Joustava vai harmaan ylityön tekijä?

kelloja harmaalla tausatlla

Harmaa ylityö on monelle vieras käsite, eikä työyhteisöissä aina tunnisteta, milloin joustavuus muuttuu harmaaksi ylityöksi.

Harmaa ylityö tarkoittaa, että tehdään työtä, josta ei joko saada korvausta lainkaan, tai josta kuuluisi saada ylityökorvaus, mutta sitä ei makseta.

Harmaata ylityötä on kaikki sellainen työhön liittyvä, missä työtä tehdään tai suunnitellaan varsinaisen työajan ulkopuolella tai työstä johtuvasta syystä liukuma-ajalla. Varsinaista työaikaa puolestaan on se aika, mikä työvuoroluetteloon on suunniteltu tai minkä työntekijä tekee liukuvan työajan puitteissa.

Liukuvan työajan erityinen haaste on se, että työaikaa venytetään työstä lähtevästä tarpeesta käsin ja tällöin tehdään harmaata ylityötä. Liukuva työaika on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaisista tarpeista lähteviin työaikajoustoihin, eli tilanteisiin, jolloin hän itse syystä tai toisesta haluaa aloittaa työpäivän aiemmin tai myöhemmin, tai vastaavasti lopettaa työpäivän esimerkiksi aiemmin.

Saldoa voi liukuvassa työajassa kerätä ja käyttää oman harkintansa mukaan. Työntekijä voi käydä vaikka kampaajalla, hammaslääkärissä tai viedä lasta neuvolaan, pidentää viikonloppua lopettamalla perjantaina aiemmin ja aloittamalla työviikon vastaavasti maanantaina myöhemmin.

Liukumaa ei ole tarkoitettu siihen, että asiakaskäyntejä tai ‑tapaamisia saadaan joustavasti sovitettua sekä varhaiseen aamuun, että pitkälle iltapäivään. Eikä myöskään siihen, että mikäli asiakas- tai verkostotapaaminen venyy, joustaa työaika työstä tulevan tarpeen mukaan.

Kuormittuneessa työtilanteessa ei myöskään tule urakoida töitä liukumaa käyttäen. Kaikki nämä edelliset esimerkit, joissa työpäivä venyy työntekijästä johtumattomista syistä ovat harmaan ylityön tekemistä.

Työpäivän pidentäminen voi olla harmaata ylityötä

Niillä, jotka ovat työvuorosuunnittelun piirissä, harmaata ylityötä on (lähes) kaikki sellainen työ mitä tehdään ”tunti tunnista” ‑korvauksella, kun pyritään saamaan työ hallintaan pidentämällä työpäivää.

Näitä tilanteita ovat tyypillisimmillään tilanteet, joissa työkaveri on sairastunut ja työntekijä tekee pidemmän päivän saamatta siitä ylityökorvauksia tai asiakastilanteen jonkinlainen kriisiytyminen tai neuvottelun venyminen ja työpäivän venyttäminen tästä syystä.

Harmaata ylityötä on myös työn tai työvuorojen suunnittelu työpaikan WhatsApp-ryhmissä, joissa järjestellään esimerkiksi työvuoroja iltaisin ja viikonloppuisin.

Lounastauon pitämättä jättäminen ja sen aikana töiden urakoiminen on myös harmaata ylityötä. Voileivän haukkaaminen kiireessä töiden ohessa vie 10 minuuttia. Jos oma-aikainen lounastauko on päivittäin 30 minuuttia, tulee viikkoon jo yli puolitoista tuntia harmaata ylityötä tehdyksi, kun 20 minuuttia palkattomasta lounastauosta kuluu töiden hoitamiseen.

Useilla työnantajilla on käytäntö, ettei ylityötä tai saldoja kerry, kun töitä tehdään etätyönä. Kuitenkin useat työntekijät tekevät juuri etäpäivinä pitkiä päiviä, saamatta näistä edes saldokertymää. Taas on kyse harmaasta ylityöstä.

Harmaa ylityö sataa työnantajan pussiin

Kaikissa alalla sovellettavissa työehtosopimuksissa on sovittu säännöllisestä työajasta ja sen jälkeen ylityömääräyksistä ja varallaolomääräyksistä. Ylitöistä ja varallaolosta maksettavat korvaukset tuovat parhaimmillaan jäsenille merkittävän taloudellisen hyödyn, nostavat maksettavaa palkkaa ja tulevaa eläkettä.

Harmaa ylityö ja palkaton talkootyö sen sijaan satavat suoraan työnantajan pussiin ja syövät sekä työkaverin töitä, jaksamista, että neuvottelijoiden mahdollisuuksia menestyä neuvotteluissa.

Talentian neuvottelijat istuvat parhaillaan neuvottelupöydissä neuvottelemassa työehtosopimusten ehdoista, jäsentemme eduksi. Pitämällä kiinni aiemmin neuvotelluista eduista, tuetaan neuvottelijoiden työtä.

Joustavuus ja sujuvan työn varmistaminen ei tarkoita omista eduista luopumista.

Tiimissä pohdittavaksi

Parhaiten muutos onnistuu, kun harmaan ylityön tekemiseen kiinnitetään huomiota yhdessä työtiimin kanssa. Voitte kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • Onko teillä WhatsApp-ryhmiä, joissa hoidetaan työasioita?
  • Käytättekö lounastaukojen työasioiden hoitamiseen?
  • Venytättekö työpäivää liukuman puitteissa työstä johtuvasta tarpeesta?
  • Tehdäänkö teillä pitkiä päivä etätyössä, vaikka saldoa ei kerry?
    Korvaatteko pidennetyn työvuoron ”tunti tunnista” ‑menetelmällä?
  • Onko teillä käytössä jotain muita harmaan ylityön tapoja?
Käsitteitä

Harmaa ylityö: Työ, josta ei makseta asianmukaista korvausta tai palkkaa lainkaan.
Ylityö: Varsinaisen työajan lisäksi tehtävä työ, josta maksetaan korotettu korvaus.
Liukuva työaika: Työaikamuoto, missä työntekijä saa itse päättää tiettyjen rajojen sisällä, miten työaikansa työpäiviin asettaa.
Työvuorosuunnittelu: Työnantajan velvollisuus suunnitella työvuoroluettelot. Työntekijällä on oikeus tulla ja lähteä töistä kuten työvuoroluetteloon on suunniteltu.
Varallaolo: Työntekijä voi sopia olevansa varalla varsinaisen työaikansa ulkopuolella ja tällöin työnantajan maksaa varallaolosta korvauksen.
Lounastauko (omalla ajalla): Työpäivän sisällä oleva palauttava tauko, joka on tarkoitettu ruokailuun ja työstä irrottautumiseen, ei työn tekemiseen.
Joutuisa ruokailu työajalla: Työaikaan kuuluva ruokatauko, jonka voi joutua keskeyttämään työstä johtuvasta syystä. Käytössä esim. päiväkodeissa ja jaksotyössä.

Susanna Pelander

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *