Kilpailukieltoja koskeva lainsäädäntö muuttuu

Onko sinulla kilpailukieltosopimus? Kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön tulee työntekijän kannalta hyviä muutoksia.

Yksityisen sektorin työpaikoilla kilpailukieltosopimuksista on tullut tietyissä esihenkilötehtävissä lähes vakiokäytäntö. Näin ei tulisi olla: lain mukaan kilpailukiellolle täytyy aina olla erityisen painavat syyt.

Olet saattanut allekirjoittaa kilpailukieltosopimuksen työsuhteen alkaessa joko osana työsopimusta tai erillisellä kilpailukieltosopimuksella. Jos olet puolestaan tehnyt ns. johtajasopimuksen ja siinä puhutaan kilpailukiellosta, niin kilpailukieltoa koskevat säännökset pätevät myös sinuun.

Sopimuksessa määritetään kiellonkesto

Jos olet allekirjoittanut kilpailukieltosopimuksen, kilpailukielto rajoittaa oikeuttasi kilpailevaan työhön tai yritystoimintaan työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimus ei sido sinua, jos työsuhteesi päättyy työnantajasta johtuvasta syystä, esimerkiksi irtisanomiseen.

Kilpailukieltosopimuksessa määritetään kiellon kesto. Rajoitusajaksi voidaan sopia enintään yksi vuosi työsuhteen päättymisestä. Sidonnaisuusaika alkaa työsuhteen päättymisestä, ja kilpailukielto sitoo sinua sidonnaisuusajan loppuun saakka.

Jos rikot kilpailukieltoa, sinulla on vahingonkorvausvelvollisuus. Kilpailukieltosopimuksessa on voitu sopia vahingonkorvauksen sijaan myös sopimussakosta, jos rikot sopimusta.

Muista myös, että eräiden muiden tosiallisesti kilpailua rajoittavien toimien, kuten houkuttelu- ja rekrytointikiellon, voidaan katsoa oikeuskäytännön mukaan olevan kilpailukieltoja.

Työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisoikeutta ei ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsuhteensa.

Työnantajalla korvausvelvollisuus

Työsopimuslakiin on tehty muutos, jonka mukaan työnantajalla on tulevaisuudessa korvausvelvollisuus kilpailukiellon sidonnaisuusajalta. Jos siis päätät työsuhteen ja sinulla on voimassa oleva kilpailukieltosopimus, työnantaja maksaa sinulle korvauksen siltä ajalta, kun et voi työskennellä kiellon vuoksi.

Jos sidonnaisuusaikasi sopimuksessa on kuusi kuukautta tai vähemmän, korvaus on vähintään 40 % työsuhteesi viimeisen kuuden kuukauden keskipalkasta. Jos sidonnaisuusaika on yli kuusi kuukautta, korvaus on vähintään 60 % työsuhteesi viimeisen kuuden kuukauden keskipalkasta.

Jos sopimus on lainmukainen ja olet itse noudattanut sen ehtoja, korvaus ei estä työttömyysetuuden saamista. Kyse ei kuitenkaan saa olla työttömyysturvalain säännösten kiertämiseksi tarkoitetusta sopimuksesta.

Muutokset voimaan kahdessa vaiheessa

Muutos astuu voimaan kahdessa vaiheessa. Vuonna 2022 muutokset koskevat vain 1.1.2022 ja sen jälkeen solmittuja uusia sopimuksia.

Työnantaja voi vuoden 2022 aikana arvioida ennen vuotta 2022 tehtyjen kilpailukieltosopimusten lainmukaisuutta ja tarpeellisuutta sekä irtisanoa sopimukset ilman irtisanomisaikaa. Vuoden 2023 alusta muutokset koskevat kaikkia, myös ennen vuotta 2022 solmittuja, kilpailukieltosopimuksia.

Mitä teet, jos sinulle tarjotaan kilpailukieltosopimusta?

Jos sinulle tarjotaan kilpailukieltosopimusta, selvitä sopimuksen lainmukaisuus. Kilpailukieltosopimuksen pätevyys arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Se, mikä pätee kollegasi kohdalla, ei välttämättä päde sinun tilanteessasi. Voit kysyä tarvittaessa neuvoa työpaikkasi luottamusmieheltä tai Talentian työsuhdeneuvonnasta.

Minna Jerrman

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *