Mikä ylityö ja vuoronvaihtokielto?

Jos työehtosopimusneuvottelut eivät etene, voidaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa käyttää painostuskeinona.

Ylityökielto tarkoittaa, että sen aikana noudatetaan vain säännöllistä työaikaa, eikä ylityötä tehdä. Vuoronvaihtokiellon aikana puolestaan noudatetaan vahvistettua työvuoroluetteloa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ei tarvitse ilmoittaa ennalta kuten lakosta, joten se voidaan toteuttaa nopeallakin aikataululla.

Jos ylityö- ja vuorovaihtokieltoon joudutaan, koskee se kaikkia sekä toistaiseksi voimassa olevassa että määräaikaisessa työsuhteessa työskenteleviä Talentian jäseniä yliopistosektoria lukuun ottamatta. Myös työsuhteessa olevat opiskelijajäsenet ja esihenkilöasemassa työskentelevät kuuluvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin, samoin kuin koeajalla olevat työntekijät.

Viranhaltijoita kielto ei puolestaan koske, sillä heille ainoa sallittu työtaistelutoimi on lakko. JUKOn talentialaiset pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, varapääluottamusmiehet ja varaluottamusmiehet ovat kiellon ulkopuolella.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehtävä lisätyö ei ole kiellon piirissä. Täyttä työaikaa tekeville lisätyötä voi syntyä vain arkipyhäjaksolla. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät.

Vuoronvaihtokielto tarkoittaa, että työnantaja ei voi vaatia esimerkiksi jatkamaan jo alkanutta työvuoroa. Sen sijaan vuoronvaihtokielto ei koske työntekopaikan tai työtehtävien muutoksia. Jos työvuoron alkamis- ja päättymisaika on edelleen sama, vuoron voi tehdä toisessa yksikössä. Jos työntekopaikasta on työsopimuksessa sovittu laajasti, voi työnantaja siirtää työntekijän toiseen työpisteeseen.

Suojelutyöhön ei voi vedota

Kiellon ulkopuolelle voidaan neuvottelemalla jättää sellaiset työtehtävät tai yksiköt, joissa toiminnan keskeytyminen uhkaa henkeä ja terveyttä. Näihin soveltuu velvoite tehdä hätätyötä. Hengen ja terveyden kannalta välttämätöntä huolenpitoa ja hoitoa ei voida siten laiminlyödä.

Sen sijaan suojelutyöhön ei työnantaja voi vedota, sillä suojelutyövelvoite ei koske työsuhteessa olevia, vaan ainoastaan viranhaltijoita.

Työtaistelun aikana kannattaa pitää mielessä, että työnantaja saattaa esimerkiksi kieltäytyä vahvistamasta uusia lomia tai myöntämästä lomia.

UKK

Voiko työnantaja antaa varoituksen tai uhata seuraamuksilla, jos en tee ylityötä?

Työsopimussuhteessa muu kuin sovittuun varallaoloon perustuva ylityö edellyttää työntekijän suostumuksen, joten siitä kieltäytymisestä ei voi rangaista.

Entä, jos en suostu vuoronvaihtoon?

Työvuoroluettelo on työehtosopimuksen mukaan saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työnantaja saa muuttaa sitä vain perustellusta syystä. Työnjohto-oikeus ei riitä oikeuttamaan työvuoroluettelon yksipuolista muuttamista. Perusteltu syy on mittaluokaltaan merkittävä. Lähtökohtaisesti perusteltu laillinen työtaistelutoimi ei ole siten yksin perusteltu syy muutokselle. Työnantajalla ei ole myöskään oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa sen jo alettua.

Mistä tiedän olenko virka- vai työsuhteinen?

Työsuhteessa oleva on solminut työnantajan kanssa työsopimuksen. Virkasuhteessa oleva on saanut työnantajalta määräyskirjan. Jos olet epävarma, tarkista asia omalta esihenkilöltäsi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *