Kurikan varhaiskasvatuksen yleisen tuen matkalaukusta ideat eivät lopu

− Tarkoituksena on ollut helpottaa kasvattajien työtä, jotta heillä olisi tietoa ja menetelmiä vaivatta käytössä silloin, kun on tarve tukea lasta, jolla on pientä pulmaa oppimisessa, kasvussa tai vuorovaikutuksessa, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Outi Koskenvalta.

Kurikan varhaiskasvatuksessa kehitetty yleisen tuen matkalaukku kiertää päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tarkoituksena on lisätä kasvattajien pedagogista osaamista.

Kurikan varhaiskasvatuksessa on toteutettu vuodesta 2011 lähtien kolmiportaisen tuen mallia kaikille varhaiskasvatusikäisille lapsille. Jalasjärven kuntaliitoksen myötä, myös siellä otettiin käyttöön tuen tasot alle esikouluikäisillä lapsilla. Kolmiportaisen tuen mallia ei varsinaisesti ole kirjattu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, mutta sen käyttökelpoisuus on havaittu monessa kunnassa.

Kolmiportaisen tuen mallissa lapsen oppimisen, kasvun ja vuorovaikutuksen ongelmiin tartutaan portaittain vahvistuvin tukimuodoin. Portaikon alimmainen askelma, yleinen tuki on kasvattajien ammatillista toimintaa, joka perustuu havaintoihin ja havainnoinnin mukaan tehtyihin suunnitelmiin ja toimiin. Ne ovat kasvattajien käyttämiä tukimuotoja, jotka ehkäisevät tehostetun tuen ja erityisen tuen tarvetta. Tälle portaalle Kurikassa kehitettiin vuoden 2016 aikana yleisen tuen matkalaukku.

Yleisen tuen matkalaukun sisällön ovat suunnitelleet ja koonneet Kurikan kaupungin erityislastentarhanopettajat Mari Rinta-Nikkola, Niina Valla, Virpi Mäki-Saari ja Sanna Kohtamäki. Sosionomi (AMK) ‑opiskelija Nita Mäki-Ventelä oli hankkeessa ja matkalaukun kokoamisvaiheessa mukana ja teki aiheesta opinnäytetyönsä. Kurikka sai Opetushallitukselta rahaa hankkeeseen.

Mistä idea yleisen tuen matkalaukun kehittämiseen ja kokoamiseen syntyi?

Kesällä 2016 varhaiskasvatuksen erityistiimin kehittämispäivänä mietimme, miten luoda tasalaatuista ja vahvaa yleistä tukea, jonka avulla yksittäisten lasten tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan monimuotoisesti. Halusimme, että kaikilla kasvattajilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet saada hyödyllistä ja hyväksi koettua materiaalia käyttöönsä. Halusimme myös, että materiaalit olisivat helposti ja nopeasti kasvattajien saatavilla.

Kuinka kasvattajat perehdytettiin laukun aineistojen käyttöön?

Esittelimme matkalaukun sisältöä varhaiskasvatuksen esimiehille ja perhepäivähoitajille. Sisällön hyödyntämisestä ja tarkemmasta tutustumisesta vastaavat esimiehet yksikkökohtaisesti. Laukkuihin on tutustuttu muun muassa pedagogisissa illoissa ja tiimipalavereissa sekä perhepäivähoitajien tiimi-illoissa.

Miksi tukea on hyvä antaa ryhmissä, osana arkea?

Vahva yleinen tuki kannattelee lasta. Sen avulla kasvattajat myös lisäävät koko ryhmän toimivuutta ja hyvinvointia. Kiertäessämme ryhmissä olemme huomanneet, että yksittäisten lasten oppimisen ja kasvun pulmien noustessa esille, ratkaisu ja helpotus löytyvät usein juuri ryhmän toimintatapoja ja ympäristöä muokkaamalla.

Millaisia aineistoja matkalaukusta löytyy?

Laukussa on vinkkejä, välineitä ja teoriaa kasvattajien tueksi. Kokonaisuus perustuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Konkreettisesti laukku on vedettävä muovinen laatikko, joka sisältää kuusi muovilokerikkoa valmista materiaalia oppimisen eri osa-alueilta. Lisäksi on 43-sivuinen yleisen tuen käsikirja ja luettelo Kurikan varhaiserityiskasvatuksen lainattavissa olevasta materiaalista. Käsikirjassa on runsaasti kuvia arjen hyvistä ideoista.

Sisältö on laaja, eikä tarkoitus ole omaksua koko sisältöä kerralla. Kasvattajat ottavat sieltä sellaista materiaalia, jota heidän sen hetkiset lapsiryhmänsä tarvitsevat.

Miten matkalaukkujen kierto on järjestetty ja millaista palautetta olette saaneet?

Yleisen tuen matkalaukkua on pidetty hyvänä asiana, mutta kiertovauhti on ollut liian nopea. Laukkuja koottiin aluksi kolme, ja ne kiertävät joka yksikössä kahdesti vuoden aikana, ennalta sovitun kiertoaikataulun mukaisesti. Kurikassa on 11 päiväkotia ja 1 ryhmäperhepäiväkoti, 50 perhepäivähoitajaa sekä avoin päiväkoti.

Laukkujen määrää ollaan nyt lisäämässä, jolloin ne voivat olla pidempään yhdessä yksikössä ja kasvattajat ehtivät perehtyä materiaaliin paremmin. Matkalaukkuja täydennetään ja päivitetään kerran vuodessa palautteen ja vinkkien pohjalta. Sähköisessä muodossakin materiaalia on toivottu käyttöön.

Miten kasvattajat ovat hyödyntäneet yleisen tuen matkalaukun aineistoja?

Eniten käyttöä on ollut kielen kehityksen aineistolla ja kieliharjoitusohjeilla. Myös tukiviittomia on hyödynnetty. Eräässä ryhmässä tukiviittomat helpottivat ryhmän eri-ikäisiä lapsia osallistumaan lauluihin aamupiirissä. Toisessa lapsiryhmässä havaittiin, että lapset oppivat tukiviittomien avulla tuntemaan eläimiä ja niiden ääntelyä.

Jossain ryhmässä on otettu koko ryhmälle käyttöön pukemiskuvat. Ne on sijoitettu eteisen seinälle esille, ja lapset voivat pukemisen lomassa tarkistaa, mikä vaate puetaan päälle seuraavaksi.

Millaista palautetta perhepäivähoitajat ovat antaneet materiaaleista?

Perhepäivähoitajat ovat muun muassa hyödyntäneet ideoita lasten motoriikan kehittämiseksi. Harjoituksia on käytetty leikkien lomassa, ulkoilussa ja jumppatuokioissa. Yksi ryhmä on ottanut tavaksi rentoutushetken jumpan jälkeen.

Eräs perhepäivähoitajista tutustui materiaaliin, joka koski kasvattajan toimintaa haastavissa kasvatustilanteissa. Materiaali sai hänet pohtimaan omia tunteitaan ja tarkkailemaan omaa toimintaansa. Hän sai lisää ymmärrystä lapsen käytöstä kohtaan.

Eräs kasvattaja oli tutustunut leikkiin liittyvään teoriatietoon. Se oli vahvistanut hänen ajatustaan kasvattajana leikin kestosta ja sen jatkuvuudesta. Suunnitelmia voi muuttaa, jos lapsilla on hyvät leikit menossa.

Helena Jaakkola

Jutun taustamateriaalina on käytetty myös Nita Mäki-Ventelän opinnäytetyötä Yleisen tuen matkalaukku varhaiskasvatuksessa. Työntekijöiden ensimmäiset käyttökokemukset. SeAMK 2017.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *