Joustavia koulutuspolkuja tarvitaan nopeasti

Talentiassa tehdään hartiavoimin työtä sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen ammattilaisten aseman puolesta, vakuuttaa Jenni Karsio. Kuva: Laura Vesa.

Vuoden 2018 varhaiskasvatuslaki mutkisti sosionomitaustaisten varhaiskasvatusalan ammattilaisten urakehitystä. Myös varhaiskasvatuksen kehittäminen vaarantui, kun alan vetovoima hiipuu urakehityksen esteisiin ja työvoimapulaan.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö koostuu uuden lain mukaan varhaiskasvatuksen opettajista, varhaiskasvatuksen sosionomeista ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Ryhmässä on oltava kaksi korkeakoulutettua, joista vähintään toinen on varhaiskasvatuksen opettaja.

Tehtävänimikkeiden ja kelpoisuuksien muutos toteutettiin tilanteessa, jossa ei ollut tietoa varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilöstön määrästä ja heidän kelpoisuuksistaan. Vaikuttaa siltä, että varhaiskasvatuksen opettajia ei ole riittävästi. Kun käsiä puuttuu, kärsii koko palvelu ja kehittämiskokeilut.

Poliitikot tuskin täysin ymmärsivät, mihin parannuksena esitelty lakimuutos johtaa. Hankalat kysymykset henkilöstöpulasta työnnettiin varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin käsiteltäväksi.

Osa varhaiskasvatuksen menestystarinaa

Sosiaalialan viitekehyksessä koulutetut lastentarhanopettajat ovat olleet päivähoitolain säätämisestä lähtien, liki puoli vuosisataa, oleellinen osa suomalaisen varhaiskasvatuksen menestystarinaa. Heitä on nykyisellään noin kolmasosa varhaiskasvatuksen opettajista.

Talentia on ainoa, joka on ollut ja on sosionomitaustaisten varhaiskasvatusalan ammattilaisten puolella.

Täsmälliset määrät selvinnevät kevään aikana, kun Varda-tietokanta valmistuu viranomaisten ja tutkijoiden käyttöön. Vardaan on vuodesta 2019 lähtien koottu tietoa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista ja nyt viimeisenä palasena helmikuun loppuun mennessä on kirjattava tiedot henkilökunnasta koulutuksineen ja kelpoisuuksineen.

Kaikkien nyt työssä olevien varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä toimivien kelpoisuus säilyy heidän ammattiuransa loppuun saakka, mutta viimeiset varhaiskasvatuksen opettajat valmistuvat ammattikorkeakouluista vuonna 2023.

Sen jälkeen varhaiskasvatuksen opinnot ammattikorkeakoulussa valinneet valmistuvat varhaiskasvatuksen sosionomin kokonaan uuteen ammattiin.

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva on vielä auki, vaikka koulutus alkoi keväällä 2020.

Osaamisprofiilista ei päästy yhteisymmärrykseen

Foorumin työlle asetettiin ylisuuria odotuksia. Työ lähti hitaasti käyntiin, ja lopulta tehtäväksi antoon ei tullut kaikkia niitä elementtejä, joita vielä hallitusneuvotteluissa oli esillä.

– Foorumia markkinoitiin pelastusrenkaana. Sen ehdotukset joustavista koulutuspoluista jäävät kuitenkin vain toiveiksi, sillä korkeakouluilla on vahva autonomia. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot päättävät itse ketä kouluttavat, miten lukevat hyväksi aiempia opintoja ja osaamista ja mitkä ovat koulutussisällöt, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Erityisasiantuntija Marjo Katajisto edusti foorumissa Talentiaa ja työskenteli joustavat koulutuspolut ‑jaostossa. Muita jaostoja olivat osaamisprofiili‑, tutkimus- ja ennakointi- sekä täydennyskoulutusjaosto.

Jaostoilla on kullakin kaksi puheenjohtajaa, yksi ammattikorkeakoulupuolelta ja yksi yliopistopuolelta.

Ilman sosionomitaustaisia ammattilaisia varhaiskasvatus ei selviä.

Foorumin tammikuussa julkaistu lopputulos oli lopulta kuvaus vallitsevasta koulutustilanteesta ja toivomus koulutuksellisten umpiperien poistosta, joustavista poluista ja yhteistyön jatkamisesta. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen sosionomin osaamisprofiilista ei päästy yhteisymmärrykseen.

Foorumin työtä jatkamaan tullaan perustamaan työryhmä, jonka työhön Talentia luonnollisesti haluaa osallistua.

– On ilmeistä, että tällä hallituskaudella varhaiskasvatuksen kelpoisuuksia ei avata, toteaa Jenni Karsio.

Hänen äänestään kuuluu pettymystä. Talentiassa on tehty hartiavoimin työtä, lobattu poliitikkoja ja tavattu virkamiehiä, työskennelty työryhmissä, neuvoteltu OAJ:n kanssa, kutsuttu koolle mielenosoitus Eduskuntatalon eteen, keskusteltu sosiaalisessa mediassa.

– Ei ole viikkoa, ettei Talentian asiantuntijoiden tai minun aikataulussani olisi varhaiskasvatusta koskevaa tapaamista tai kokousta. Tälläkin viikolla tapasin Marjo Katajiston kanssa opetusministerin avustajia ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmää. Eduskuntaryhmätapaamiset jatkuvat. Työmarkkinalakimies Tiina Kinnunen esitteli Talentian hahmottelemaa tehtäväkuvaa Kuntatyönantajat KT:n KVTES:n varhaiskasvatuksen yhteistyöryhmässä, luettelee Karsio.

– Sosiaalisessa mediassa kuuluva sosionomien näköalattomuus ja turhautuminen ovat ymmärrettäviä, kun meneillään on monia muutoksia, joiden vaikutuksista emme vielä tiedä, sanoo Jenni Karsio.

Karsio pohtii, miten kentän työntekijät voisivat tuoda varhaiskasvatuksen arjen kokemuksia, rakenteita ja haasteita lasten vanhempien tietoon, jotta nämäkin voisivat vaikuttaa.

– Kaikki haluavat parasta lapsille, mutta Talentia on ainoa, joka on ollut ja on sosionomitaustaisten varhaiskasvatusalan ammattilaisten puolella. Tarvitaan vielä lisää ääntä, että poliittinen ymmärrys varhaiskasvatuksen tilanteesta lisääntyy ja että varhaiskasvatuksen sosionomien osaaminen tulee tunnetuksi.

Kyse teknisestä siirrosta

Yksi muutoksista on varhaiskasvatuksen opettajien siirtyminen opetusalan työehtosopimuksen piiriin syyskuussa 2021. Moni asettaa toivonsa siihen, että siirto korjaa palkkatasoa merkittävästi. KT:n mukaan kyse on kuitenkin vain teknisestä siirrosta.

Varhaiskasvatuksen sosionomit ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajat jäävät yleisen kunnallisen työehtosopimuksen piiriin.

Varhaiskasvatuksen sosionomin palkkaus on sopimatta, koska tehtävä on uusi. Keskustelua palkkatasosta on käyty. KT ja OAJ ovat sijoittamassa varhaiskasvatuksen sosionomin palkkaa varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan väliin.

Talentiassa kummastellaan, kuinka määritellään palkkataso ennen kuin on määritelty tehtäväkuva ja tehtävän vaativuus.

– Me lähdemme siitä, että palkkataso on sama ellei korkeampi kuin varhaiskasvatuksen opettajan. On syytä myös huomata, että varhaiskasvatuksen sosionomin koulutus on 30 opintopistettä pitempi kuin kasvatustieteen kandidaatin, painottaa Karsio.

Ratkaisuja tarvitaan pikaisesti

Miten sosionomitaustainen varhaiskasvatuksesta kiinnostunut voi rakentaa uraansa tulevaisuudessa?

Varhaiskasvatuksen sosionomit tulevat luomaan oman ammattikäytäntönsä. Tehtäväkuvia kokeillaan hankerahoituksen turvin eri puolilla maata.

Nyt varhaiskasvatuksen opettajana toimivat jatkavat ammatissaan, mutta urakehitys esi- tai erityisopettajaksi tai päiväkodin johtajaksi edellyttää pohjaksi kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa. Koulutuspolku on mutkikas, pitkä ja sisältää päällekkäisyyksiä.

Käytännössä on kaksi väylää suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa perus- ja aineopintoja ja pyrkiä sitten jatkamaan yliopistossa.

– Avoimen väylän ongelmana on sen maksullisuus ja vaatimus kurssien suorittamisesta riittävän korkein arvosanoin. Lisäksi sisäänotto yliopistoon on avoimen väylän kautta pieni, toteaa Karsio.

– Tutkinto-opintojen ongelmana taas on se, että aiempia opintoja luetaan yliopistoissa vain vähän huomioon, ja silloinkin lähinnä kieliopintoja. Kokemuksella hankitun osaamisen huomioiminen on erityisen heikkoa, eikä siihen ole järjestelmää.

– Pula esiopettajista ja erityisopettajista haittaa jo varhaiskasvatuksen kehittämistä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ratkaisuja tarvittaisiin pikaisesti.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on kokonaan jäänyt syrjään päiväkodin johtajan kelpoisuudesta, kun vain kasvatustieteen maisterin tutkinto tulee kysymykseen.

– Nähtäväksi jää, miten joustavat koulutuspolut toteutuvat. Ilman joustavia koulutuspolkuja uramahdollisuudet haetaan toisaalta, pelkää Jenni Karsio.

Kristiina Koskiluoma

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *