Kuka saa työskennellä lastentarhanopettajana?

Varhaiskasvatuksen tiekarttaan liittyy valtavasti avoimia kysymyksiä. − Haemme tilanteeseen selvyyttä syksyn mittaan. Tilanne on erittäin painostava kentällä, sanoo Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Varhaiskasvatuksen tiekartta on kolmen hengen selvitysryhmän näkemys varhaiskasvatuksen kehittämisen suunnasta ja päiväkotien henkilöstörakenteesta. Talentia on kritisoinut tiekartan henkilöstölinjauksia, jotka uhkaavat sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien työpaikkoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatuksen tiekartassa esitetään, että päiväkotien hoito-, kasvatus- ja opetushenkilöstö koostuu päiväkotien johtajista, varhaiskasvatuksen erityisopettajista, varhaiskasvatuksen opettajista, joilla on joko kasvatustieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinto sekä varhaiskasvatuksen sosionomeista ja lastenhoitajista.

− Talentian mielestä päiväkodin ryhmässä riittää hyvin kaksi tehtävänimikettä, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Työtehtävät ovat eri ammattilaisilla osin samat, ja ero tulee työn keskeisissä tavoitteissa ja työntekijän roolista suhteessa lapseen, sanoo ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa.

− Tehtäväkuvia on vaikea eriyttää kolmeksi eri tehtäväksi. Pilkkominen lisäisi turhaa hierarkiaa ja todennäköisesti aiheuttaisi ongelmia päivittäisessä työssä. Siksi on tärkeätä, että korkeakoulututkinnon suorittaneilla työntekijöillä on yhteinen tehtävänimike.

Nyt kysytään, onko tiekartan henkilöstölinjausta ryhdytty toteuttamaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti syyskuun alussa, että se on sopinut tuhannen aloituspaikan lisäyksistä lastentarhanopettajien koulutukseen yliopistoissa. Lisäykset toteutetaan vuosina 2018–2021 hallituksen varaaman 28 miljoonan euron määrärahan turvin.

Tehtäväkuvia on vaikea eriyttää kolmeksi eri tehtäväksi.

Talentiassa tilanteen kehittymistä kummeksutaan ja arvioidaan työvoimapulan pahentumista. Tällä hetkellä suuri osa pätevistä lastentarhanopettajista on sosionomeja. Lisäksi varhaiskasvatuksesta eläköityy lähivuosina paljon työntekijöitä. Koulutuspaikkojen lisäys ei ole ainoa keino ratkaista työvoimapulaa.

Varhaiskasvatuksen nykyisissä kelpoisuuksissa olevat jäykkyydet tulisi poistaa ja varhaiskasvatukseen suuntautuneiden sosionomien osaamista hyödyntää täysimääräisesti lastentarhaopettajien, esiopetuksen ja erityislastentarhanopettajien tehtävissä, todetaan Talentiasta.

− Nykyisiä koulutuspolkuja tulisi joustavoittaa siten, että sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet, jotka eivät tutkinnossaan suuntautuneet varhaiskasvatukseen, voisivat täydentää opintojaan lastentarhanopettajan tehtäviin pätevöittävillä lisäopinnoilla. Varhaiskasvatukseen suuntautuneille sosionomeille taas tulee antaa mahdollisuus pätevöityä esiopetusta antavaksi opettajaksi ja avata koulutusväylät erityislastentarhanopettaja koulutukseen, toteaa Marjo Varsa.

Paljon avoimia kysymyksiä?

Talentia-lehti tapasi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen syyskuussa tämän päiväkotivierailulla helsinkiläisessä päiväkoti Merirastissa. Kysymykseen sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien tilanteesta saatiin toistaiseksi vasta yleisiä linjauksia.

Ministeri Grahn-Laasonen toisti jo aiemmin esittämänsä näkemyksen, että varhaiskasvatusta tekevät kolmen alan ammattilaiset yhdessä: kasvatustieteen kandidaatit, sosionomit ja lastenhoitajat. Hän kiirehtii myös toteamaan, että kaikkien ammattitaitoa tarvitaan.

− Sosionomeilla on erittäin tärkeä tehtävä varhaiskasvatuksessa nyt ja tulevaisuudessa, muotoili Grahn-Laasonen.

Jos tiekartan henkilöstölinjaus toteutuu, nousee siitä lukuisia kysymyksiä, jota vaativat vastauksia. Millainen tehtävänkuva on varhaiskasvatuksen sosionomilla? Mitä työtä he tekisivät ryhmissä? Miten heidän palkkansa määräytyy? Mitä tapahtuu niille sosionomi- ja sosiaalikasvattajataustaisille lastentarhanopettajille ja johtajille, jotka ovat työssä? Mikä on linja niiden lastentarhanopettajien tilanteessa, joilla on vanha opistotason koulutus.

− Avoimia kysymyksiä on valtavasti. Haemme tilanteeseen selvyyttä syksyn mittaan. Tilanne on erittäin painostava kentällä, toteaa Varsa.

Helena Jaakkola

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *