Klientens rätt till kvalitativ socialvård

Pekka Ojaniemi, överinspektör vid Valvira poängterar att den nya lagen om yrkesutövande inom det sociala området ska garantera det goda bemötandet av klienten. Övervakning blir aktuell när klientsäkerheten är i fara. Foto: Timo Lindholm

Yrkesprofilen stärks i och med den efterlängtade nya lagen om yrkesutövande inom det sociala området. Jämför med hälsovårdslagen som trädde i kraft redan 1993.

Under arbete är det lättillgängliga registret över yrkesverksamma inom det sociala området som tryggar klientsäkerheten. Lagen om yrkesutövande inom det sociala området bereddes i fjol somras och. trädde i kraft den första mars detta år. Pekka Ojaniemi, projektchef och överinspektör
vid Valvira, säger med tillfredställelse att när registret över yrkesverksamma inom det sociala området är klart är informationen om vem som har rätt att vara yrkesverksam inom området öppen för alla att ta del av.

Garantera sevicekvalitet

– Registret hör till de medborgerliga grundrättigheterna. Det här är servicekvalitet, intygar Pekka Ojaniemi som anställdes av Valvira i höstas för att bereda vilka implikationer lagen och registret har i praktiken.

Bakom sig har han 30 års yrkesverksamhet som socialarbetare. Ojaniemi nämner att kring yrkesbenämningen socionom har uppstått diskussion eftersom det finns olika utbildningar som utexaminerar socionomer. Valvira har börjat få ansökningar om att utöva yrken inom det sociala
området som laglig yrkesperson. Yrkena är socialarbetare, socionom och geronom. Alla som slutfört dessa utbildningar efter första mars detta år ska automatiskt ansöka om att få ingå i registret.

Även utövare av de benämningsskyddade yrkena närvårdare, hemvårdare och vårdare av personer med funktionsnedsättning inom socialvården ska ingå i registret. Valvira har påbörjat övervakningen av registret, för att garantera dess pålitlighet. Övergångstiden sträcker sig fram till slutet av 2017, efter det ska alla de som har laglig rätt att utöva sitt yrke inom det sociala området finnas i registret.

För kommunerna är det tidskrävande att klargöra socialvårdens yrkespersonals behörigheter vid besättandet av tjänster eller befattningar. Utbildningssystemen kan ha förändrats under årens lopp. Om yrkespersonerna finns i Valviras övervakade register underlättas rekryteringen. Den nya lagen och yrkesregistret underlättar även samarbetet mellan olika administrationskommuner.

Exempelvis kan skolkuratorn, om denna har socialarbetarbehörighet, utföra i enlighet med barnskyddslagen utredningar om barns omständigheter och barnskyddsbehov. Familjens och barnets sak kommer på så sätt behandlas snabbare.

Valvira har

e-postadressen sosamha@valvira. fi för frågor som berör yrkesrättigheter om svaret inte hittas på Valviras nätsidor.

Personövervakningen

– Personövervakningen är något helt nytt för det sociala området, medan de yrkesverksamma
inom hälsovården redan länge övervakats. I klartext innebär personövervakningen att om det uppdagas att någon anställd inom det sociala området bryter mot yrkesetiken begås en kriminell handling som personen ställs till svars för, förklarar Pekka Ojaniemi.

– Valvira går in för att satsa på den förutseende övervakningen, vara steget före för att undvika risksituationer och tillkortakommanden då klientens säkerhet är i fara. Den tidiga övervakningen lönar sig, övervakning i efterhand innebär att något redan hänt.

Viktig arbetshandledning

Ojaniemi poängterar vikten av tillgången till arbetshandledning på arbetsplatserna. I den nya lagen finns en paragraf om att arbetstagarna ska upprätthålla yrkeskunnandet och att arbetsgivaren ska bereda möjlighet därtill.
– Meningen är att man inom varje arbetsgemenskap snabbt ska reagera på eventuella risksituationer, tillhandahålla hjälp och övervakning. Varje arbetsplats ska uppgöra en egen plan för att undvika risksituationer. Och i lagen är inskrivet att de anställda är förpliktigade att föra ärendet vidare om brott mot yrkesetiken begås på arbetsplatsen.

Lagen om yrkesutövande och registrering av yrkespersoner blir även en lösning på övervaknings-
och kvalitetsproblemet som tangerar de företag som erbjuder kommunerna tjänster inom den sociala branschen, till exempel socialombudsmannaverksamhet och utredningsuppgifter som berör socialtjänster (barnskydds‑, service- och umgängesrättsutredningar, utredningar om rehabilitering och serviceplaner). Valviras övervakningsresurser behövs när kommunernas och distriktsövervakningsmyndigheternas övervakningskapacitet inte räcker till.

Valvira har haft fem regionala utbildningstillfällen, varav ett på svenska i Vasa, för att informera om hur den nya lagen som tydliggör de yrkesverksammas rättigheter och plikter fungerar i praktiken.

Sunniva Ekbom

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *