Näin saatte toimivasta työnjaosta kaiken hyödyn

kartalla Suomen hyvinvointialueet

Kun sosiaalihuolto siirtyy hyvinvointialueille, on hyvä aika käydä läpi työpaikan työnjaon perusteet. Tämä kannattaa: kun työnjako toimii, osaavimmat ammattilaiset ovat heille sopivimmissa tehtävissä.  

Mitä hyötyä työnjakoon satsaamisesta on?

Toimiva työnjako tuottaa hyvää niin työntekijöille, johdolle kuin asiakkaille. Se lisää työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia sekä edistää työhön sitoutumista ja asiakastyytyväisyyttä. 

Hyvin tehty työnjako varmistaa palvelujen laadun ja vaikuttavuuden. Näin eri ammattiryhmien osaaminen sijoittuu siihen kohtaan palveluprosesseja ja -ketjuja, joissa työntekijöiden osaaminen hyödyttää eniten asiakkaita.  

Ketkä osallistuvat työnjaon kehittämiseen?

Työnjaon kehittäminen on työpaikan yhteisöllinen prosessi, johon johto, esihenkilöt ja työntekijät osallistuvat yhdessä. Työnjaosta rakennetaan arviointien, asiakaspalautteiden ja tarvittaessa kokeilujen kautta kulloinkin toimivin ratkaisu. 

Askeleet toimivaan työnjakoon

1. Kaikki alkaa asiakkaiden sosiaalihuollon tarpeista

Palvelutarpeen arviot ja asiakassuunnitelmat ovat keskeinen lähtökohta työnjaolle. Myös asiakkaiden kokemuksia ja palautteita palveluista on hyvä tutkia. Lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää asiakasturvallisuuskysymyksiin. 

2. Huomio osaamiseen

Työnjaon suunnittelussa käytettävissä olevaa ammattilaisten osaamista on peilattava asiakkaiden palvelutarpeisiin. On pohdittava, keillä sosiaalialan ammattihenkilöillä on asiakasprosessien eri vaiheisiin parhaiten soveltuva osaaminen. Entä tarvitaanko mahdollisesti muuta osaamista ja miten se voidaan hankkia? Huomiota on kiinnitettävä niin tarvittavaan sosiaalialan eri ammattihenkilöiden osaamiseen kuin erityistyöntekijöiden ja johtamisosaamisen kysyntään. Lisäksi on syytä miettiä moniammatillisen ja -alaisen osaamisen tarpeita.

3. Lainsäädännön vaatimukset asettavat raamit

Luonnollisesti työnjaossa on noudatettava yleis- että erityislainsäädännön asettamia vaatimuksia työtehtävän edellyttämästä koulutuksesta ja osaamisesta.  

4. Tavoitteiden tulee vastata osaamista

Olennaista on, että työn tavoitteet ja vaativuus sekä tehtävissä vaadittava osaaminen ovat tasapainossa. 

Palkkauksen tulee olla myös niiden kanssa linjassa. Työnjakoa laadittaessa on perusteltua tarkistaa lisäksi, että työntekijöiden tehtävänimikkeet ja tehtävänkuvaukset ovat ajan tasalla. 

5. Asiakas on ykkönen

Asiakkaat on tarpeen ottaa mukaan työnjaon kehittämiskumppaneiksi. 

Jaana Manssila

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *