Koulusosionomi tukee koko luokan hyvinvointia

Vesa Joutsenen mielestä kouluihin pitäisi saada viimeistään nyt opettajan työpariksi sosiaalialan ammattilainen, koulusosionomi. Kuva: Laura Vesa

Koulusosionomi on uusi tehtäväkenttä sosionomeille, ja jotkut kunnat ovat jo palkanneet heitä. Tampereella koulusosionomien työnkuvaa kehitetään kaupungin ja Tampereen ammattikorkeakoulun Tiimikoulu-hankkeessa.

Perheiden vaikeudet ovat tulleet entistä enemmän lasten mukana kouluihin, ja opettajat joutuvat hoitamaan luokassaan yksin opetuksen lisäksi myös kasvatukseen ja sosiaalisiin ongelmiin liittyvät asiat. Nyt joissakin Pirkanmaan kunnissa on alettu palkata opettajan työpariksi sosionomeja koululaisten tueksi.

Koulusosionomi työskentelee opettajan rinnalla sosiaalialan ammattilaisena ja koulun moniammatillisessa tiimissä yhdessä muiden lasten asioita hoitavien ammattilaisten kanssa. Hän tekee lähellä lapsia koulussa ja perheissä universaalia ja ehkäisevää työtä, jolla voidaan välttää lastensuojelun raskaampia toimenpiteitä. Lapsilla on mahdollisuus oppia turvallisessa koulusosionomin ohjauksessa tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Koulusosionomi tukee oppilaiden arjen hallinnan lisäksi vanhempien osallisuutta lasten koulunkäyntiin. Hän voi myös edistää koulun yhteisöllisyyttä.

Tiimikoulu-hanke

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opettaja Vesa Joutsen on ollut ideoimassa Tampereella vuonna 2017 alkanutta Tiimikoulu-hanketta yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

Tiimikouluja on Tampereella kolmessa eri koulussa, ja niissä työskentelee yhteensä kuusi koulusosionomia. Tiimikoulun perusryhmät ovat suuria, noin 40−50 oppilasta. Esimerkiksi Lielahden koulussa on kaksi luokkaa yhdessä. Tiimissä on kolme luokanopettajaa ja kaksi sosionomia.

Koulusosionomi työskentelee opettajan rinnalla sosiaalialan ammattilaisena.

Luokkatila on jaettavissa väliseinällä, jolloin se saadaan normaaliluokan kokoiseksi. Joissakin aineissa, kuten äidinkielessä ja matematiikassa, työskennellään pienemmissä, 10−12 hengen ryhmissä. Isossa ryhmässä opiskellaan erilaisissa työpajoissa ja integroidaan teemoittain eri oppiaineita.

Tiimikoulun tavoitteena on tarjota perusopetuksen lapsille ja heidän perheilleen tukea oikean kokoisella ryhmällä ja kohtuullisella määrällä kasvattajia. Opettajat saavat ryhmissä keskittyä opettamiseen, kun koulusosionomit auttavat lapsia ja heidän perheitään sosiaalialan työn menetelmin.

Riittävän pienissä ryhmissä lapsi tulee huomatuksi. Parhaimmillaan kaikki saavat sellaisen oppimisympäristön, jossa jokainen voi opiskella kykyjensä mukaan ja saada sellaiset taidot, joita tulevaisuuden elämänhallinta ja työelämä tarvitsevat.

Koulusosionomi voi osallistua oppilashuoltoryhmään siltä osin, kun siellä käsitellään hänen asiakaslastaan. Hän voi olla mukana koulupsykologin tapaamisessa, ja jos lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus, voi opettaja jäädä opettamaan muita lapsia, kun koulusosionomi lähtee tapaamaan sosiaalityöntekijää.

Koulusosionomi voi myös tehdä tiivistä yhteistyötä perheen asioita hoitavan sosiaalityöntekijän kanssa. Joutsenen mielestä olisi ihanteellista, että koulusosionomi voisi työskennellä koulussa sosiaalityöntekijän työparina.

− Jos koulusosionomi tekee vahvemmin perhetyötä koulusta käsin, saa koti paremmin avohuollon tukea ja ohjausta. Hän voisi mennä myös vierailemaan perheessä.

− Koulusosionomilla on osaamista ja ymmärrystä esimerkiksi päihdeperheen lapsen kanssa työskentelystä. Perhetyössä voitaisiin perheen kanssa sopia muun muassa pelisäännöistä ja vaikkapa läksyjen tekemisestä. Varhaiskasvatuksessahan tällaisesta perhetyöstä on kokemuksia jo pitkältä ajalta, sanoo Joutsen.

Paikka ja palkkaus

Oppituntityöskentelyssä koulusosionomin työ vastaa koulunkäynnin ohjaajan työtä, johon hänellä myös on koulutus. Laajemmin koulusosionomin työn painotus on sosiaalialan työssä, vaikka hän työskenteleekin koulun rehtorin alaisena kuten muut koulun työntekijät. Hänen palkkauksensa on vastattava sosionomin (AMK) ‑tutkinnon suorittaneiden yleistä palkkatasoa, jota maksetaan vastaavista tehtävistä.

− Ideaalein kokoonpano luokassa olisi kaksi luokanopettajaa, yksi koulusosionomi ja yksi koulunkäynnin ohjaaja, Joutsen sanoo.

Koulusosionomi voi osallistua oppilashuoltoryhmään, kun siellä käsitellään hänen asiakaslastaan.

Koulusosionomi tekee yhteistyötä myös koulukuraattorin kanssa, mutta hänellä on mahdollisuus tehdä yksilötyötä paremmin.

− Jos koulukuraattorilla on tuhat lasta, olisi koulusosionomilla 50 lasta, jotka hän tuntee nimeltä.

Joutsenen mielestä koulusosionomien paikka olisi erityisesti perusopetuksen alkupäässä, ykkös-kakkosluokilla.

− Mutta toki myös yläasteen aineen opettajat ja jopo-luokkien opettajat ovat hyvin yksin ongelmien kanssa.

Tampereella Tiimikoulukokeilu jatkuu ainakin lukuvuodelle 2019 asti. Idea palkittiin Tampereen kaupungin kehittäjäpalkinnolla 2016. Kokeilusta on nyt tekeillä opinnäytetöitä, ja ensi syksynä lähtevät kouluihin todennäköisesti uudet koulusosionomit.

Joutsen muistuttaa, että nyt, kun koulujen ryhmäkoot ovat kasvaneet, pitäisi kiinnittää huomio koulussa tehtävään, taloudellisestikin kannattavaan ehkäisevään työhön, jolla vältetään raskaampia lastensuojelun toimia.

− Sijoitus kodin ulkopuolelle maksaa 9 000−15 000 euroa kuukaudessa, ja sillä summalla voisi palkata kouluihin monta sosionomia.

Iita Kettunen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *