Lasten kanssa

Parikymmentä vuotta lastensuojelun parissa työskennellyt VT Mirjam Araneva on koonnut yksiin kansiin lapsen suojeluun liittyvän lainsäädännön.

Mirjam Aranevan teos on oivallinen käsikirja kaikille lastensuojelun parissa toimiville. Kirjassa otetaan kantaa lastensuojelun toteuttamiseen ja päätöksentekoon. Vuoden 2007 lastensuojelulaki oli Aranevan mielestä hyvä ja yhtenäinen lakikokonaisuus, mutta lakia on muutettu 18 kertaa ja kokonaisuus on pirstoutunut.

Lapsen suojelu. Toteuttaminen ja päätöksenteko.Araneva on huolissaan uuden sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain suhteesta. Ammattilaiset eivät enää tiedä, mitä lakia pitää toteuttaa. Erityisen ongelmallisia ovat lastensuojeluasiakkuuden alkaminen ja lastensuojeluasian vireilletulo. Nämä ovat kriittisiä kysymyksiä perus- ja ihmisoikeuksien kannalta, mutta myös palveluiden riittävyyden kannalta. Mirjam Araneva on myös huolissaan siitä, kuinka vähän lainopillista tukea ja konsultaatiota lastensuojelua toteuttavat ammattilaiset saavat.

Aranevan kokemuksen mukaan hallintoasian selvittämiseen, menettelyyn ja päätöksentekoon liittyvät ongelmat ja puutteet ovat yleisiä kentällä. Siksi kirjassa on laaja ja ansiokas lastensuojeluasian valmisteluun ja päätöksentekoon keskittyvä luku, jossa kirjoittaja antaa käytännönläheisiä suuntaviivoja ja ohjeita. Ne auttavat perustelemaan selkeästi ja informatiivisesti päätökset, mikä on tarpeen asiakkaan oikeusturvan toteutumisen kannalta.

Araneva peilaa lastensuojelua koskevaa lainsäädäntöä perus- ja ihmisoikeuksia vasten. Hän kritisoi, että kentällä ei tunneta riittävästi perus- ja ihmisoikeuksia ja niiden välitöntä yhteyttä lastensuojeluun. Kritiikistä huolimatta Araneva tuntee myös myötätuntoa lastensuojelun työntekijöitä kohtaan, sillä he ovat mahdottoman tehtävän edessä, jos eivät saa työnsä tueksi oikeudellista asiantuntemusta. Heillä pitää olla siihen oikeus.

Kristiina Koskiluoma

Mirjam Araneva: Lapsen suojelu. Toteuttaminen ja päätöksenteko. Käsikirja lapsen asioista päättävälle. Talentum Pro 2016.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *