Kuntakokeilussa eettisiä haasteita

Työllisyyden kuntakokeilu tuo suuria muutoksia kokeiluun osallistuvien työntekijöiden tehtävänkuvaan. Muutoksia on Talentian ammattieettisen lautakunnan mukaan johdettava erityisen huolellisesti.

Työllisyyden kuntakokeilussa osa tiettyjä asiakasryhmiä koskevista TE-toimiston tehtävistä siirretään lainsäädännöllä työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvan kunnan tehtäviksi. Alueelliset kokeilut käynnistyivät maaliskuun alussa.

Kokeiluun osallistuvien työntekijöiden tehtävänkuva on aiheuttanut keskustelua Talentian jäsenistössä.

Talentian ammattieettinen lautakunta totesi asiaa käsitellessään, että kyseessä on varsin vaativa tehtävänkuva, joka edellyttää laaja-alaista lainsäädännön tuntemusta ja osaamista.

Tehtävässä tulevat käytettäväksi rinnakkain ainakin sosiaalihuollon lainsäädäntö ja työllisyyspalvelulait. Tehtävä sisältää paljon viranomaisvastuuta päätöksenteossa.

Sen vaativuustekijät ovat suuret muun muassa tiedon hankkimisen ja tuotannon, laajan erityisosaamisen, harkinnan, työn vaikutusten ja vaikutusten pysyvyyden osalta.

Työssä näyttää korostuvan rakenteellisen sosiaalityön lisäksi muu sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus ja näihin liittyvä osaaminen. Ammattietiikka liittyy työn vaativuuteen erityisesti asiakastyön mitoituksen osalta. Työntekijät joutuvat tekemään enemmän kielteisiä ja kontrolloivia päätöksiä, joka osaltaan voi lisätä työn kuormittavuutta.

Lautakunta muistuttaa myös, että kuntakokeilussa ei saa unohtaa monialaisen yhteispalvelun vaadetta työttömien työllisyyden edistämisessä.

Muutosta on johdettava hyvin

Tehtävä on uraauurtava, mielenkiintoinen ja monialainen aikuistyön kehittämistehtävä. Se antaa mahdollisuuden palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti.

Ammattieettisen lautakunnan mukaan tällaista suurta muutosta näin vaativaan tehtävään on johdettava hyvin. Työntekijöille tulee taata ammatillinen johtaminen erityisesti kaikenlaisten ristiriitojen ja eettisten kysymysten pohdintaan sekä päätöksenteon tueksi.

Tehtävässä onnistuminen ja työssä jaksaminen edellyttävät selkeää mitoitusta asiakasmäärissä. Sen on oltava riittävän pieni, jotta työssä voidaan huolehtia asiakasturvallisuuden ja palvelun laadun toteutumisesta.

Eettisesti tarkasteluun on otettava paikallisesti myös se näkökulma, että yhdelle työntekijälle ei kohdistu liikaa valtaa yksittäisen asiakkaan elämässä.

Työntekijöiden kouluttamiseen on oltava resursseja, päätöksenteon sisäisen prosessivalvonnan on toimittava ja siihen on oltava sovitut käytännöt. Eettinen toiminta edellyttää, että tällaiset ehdot täyttyvät uuden toiminnan käynnistyessä.

Organisaatiolla on myös juridinen ja ammattieettinen velvollisuus ratkaista, millä tavalla päätöksenteko ja työprosessi on hoidettu. Tuen ja kontrollin asetelma samalle työntekijälle voi olla ongelmallinen, ja siksi on tärkeää huolehtia siitä, että asiakkaalla on tietoisuus näiden elementtien läsnäolosta ja työntekijän kaksoisroolista.

Viranomaisroolin ja ”auttajan” roolin yhtäaikaisuus tuo erityistä eettistä haastetta yleisestikin sosiaalihuollon tehtäviin, niin myös kuntakokeilussa.

Heidi Pekkarinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *