Lagstiftningen om konkurrensförbud ändrades

Har du ett konkurrensförbudsavtal? Ur arbetstagarens synvinkel lagstiftningen om konkurrensförbudsavtal ändrades på ett bra sätt.

På arbetsplatser inom den privata sektorn har konkurrensförbudsavtalen i vissa chefsuppgifter blivit så gott som standardpraxis. Detta bör inte vara fallet: enligt lagen måste det alltid finnas synnerligen vägande skäl för ett konkurrensförbud.

Du kan ha undertecknat ett konkurrensförbudsavtal när anställningsförhållandet började, antingen som en del av ett arbetsavtal eller genom ett separat konkurrensförbudsavtal. Om du däremot har ingått ett s.k. direktörsavtal och det i avtalet talas om ett konkurrensförbud, gäller bestämmelserna om konkurrensförbud också för dig.

Konkurrensförbudet kan begränsa rätt till konkurrerande arbete

Om du har undertecknat ett konkurrensförbudsavtal, begränsar konkurrensförbudet din rätt till konkurrerande arbete eller konkurrerande företagsverksamhet efter att anställningsförhållandet upphört. Ett konkurrensförbudsavtal är inte bindande för dig, om ditt anställningsförhållande upphör av en orsak som beror på arbetsgivaren, till exempel uppsägning.

I konkurrensförbudsavtalet fastställs förbudets varaktighet. Karenstiden kan fastställas till högst ett år från det att anställningsförhållandet upphörde. Bindningstiden börjar när anställningsförhållandet upphör, och konkurrensförbudet binder dig till slutet av bindningstiden.

Om du bryter mot konkurrensförbudet, blir du skadeståndsskyldig. I ett konkurrensförbudsavtal har det i stället för skadestånd också varit möjligt att avtala om avtalsvite, om du bryter mot avtalet.

Kom också ihåg att vissa andra åtgärder som de facto begränsar konkurrensen, såsom förbudet mot att locka och rekrytera, enligt rättspraxis kan anses utgöra konkurrensförbud.

Arbetsgivaren har rätt att säga upp ett konkurrensförbudsavtal med iakttagande av uppsägningstiden. Uppsägningsrätt föreligger inte längre efter det att arbetstagaren har avslutat sitt anställningsförhållande.

Arbetsgivaren har ersättningsskyldighet

I arbetsavtalslagen har det gjorts en ändring enligt vilken arbetsgivaren i framtiden har ersättningsskyldighet för bindningstiden för konkurrensförbudet. Om du alltså avslutar ett anställningsförhållande och har ett gällande konkurrensförbudsavtal, betalar arbetsgivaren dig ersättning för den tid som du inte kan arbeta på grund av förbudet.

Om din bindningstid i avtalet är sex månader eller mindre, är ersättningen minst 40 % av den genomsnittliga lönen för de senaste sex månaderna av ditt anställningsförhållande. Om bindningstiden är över sex månader, är ersättningen minst 60 % av den genomsnittliga lönen för de senaste sex månaderna i ditt anställningsförhållande.

Om avtalet är lagenligt och du själv har iakttagit villkoren i det, utgör ersättningen inget hinder för erhållande av arbetslöshetsförmån. Det får dock inte vara fråga om ett avtal som är avsett för kringgående av bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

I två faser

Ändringen träder i kraft i två faser. År 2022 gäller ändringarna endast de nya avtal som ingåtts 1.1.2022 och därefter.

Arbetsgivaren kan under 2022 bedöma lagenligheten och behovet av de konkurrensförbudsavtal som ingåtts före 2022 samt säga upp avtalen utan uppsägningstid. Från ingången av 2023 gäller ändringarna alla, även de konkurrensförbudsavtal som ingåtts före 2022.

Minna Jerrman

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *