foto: Linda Tammisto/Helsingfors Universitet

Det handlar om Svenska social- och kommunalhögskolans kandidatutbildning, vilken följs av en magisterutbildning i socialt arbete.

Till den nya treåriga kandidatutbildningen antas 15 studenter. Utbildningen finansieras av staten, genom Undervisnings- och kulturministeriets tilläggsfinansiering.

– Ministeriet har räknat med att det kommer att finnas ett stort behov av socialarbetare i framtiden och Soc&kom (Svenska social- och kommunalhögskolan) har tillsammans med Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet ett riksansvar för den svenska socialarbetarutbildningen i Finland, säger professor Helena Blomberg-Kroll.

Soc&kom har två gånger tidigare erbjudit studier i socialt arbete på kandidatnivå i Vasa. Då ordnades kurserna inom ramen för Öppna universitetet.

Därefter kunde studenterna söka till magisterprogrammet i socialt arbete – ett samarbete mellan Soc&kom och Statsvetenskapliga fakulteten. Målgruppen för de här satsningarna var personer som redan hade en lämplig lägre eller högre högskoleexamen. De flesta var vuxenstuderande.

Den här gången erbjuds en komplett kandidatutbildning, inklusive allmänna studier (totalt 180 studiepoäng), och den passar också den som kommer direkt från gymnasiet. En del av de allmänna studierna kommer att ordnas tillsammans med Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa, en del som digitala kurser eller hybridkurser från Helsingfors universitet.

Universitetslektor Harry Lunabba vid Soc&kom påminner också om JOO-avtalet som gör det möjligt för högskolestudenter att läsa kurser på andra högskolor än det egna. I Vasa kan man avlägga kurser till exempel vid Åbo Akademi eller Vasa universitet.

– Jag hoppas vi kan skapa ett kreativt samarbete med andra högskolor, säger Lunabba.

Onlinepedagogik är en helt annan sak

Under de två senaste åren har både studenter och undervisande personal vid högskolor lyft fram illamående och en allmän digital trötthet. Hur ska den nya Vasautbildningen engagera studenterna och bidra till att skapa en gemenskap?

De digitala kurserna ska vara genomtänkta helheter som grundar sig på onlinepedagogik, säger Lunabba.

– Under coronaåret har många lösningar varit nödlösningar där man överfört närundervisning till Zoom utan större planering – pandemipedagogik. Onlinepedagogik är en helt annan sak.

Men också närundervisning behövs. I Vasa anställer Soc&kom en universitetslektor i socialt arbete.

– Personen i Vasa blir säkert väldigt viktig. Men många andra lärare kommer också att vara involverade, för att garantera samma bredd som vi har i Helsingfors, säger Blomberg-Kroll.

Hon lyfter fram att det finns många kurser i socialt arbete som inte kan göras på distans. Det handlar särskilt om kurser som har att göra med arbetspraktik och klientmöten.

– Hela processen där man växer in i och blir medlem i ett akademiskt samfund kräver att studenter och lärare träffar varandra på riktigt.

Finns många ideer

Både lunabba och Blomberg-Kroll tror att utbildningen kommer att locka tillräckligt många studenter.

– Vi har brist på socialarbetare och kommunerna har efterlyst flera studieplatser. Men vi har också många behöriga socialarbetare som bytt bransch efter en kort arbetskarriär, säger Lunabba.

Han säger att det är viktigt att samhället ser på hela paletten när det gäller bristen på socialarbetare. Här ingår bland annat frågan om lönen, arbetsförhållanden och den etiska belastningen.

Lunabba hoppas att den nya utbildningen i Vasa ska vara lyckad och ge erfarenheter som kan bidra till en mer bestående struktur.

– Om utbildningen blir ett framgångsrecept kan vi fundera på hur vi kan göra den mer tillgänglig för studenter på andra håll i landet, till exempel för ålänningar. Här finns många ideer som kan utforskas efterhand.

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet inleder hösten 2022 en kandidatutbildning (180 studiepoäng) i socialt arbete i Vasa.

Närundervisningen i Vasa ordnas på Storalånggatan 28–30 där Helsingfors universitets Vasaenhet för juridik verkar.
Utbildningen följs av en magisterutbildning i socialt arbete, vilken ordnas av Soc&kom och Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Till kandidatutbildningen antas 15 studenter. 11 av studieplatserna är reserverade för förstagångssökande.
Ansökningstiden är 16–30 mars 2022.

Läs mer om ansökan på tjänsten studieinfo.fi.

Lina Laurent

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *