”Ingen dag är den andra lik”

På fortbildningskurser får daghemsföreståndare Rose-Maj Backman insyn i framtidens småbarnspedagogik. Foto: Sunniva Ekbom

Den aktiva hösten ställer krav på föreståndaren för ett litet daghem. Nya barn och föräldrar ska bekanta sig. Nya band ska knytas. Rose-Maj Backman på Tallbo daghem delar sin tid mellan arbetet i barngruppen och administrationen.

Barnavårdsföreningens daghem Tallbo liknar Villa Villakulla. Läget är bästa tänkbara. Mitt i naturen på samma udde som presidentens residens i Mejlans. 21 barn under förskolåldern finns i gruppen som leds av två barnträdgårdslärare och två närvårdare.

Tidigare när ped.mag. Rose-Maj Backman har varit föreståndare för stora kommunala daghem i Österbotten har hon fått koncentrera sig på administrationen. Hon ser på det administrativa arbetet som en givande utmaning.

− I det första telefonsamtalet ska föräldrarna känna sig välkomna. Jag lyssnar in föräldrarnas behov. Mitt bemötande ska signalera att också unga osäkra föräldrar öppet ska våga fråga om allt de behöver veta om vår verksamhet, förklarar Rose-Maj Backman där vi sitter och samtalar i hennes lilla kontor i den tysta trävillan. Barnen är i vilan.

Enligt henne är egenvårdarsystemet och mjuklandningen för nykomlingarna det bästa som hänt daghemsverksamheten sedan hon började i branschen år 1986. Både barn och föräldrar blir trygga när de lärt känna egenvårdaren. Föräldrarna behöver inte i onödan oroas eller bli misstänksamma som det kan gå om de inte själva varit med i daghemsrutinerna.

− Egenvårdarsystemet, att se på daghemsstarten ur barnets perspektiv, betyder att egenvårdaren och jag gör ett hembesök hos varje ny familj. I hemmet som är den miljö där familjen är trygg ställer vi frågor om barnet och inleder samarbetet kring barnets bästa.

Den skrivna rapporten över hembesöket behövs med tanke på att de andra som jobbar med barnet också ska få all väsentlig info om barnet. Rose-Maj Backman poängterar hur viktigt det är att egenvårdaren i början är den som tar emot barnet på morgonen.

Det är också egenvårdaren som introducerar de andra vuxna i gruppen. Tryggheten och lugnet förankras hos barnet om föräldrarna den första veckan stannar på daghemmet några timmar och kommer efter barnet strax efter vilan.

Teammöten och motivationsarbete

För att få arbetet att flyta med allt vad det betyder av implementering av gemensam strategi för problemlösning i gruppen, sammankallar Backman teammöten under barnens vila. Teamen är två men som teamledare är hon med i båda teamen för att veta hur alla barn mår.

− Om någonting är ett problem börjar vi med det som fungerar bra. Via frågor kommer vi fram till problemet. Jag kan fråga: ”Vad kunde vi göra bättre?” För att konkretisera det som är problemet refereras till en händelse som vi går in i. Jag ger inga direktiv för problemlösningen men jag kan komma med förslag.

Om barnen råkar i konflikt med varandra ska grälet genast redas ut, rättvist utan att någondera part vinner.

− Stämningen öppnar upp för utvecklingsarbete när vi ser på saker ur olika perspektiv. Om det finns motsatta åsikter gör jag en sammanfattning för att inkludera alla i personalen. Alla behövs med i besluten för att personalen ska vara motiverad.

Lång livserfarenhet också av kriser, en skilsmässa som ställer prov på föräldraskapet har gett Backman insyn i hur det känns som förälder när barnet kommer hem och känner sig i underläge i jämförelse med de andra barnen på daghemmet.

− Vi vuxna får inte gå med på att barnen blir mobbade i barngemenskapen. På ett litet daghem är det lätt att motivera hela personalen att ha en gemensam strategi för att sätta stopp för mobbningen. Vi ska bekräfta och uppmuntra barnens goda egenskaper.

-Det får inte bli en negativ aura runt ett barn. Vi jobbar för att möta alla barn jämlikt. Det är viktigt att vi funderar på hur vi bekräftar barnet och diskuterar med föräldrarna så att vi alla bemöter barnet med positiv feedback och värme, inte med kritik.

Hon har god erfarenhet av samarbetet med socionomer med barnträdgårdslärarbehörighet som tillför arbetsteamet förståelse för familjepolitiken.

Fortsatta universitetsstudier och fortbildning värdesätter Rose-Maj Backman som stöd för yrkesrollen som föreståndare.

− När man utvecklar sitt teoretiska baskunnande har man en stabil grund att stå på. De intellektuella diskussionerna på kurserna med andra föreståndare är dessutom mycket stimulerande.

Barnens lek

Rose-Maj Backman har en klar pedagogisk syn på daghemmets verksamhet.

− Barnens dag på daghemmet blir ofta lång. Vi i personalen blir ställföreträdande mammor och pappor. Kärnan i daghemsdagen ska vara att barnen har det tryggt och bra. Det brukar leda till lek och arbetsro − i leken lär sig barnen allra bäst.

− Barnen mår bra av att leka med varandra och njuta av naturen och ta vara på alla möjligheter till rörelse och motion. Då får barnen utveckla sin fantasi och kreativitet. Vårt arbetsmaterial är det mest energiska som finns.

Genuspedagogiken ställer krav på jämställdheten vilket Backman gärna omfattar.

− Flickor vill vara björnar och pojkar lucior! Och så ska det få vara!

Sunniva Ekbom

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *