Kollegan toiminnan eettisyys

Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli jäsenen kysymystä, jossa hän pohti eri rooleissa toimivan kollegansa toimintatapojen eettisyyttä.

Kysymyksen lähettänyt jäsen kertoo kollegastaan, joka oli ottanut työsuhteessa ollessaan haltuunsa asiakkaansa omaisen henkilökohtaisen puhelinnumeron ja hankkinut sitten tämän firmasta itselleen sekä sukulaisilleen palveluita ja saanut niihin alennuksia ja etuja.

Kollega kertoi, että asiakkaan omaisen firmalta saamansa avun vuoksi hän kutsui sekä asiakkaan että tämän omaisen oman perheensä juhliin. Esimiehemme mielestä näin voi tehdä, ja asiakas voidaan kutsua vapaa-ajalla siviilivierailulle. Palattuaan juhlista asiakas kertoi, että hänen taksipalveluitaan oli hyödynnetty matkustaessa juhlapaikasta toiseen niin, että hänen taksissaan matkusti osa juhlaväestä.

Jäsenestä tilanne on monimutkainen ja hämmentävä, sillä kollega toimi sekaisin monessa roolissa: ammattiroolissa asiakkaan kanssa toimiessaan ja siviiliroolissa muissa yhteyksissä. Toisinaan asiakas on viettänyt aikaa kollegan kotona hänen työajallaan ja toisinaan kollegan perheenjäsenet ja ystävät viettävät aikaa työpaikalla.

Eettistä linjausta

Talentian ammattieettisen lautakunnan mukaan jäsenen kollegan useat roolit voivat vaikeuttaa asiakkaan tilanteen puolueetonta käsittelyä ja on ammattieettisesti vaikea. Hallintolain mukaan henkilö on esteellinen, jos asiakas on viranhaltijan läheinen tai työntekijä itse on asianosainen tai työntekijälle itselleen on syntymässä jotakin erityistä hyötyä tai vahinkoa. Hallintolaki ei kategorisesti määrää esteellisyyttä päätöksentekoon silloin, kun kyseessä on työntekijän harrastekaveri, naapuri tai tuttava.

Ammattieettiseen ja juridiseen harkintaan kuuluu pohtia asiakastyön puolueettomuutta, tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä tarvittaessa todeta esteellisyys. On kysyttävä, miltä asia näyttää ulkopuoliselle eikä arvioida vain sitä, miten itse kokee oman puolueettomuutensa.

Asiakkaan omaisen puhelinnumeron ottamista omaan käyttöön ja sen jälkeen saatua henkilökohtaista etua voidaan pitää arveluttavana. Työssä ollessa asiakkaasta saatua tietoa ei saa tuoda esiin eikä käyttää muussa yhteydessä. Asiakkaan rekisteri- ja yhteydenpitotiedot eivät ole tarkoitettu yleiseen käyttöön. Tiedot kuuluvat asiakassuhteen kautta toimivaltaisille henkilöille ja heidänkin osaltaan tulee ottaa huomioon vaitiolo- ja salassapitomääräykset.

Asiakkaan taksikuljetusten käyttäminen juhlaväen kuljetuksiin on ollut selkeä sopimus- ja normirikkomus.

Esimies ohjeistaa

Esimiehen kuuluu ohjeistaa työntekijöitä asiakkaan asioiden salassapitovelvollisuudesta, jos se on unohtunut työyhteisössä.

Myös omavalvontasuunnitelmasta voi kerrata, mitä asiakkaan asioiden luottamuksellisuudesta on ohjeistettu. Ammattihenkilön toiminta kuvatun kaltaisena on ollut sekä lain että ammattietiikan vastaista.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammattieettinen lautakunta
ammattijärjestö Talentia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *