Naiselta naiselle – naiserityistä päihdetyötä

Naiseus ja naiserityisyys jäävät päihdetyön kentällä vielä liian usein paitsioon. Yhdessä kokoNAINEN ‑hankkeessa päihteiden käyttöön ja päihdehaittoihin liittyvät asiat ja ilmiöt ovat vahvasti mukana työssä, mutta työtä tehdään naiserityisten silmälasien läpi – naiselta naiselle. Kaiken toiminnan ydin on nainen ja naiseuteen liittyvät teemat.

Naiserityinen päihdetyö mielletään helposti työksi, jossa sekä asiakas että työntekijä ovat naisia. Naiserityisyys on kuitenkin paljon laajempi kokonaisuus. Yhdessä kokoNAINEN ‑hankkeessa käsiteltäviä teemoja ovat häpeän ja syyllisyyden tunteet, itsetunto, sosiaaliset suhteet, väkivallan kokemukset, omat rajat sekä seksuaalisuus.

Hankkeen naiserityisessä työotteessa teemoja lähestytään naiseuden kautta. Erityisessä asemassa työtavassa ovat lisäksi tunnetyöskentely sekä kehon ja mielen yhteyden ymmärtäminen ja oman kehon hyväksyminen. Näiden lisäksi työntekijän sukupuolella on toki keskeinen merkitys.

Jokainen nainen luo työskentelystä omanlaisen kokonaisuuden ja käsiteltävät teemat painottuvat eritavoin naisten tarpeitten mukaan. Tärkeintä työssä on, että nainen kohdataan nimenomaan naisena – ei päihteidenkäyttäjänä, kuntoutujana tai äitinä vaan naisena.

”Ensimmäistä kertaa minun kanssani puhutaan oikeista asioista, itsetunnosta, omista rajoista, syyllisyydestä ja väkivallan kokemuksista.”

Toiminnassa mukana olleet naiset ovat kokeneet valitun työotteen ja työn sisällöt hyvänä ja omaa elämäänsä vahvistavina. Yksi naisista on 62-vuotias Sirpa, joka on ollut mukana Yhdessä kokoNAINEN ‑toiminnassa vuoden verran.

Sirpa tapaa hanketyöntekijää yksilötapaamisilla noin kahden viikon välein ja käy naisten vertaisryhmässä. Yksilötyössä voidaan keskittyä tarkemmin Sirpalle tärkeisiin teemoihin ja ryhmästä saa vertaistukea ja naisenergiaa arkeen. Yhdessä on itketty, mutta paljon myös naurettu.

”Minun on ollut helppo sitoutua tähän toimintaan, sillä täällä puhutaan oikeista asioista. Minun ei kuitenkaan aina ole pakko puhua. Annetaan tilaa olla myös rauhassa ja puhua ihan tavallisia, arkipäiväisiä asioita. Täällä minusta ei tunnu siltä, että olen päihteidenkäyttäjä vaan siltä, että minua halutaan auttaa ja tukea”, Sirpa kertoo.

”Ihan hirveän tärkeää minulle on ollut, että voin puhua turvallisesti ja luottamuksellisesti asioistani.”

Sirpan alkoholinkäyttö on ollut ongelmallista jo pitkään ja takana on myös laitospäihdekuntoutusjakso muutaman vuoden takaa sekä päihdeklinikan asiakkuus. Sen lisäksi hän on aiemmin käynyt vertaisryhmissä, joissa on sekä miehiä että naisia.

”Olen minä aiemminkin käynyt vertaisryhmissä ja ihan mukaviahan ne ovat, mutta ei siellä näistä asioista, mitä minulle on tapahtunut, voi puhua. Päihdeklinikalla taas, noh, siellä puhutaan niistä päihteistä”, Sirpa toteaa.

Ne omat rajat

Yhdeksi tärkeäksi teemaksi Yhdessä kokoNAISEN työssä on noussut naisten omien rajojen vahvistaminen. Usein paitsi fyysiset rajat myös psyykkiset rajat ja omien valintojen tekeminen on naisille vaikeaa. Omien rajojen pohtiminen ja aivan konkreettiset rajaharjoitukset nousevat monella naisella isoon rooliin työskentelyssä.

”Minä olen tässä vuoden aikana saanut ihan hirvittävästi rohkeutta ja opetellut sanomaan ei. Sen myötä sitten se alkoholin käyttökin on vähentynyt, kun olen ymmärtänyt, ettei kaikkeen tarvitse lähteä mukaan, jos se tuntuu itsestä pahalle,” Sirpa kertoo.

”Olen ymmärtänyt, kuinka paljon menneisyys ja minulle lapsuudessa tapahtuneet asiat ovat vaikuttaneet elämään, niin kuin nyt itsetuntoon, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen.”

”Isoin asia minulle kai on ollut se, että olen oppinut hyväksymään itseni ja minut on kohdattu ihan tavallisena naisena.”

Kohtaamisen merkitystä ei voi korostaa liikaa

Onnistuessaan kohtaaminen voi avata väylän molemminpuoliseen oppimiseen ja tasavertaiseen dialogiin. Epäonnistunut kohtaaminen puolestaan voi sulkea ovet työskentelyltä ja katkaista suhteen alkuunsa. Naiset tulevat mukaan Yhdessä kokoNAISEN ‑toimintaan vapaaehtoisesti, mikä korostaa onnistuneen vuorovaikutuksen ja ensikohtaamisen merkitystä.

Osa naisista ottaa itse yhteyttä hankkeeseen tai viesti toiminnasta kulkee naiselta naiselle. Osalle naisista yhteistyökumppanit vinkkaavat toiminnasta ja kannustavat mukaan ryhmiin tai yksilötyöhön. Päätöksen osallistumisesta tekee kuitenkin aina nainen itse.

Yhdessä kokoNAINEN (2018–2020) on Kirkkopalvelujen Riippuvuustyön kehittämisyksikön kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää toimintamalleja naiseuden huomioimiseen päihdetyössä. Hanketta rahoittaa STEA.

Maiju Lehtonen
koordinaattori
Yhdessä kokoNAINEN

(Sirpan nimi muutettu)

Lisätiedot

Maiju Lehtonen, Yhdessä kokoNAINEN ‑hanke

p. 040 663 6188

maiju.lehtonen@kirkkopalvelut.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *