Linjausta KVTES:n epäpätevyysalennuksen tekoon

Epäpätevyysalennuksia on tehty, vaikka jo vuonna 2012 kunta-­alan sopimusmääräykset muuttuivat siten, että epäpätevyysalennuksen voi tehdä vain tietyissä, hyvin rajatuissa tilanteissa.

Saako epäpätevyysalennuksen tehdä vai ei. Siihen askelmerkit tästä jutusta.

Kuntasektorilla työskentelevän palkkaan saatetaan tehdä niin sanottu epäpätevyysalennus käyttäen perusteluina esimerkiksi puuttuvaa koulutusta tai työkokemusta.

Epäpätevyysalennuksia on tehty, vaikka jo vuonna 2012 kunta-alan sopimusmääräykset muuttuivat siten, että alennuksen voi tehdä vain tietyissä, hyvin rajatuissa tilanteissa.

Kunnissa tulisi aina noudattaa voimassa olevia sopimusmääräyksiä. Viimeksi virheellisesti tehty epäpätevyysalennus oli esille Heinolassa, missä sosiaalityöntekijän palkasta tehty epäpätevyysalennus todettiin Kuntatyönantajat KT:n ja Juko/Talentian välisessä keskusneuvottelussa virheelliseksi ja KVTES:n vastaiseksi. Kaupunki maksaa sosiaalityöntekijälle epäpätevyysalennuksen takautuvasti takaisin.

Palkka määräytyy tehtävän vaativuuden perustella

KVTES:n II luku 9 §:n mukaan viranhaltijan tai työntekijän tehtäväkohtainen palkka määräytyy ensisijaisesti tehtävän vaativuuden mukaan riippumatta siitä, täyttääkö viranhaltija tai työntekijä tehtävään edellytetyt kelpoisuusvaatimukset.

Koska alennus voidaan tehdä?

KVTES ei siis enää tunne niin sanottua epäpätevyysalennusta. Jos työntekijä ei pysty tai osaa tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä esimerkiksi puuttuvan koulutuksen vuoksi, voidaan maksaa alempaa tehtäväkohtaista palkkaa.

Jos alennus jatkossa nähdään tarpeelliseksi tehdä, tehtävän vaativuuden arviointiin (TVA) olisi määriteltävä niin sanottu nollataso työntekijälle, joka on pätevä työskentelemään sijaisena, mutta joka ei puuttuvan tutkinnon takia osaa tai pysty tekemään kaikkia työhön liittyviä tehtäviä.

Ero kelpoisen työntekijän tai viranhaltijan palkkaan ei silloinkaan voi olla kohtuuttoman suuri, vaan samassa linjassa aiemmin käytetyn epäpätevyysalennuksen määrän kanssa.

Helena Jaakkola

Päivitetty 19.6.2018

Poistettu kohdat:

Vaikka työntekijällä ei ole tehtävän edellyttämää koulutusta, mutta hän siitä huolimatta kykenee suorittamaan kaikki työhön kuuluvat tehtävät, tehtäväkohtaista palkkaa tulee maksaa saman verran kuin muillekin samaa työtä tekeville.

Alennus voidaan kuitenkin tehdä vain silloin, jos työntekijän tai viranhaltijan tehtäväkohtainen palkka on hinnoittelukohdan alarajalla. Jos tehtävän vaativuus on arvioitu vaativammaksi, vaikka vain yhden euron yli alarajan, epäpätevyysalennusta ei voida käyttää.

Ajantasaistettu: Koska alennus voidaan tehdä ‑osuuden tekstiä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *