Kotoutumista koulussa

Niina Meriläinen kotouttaa koko perhettä koulussa. Kuva: Esko Jämsä

Kun maahanmuuttajavanhemmat käyvät koulua lastensa kanssa, syventyy vanhempien käsitys lapsen koulumaailmasta, uskoo sosionomi YAMK, ammatillinen opettaja Niina Meriläinen.

Vantaalla maahanmuuttajaäidit ja isät ovat lähteneet koulunpenkille yhdessä lastensa kanssa.

Ideana on auttaa maahanmuuttajavanhempia suomen kielen oppimisessa, ja tehdä työllistymisestä helpompaa ja nopeampaa.

Hanketta vetää Vantaan kaupunki ja ammatillista koulutusta järjestävä Careeria ESR- ja Opetushallituksen rahoituksen turvin.

Maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentelevillä on ollut huoli maahanmuuttajaäitien kotoutumisesta. Jos äiti on vain kodin piirissä lasten kanssa, ei kotoutuminen ja uuden kotimaan kielen oppiminen oikein suju. Vaarana on syrjäytyä ja jäädä ulkopuoliseksi jopa oman perheen sisällä, kun lapset oppivat kielen ja kulttuurin koulussa ja kavereiden kanssa ja aviopuoliso käy töissä ja kotoutuu työpaikan ja työtovereiden avulla, kertoo hankkeessa opettajana toimiva Niina Meriläinen.

Vantaalla työ aloitettiin Äidit mukana ‑hankkeessa Länsimäen/Rajakylän kouluilla. Syksyllä 2018 hankkeen malli levitettiin useampaan kouluun ja otettiin myös isät mukaan.

Luku- ja kirjoitustaitoja ja kotoutumista

Vanhemmat osallistuvat aamun ensitunnit ykkös- ja kakkosluokien opetukseen ja opiskelevat perusopetuksen opettajan kanssa suomen kieltä ja matematiikkaa. Joskus on kyse aluksi luku- ja kirjoitustaidon oppimisesta. Hankkeessa apuna on myös S2-opettaja sekä luokissa koulunkäyntiavustajan koulutuksessa olevia Careerian opiskelijoita osana työssäoppimistaan.

Aamun tuntien jälkeen Careerian opettajat auttavat vanhempia läksyjen teossa ja tutustuttavat oman alueen palveluihin ja yhteiskuntaan. Yhdessä tehdään retkiä, välillä saadaan asiantuntijavierailijoilta uutta tietoa. Myös erilaisiin työpaikkoihin tutustutaan, keskustellaan työelämätaidoista ja opitaan työelämään liittyvää sanastoa.

Opetukseen kuuluu myös osallisuutta edistävien digitaitojen harjoittelua.

Careeriassa kehitelty työmenetelmä on herättänyt kiinnostusta valtakunnallisesti ja sitä on esitelty myös kansainvälisissä konferensseissa.

Koulun ja kodin välinen yhteistyö paranee ja Wilma-viestien käsitteleminen helpottuu.

Vanhemmat mukaan kouluun ‑hankkeen menetelmä tuottaa monenlaista hyötyä.

– Vanhempien käsitys lapsen koulumaailmasta ja koulujärjestelmästä syvenee. Vanhemmat oppivat tukemaan lapsiaan koulutehtävissä ja saavat lisää tietoa vanhemmuuteen liittyvistä asioista, toteaa Niina Meriläinen.

– Koulun ja kodin välinen yhteistyö paranee ja Wilma-viestien käsitteleminen helpottuu.

Kurssin ajaksi on järjestetty lastenhoito, joten vanhempi voi tulla opiskelemaan alle kouluikäisen lapsensa kanssa. Perheen pienet lapset oppivat samalla tärkeitä taitoja ennen varhaiskasvatuksen alkua.

Careeria vastaa hankkeessa myös vanhempien työelämäpolutuksesta.

– Hankkeen tavoitteena on saada vanhempien kielitaito tasolle, joka mahdollistaa ammattiopinnot ja työelämään siirtymisen nopeutetussa aikataulussa, kertoo Niina Meriläinen.

Työelämäpolkuja sujuvaksi

Vantaan kaupunki ja TE–toimisto ovat vakuuttuneita hankkeen tuloksista.

Vanhempien kielitaito, kotoutuminen ja työelämävalmiudet ovat edenneet vauhdilla. Tämä heijastuu koko perheeseen.

Careerian opettajien tuki on ulotettu myös maahanmuuttajavanhempien työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, jota on tehostettu lisäksi kielitietoisella opetuksella. Vanhemmat ohjautuvat itseään kiinnostaviin työkokeiluihin kevätkaudella, ja työkokeilu solmitaan yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Tarkoituksena on saada lisää tietoa alasta, jota voisi lähteä jatkossa opiskelemaan. Monelle tämä on ensimmäinen työpaikka tai kokemus työelämästä koskaan.

Kielitietoisella opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa käsitteisiin ja kielenkäytön eri tapoihin kiinnitetään erityistä huomiota ja kannustetaan oppijaa ihmettelemään käytettyä kieltä ja annetaan siihen välineitä. Kielitietoisesta opetuksesta hyötyvät kaikki, mutta erityisesti maahanmuuttajataustaiset oppijat.

Kristiina Koskiluoma

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *