Lausuntoihin liittyvä kouluttautuminen ja osaaminen

Talentian ammattieettiseltä lautakunnalta kysyttiin, onko sosiaalialalla ammattihenkilön lausuntoihin liittyvää ohjeistusta, koulutusta ja materiaalipankkia.

Arvioidaanko lausuntojen antamiseen liittyvää osaamista ja osaamisen riittävyyttä vai tehdäänkö lausuntoja, koska ne on velvoitettu lain mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtäväksi?

Ammattieettinen lautakunta katsoi, että lausunto-osaaminen on yksi asiakasturvallisuuden eettinen perusta. Ammattihenkilön tulee ylläpitää ja täydentää osaamista.

Ammattihenkilö saa suorittaa vain sellaista tehtävää, johon hänellä on riittävä osaaminen asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Lausuntoihin liittyen olisi erikseen otettavan huomioon, että ammattihenkilöllä on sen ilmiön ja osa-alueen tai erikoistumisalueen asiantuntemus, josta hän lausuu.

Sosiaalihuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö saa työssään tarvittavan perehdytyksen ja että hän voi osallistua ammattitaitonsa kehittämiseksi tarvittavaan täydennyskoulutukseen.

  • Työnantajan velvollisuus on huolehtia riittävästä perehdytyksestä ja koulutuksesta.
  • Työnantajan tehtävänä on varmistaa, että työntekijällä on riittävät taidot lausuntojen kirjoittamiseen, mikäli se on osa työnkuvaa.
  • Lähtökohtaisesti työnantajalla on vastuu perehdyttää ja seurata osaamisen riittävyyttä. Ammattiliitto voisi lisäksi ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin yleisellä tasolla: Kenen näkökulmasta ja mitä asioita huomioidaan, kun tehdään kantaaottavia lausuntoja?
  • Huomiota kiinnitettävä myös siihen, kenen pyynnöstä lausuntoja laaditaan.
  • Mikä on koulutusinstituution ja perusopetuksen rooli lausuntoihin liittyvässä osaamisessa (ammattikorkeakoulut ja yliopistot)?
  • Mikä on lausuntoihin liittyvää yleistä ja erityistä osaamista?
  • Voisiko lausuntoihin liittyvä osaaminen sisältyä tekstintuottamiseen, dokumentointiin ja kirjaamiseen kuuluvaan opetukseen koska osaamiseen kuuluu taito eritellä henkilökohtaisia mielipiteitä ja linjauksia faktoista?

Aihe on laaja ja eri toimijoiden roolit epäselvät. Keskustelua jatketaan. Aihepiirin valtakunnallista tilannetta tarkennetaan sosiaalialan osaamiskeskuksista ja muista liitoista.

Alpo Heikkinen, erityisasiantuntija, Talentian ammattieettisen lautakunnan sihteeri

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *