Ketään ei jätetä työkuorman kanssa yksin

Salon kaupungin Sointu-tiimi sai Talentian Hyvinvoiva työpaikka ‑palkinnon.

Salon kaupungin Sointu-tiimi sai Talentian jakaman Hyvinvoiva työpaikka ‑palkinnon. Palkinto jaettiin nyt toista kertaa.

Palkitussa työyhteisössä on 14 työntekijää, joiden tehtäviä ovat muun muassa virka-aikainen sosiaalipäivystys, sosiaalipalvelujen palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. Ydintehtävänä on löytää tuen tarpeessa oleville oikeat palvelut oikea-aikaisesti.

– Sointu-tiimi tekee pitkäjänteistä työtä psyykkisen kuormituksen hallitsemiseksi. Tiimissä ketään ei jätetä työkuorman kanssa yksin. Lisäksi niin esihenkilö kuin kollegat antavat säännöllisesti palautetta toisilleen, sanoo Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen. 

Myös johtaminen on kunnossa. Esihenkilö seuraa työntekijöiden työtilannetta ja puuttuu nopeasti, jos työkuorma kasvaa liian isoksi. Esihenkilöllä on aikaa työntekijöille ja kohtaamisiin on luotu rakenteet työpaikalla.

Apua on lupa pyytää

Sointu-tiimissä työskentelevät sosiaaliohjaaja Marika Rytö, psykologi Mirva Isoaho ja sosiaalityöntekijä Anne Lahti kiittävät esihenkilöä, johtava sosiaalityöntekijä Rebecca Sjöholmia valmentavasta johtamistavasta.

– Kiireisestä ja vaativasta työstä huolimatta meillä on hyvä ilmapiiri. Yksi merkittävä tekijä on se, että esihenkilö on aina tavattavissa työpaikalla ja hänen kanssaan voi puhua pienistäkin mieltä askarruttavista asioista, Anne Lahti sanoo.

Isoahon mielestä tiimi on sopivan kokoinen.

Työntekijöillä yhtä iso merkitys hyvinvoinnille kuin esihenkilöillä.

– Jos työntekijöitä olisi enemmän, esihenkilö tuskin voisi olla niin hyvin kaikkien tavoitettavissa.

Tiimin jäsenet korostavat, että työntekijöillä on yhtä iso merkitys hyvinvoinnille kuin esihenkilöllä.

– Meillä on lupa pyytää apua tai olla sellainen, ettei tiedä jotakin asiaa, Lahti sanoo.

– Reflektoimme paljon keskenämme ja asiakkaidenkin kanssa. Työmme luonne on sellainen, että uusia asioita tulee vastaan koko ajan. Meillä on kaikilla sellainen asenne, että asioista otetaan selvää, märehtimään ei jäädä, Marika Rytö kertoo.

Kukaan ei puurra ilman taukoja

Tiimin jäsenet tuntevat työskentelevänsä yhteisen tavoitteen eteen, asiakkaan parhaaksi. Jos joku sairastuu, ottavat muut työntekijät kopin hänen töistään. Sjöholm tekee tarvittavat järjestelyt, jotta tilanteesta selvitään.

Tiimi pitää huolen siitä, että kukaan ei puurra töissä ilman taukoja. Lounas- ja kahvitauoille mennään yhdessä, ja tarvittaessa käydään muistuttamassa työkaveria paussin pitämisestä. Tauolla puhutaan muusta kuin työasioista.

– Huolehdimme ja välitämme toisistamme, rajaamme työtä. Lähdemme ihmisten aikaan kotiin emmekä jää töihin notkumaan. Joskus on tietysti paljon työtä ja kiirettä, jolloin työpäivät venyvät. Rankat päivät jaksaa, kun meillä on tiimissämme hyvä olla, Marika Rytö sanoo.

Vaikeita asioita ei lakaista maton alle vaan ne käsitellään heti. Työntekijät eivät puhu toisistaan pahaa selän takana.

– Joskus työasioista on luonnollisesti erimielisyyttä, mutta aina ne pystytään ratkomaan. Jos emme pystyisi puhumaan avoimesti erimielisyyksistä, vaikuttaisi se hyvinvointiin. Olen kiitollinen siitä, että myös minulle uskalletaan antaa suoraa palautetta ja pystyn ottamaan sen vastaan, Rebecca Sjöholm sanoo.

Työhyvinvoinnin eteen on tehty paljon työtä. Työntekijät ovat ottaneet selvää toistensa tavasta työskennellä.

– Avoin keskustelu ja kysyminen ovat kaikkein tärkeintä. Tiimin jäsenet tuntevat toistensa vahvuudet ja heikkoudet. Se auttaa ymmärtämään, miksi joku tekee työtä niin kuin tekee, Sjöholm sanoo.

Riittävät resurssit vaikuttavat

Sana tiimin tavasta tehdä työtä ja hyvästä ilmapiiristä on levinnyt. Kaikki auki olleet virat on saatu täytettyä. Uudet työntekijät ovat kiittäneet, että heidät on otettu hyvin mukaan tiimiin ja perehdytys on ollut hyvää.

Rebecca Sjöholm korostaa, että riittävät resurssit vaikuttavat paljon. Liian vähäinen henkilöstömäärä lisää kiirettä, jolloin työyhteisössä on vaikea voida hyvin. Kun vakanssit ovat täynnä, on myös työmäärä kohtuullinen ja lain määräämissä käsittelyajoissa pysytään.

– Työilmapiiri on jatkuvasti muutoksessa, jos työntekijät vaihtuvat koko ajan. Meilläkin on ollut sosiaalialalle tyypillistä työntekijöiden vaihtuvuutta, nykyään kuitenkin aiempaa vähemmän. Halu oppia tuntemaan uudet jäsenet ja hyvä perehdytys tuovat tiimiin pysyvyyden ilmapiiriä, Sjöholm sanoo.

Mitä vinkkejä Sointu-tiimi antaa sosiaalialan työpaikoille, jotka haluavat parantaa työhyvinvointia?

– Kun auttaa muita, saa myös itse apua. Tällä asenteella on ollut iso vaikutus ilmapiirillemme. Myös esihenkilön tuki on tärkeää, Anne Lahti sanoo.

– Työnteolle on oltava selkeät raamit. Kaikkien on tiedettävä, mitä heiltä odotetaan, Rebecca Sjöholm sanoo.

Kiitos-sana on kovassa käytössä.

Positiivista palautetta kannattaa antaa mahdollisimman paljon. Sointu-tiimin viikoittaisissa palavereissa otetaan aina esille sen viikon onnistumiset. Kiitos-sanaa viljellään runsaasti.

– Meillä on oma WhatsApp-ryhmä, jossa viestimme vapaa-ajan asioita. Se luo yhteistä tunnetta, että nämä ovat ihmisiä eivätkä vain työntekijöitä, Mirva Isoaho sanoo.

– Minun on helpompi olla esihenkilö, kun tiimimme on niin avoin ja hyväksyväinen. Tunnen, että myös minä saan olla ihminen. Aina ei mene sataprosenttisesti putkeen, mutta se hyväksytään, Sjöholm sanoo.


Johtamisen rooli merkittävä

Hyvinvoiva työpaikka ‑kilpailuun tuli 45 ehdotusta sosiaalialan hyvinvoivista työyhteisöistä. Kilpailuun osallistui yhtä paljon julkisen ja yksityisen sektorin työpaikkoja, jotka edustavat monipuolisesti koko sosiaalialaa. Päätöksen voittajasta teki Talentian työelämätoimikunta.

– Kilpailuehdotukset vahvistivat käsitystämme siitä, että avaimet työhyvinvointiin on työpaikoilla. Erityisesti esihenkilön ja johtamisen rooli on merkittävä. Hyvinvointia pitää johtaa selkeillä rakenteilla, jotta työn kuormitustekijöitä voidaan tunnistaa ja hallita, Heidi Pekkarinen sanoo.

Kilpailun palkinto on 1000 euroa, jonka työyhteisö voi käyttää työhyvinvointia tukevaan toiminta

Johanna Merilä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *