IFSW:n Ruth Stark: Hyvää kansainvälistä sosiaalityönpäivää

Kansainvälisen sosiaalityöntekijäjärjestön IFSW:n puheenjohtaja Ruth Stark tekee edelleen sosiaalityötä Skotlannissa. Hän edustaa lapsia perheasioita käsittelevässä oikeusistuimessa. Kuva: Veikko Somerpuro

Sosiaaliturvan tulisi antaa ihmisille tunne, että he ovat yhteiskunnan tasavertaisia jäseniä. Sen pitäisi lisätä ihmisten kestokykyä ja mahdollisuuksia vastata elämässä esiintyviin riskeihin. Lisäksi sen pitäisi tuottaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ymmärrystä perusoikeuksista, sanoo Kansainvälisen sosiaalityöntekijäjärjestön IFSW:n puheenjohtaja Ruth Stark.

Kansainvälisen sosiaalityöntekijäjärjestön IFSW:n puheenjohtaja Ruth Stark arvioi, että sosiaaliturvajärjestelmät ovat pettäneet. On väliinputoajia, joilla ei syystä tai toisesta ole oikeutta sosiaaliturvaan.

− Turva saattaa olla niin pieni, että se vain ylläpitää köyhyyttä ja syrjäytymistä. Koko systeemi on saattanut pettää kuten Kreikassa, jossa talouskuri ja pakolaisriisi ovat ylikuormittaneet järjestelmän.

Yksi syy epäonnistumiseen on siinä, että tuki kohdennetaan vain välttämättömiin perustarpeisiin. Pelkkä taloudellinen tuki vain vakiinnuttaa epätasa-arvoisen tilanteen.

− Ihminen pitää auttaa sisälle yhteiskuntaan, luomaan omannäköistään muutosta kohti parempaa olotilaa. Kun ihminen osallistuu yhteisönsä rakentamiseen, syntyy hyvinvointia ja taloudellista kasvua.

Sosiaalityö muutoksen tukena

Ruth Stark ei innostu poliittisen oikeiston ehdotuksista kieltää sosiaaliturva ihmisiltä, jotka eivät osallistu työhön.

− Ehdotetuissa vastikkeellisen sosiaaliturvan malleissa vaihtoehdot ovat vähissä ja niissä ohitetaan usein ihmisen itsemääräämisoikeus. Ne korostavat työtä, eivät oikeutta valita itse tie taloudellisesta riippuvuudesta oman panoksen antamiseen yhteisölle.

Sosiaalityön ammattilaisia tarvitaan motivoimaan ja tukemaan ihmistä muutoksessa parempaan, sanoo Stark. Hän viittaa IFSW:n vuonna 2014 Melbournessa hyväksymään sosiaalityön kansainväliseen määritelmään.

Kun ihminen osallistuu yhteisönsä rakentamiseen, syntyy hyvinvointia ja taloudellista kasvua.

Sosiaalityö on käytännön työhön perustuva ammatti ja tieteenala, jolla edistetään yhteiskunnallista muutosta ja kehitystä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä ihmisten elämänhallintaa ja itsenäistymistä. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien, kollektiivisen vastuun sekä erilaisuuden kunnioittamisen periaatteet ovat keskeisiä sosiaalityössä. Sosiaalityö nojautuu sosiaalityön, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden teorioihin ja paikalliseen tietoon, ja sen tarkoituksena on saada ihmiset ja rakenteet ratkaisemaan elämän ongelmatilanteita ja lisäämään hyvinvointia.

Joulukuussa Ruth Stark tapasi Pekingissä sosiaalityöntekijöitä, alan opiskelijoita ja sosiaalityöstä vastaavan ministerin. Parhaillaan Kiina valmistautuu kouluttamaan 1,4 miljoonaa sosiaalityöntekijää vuoteen 2020 mennessä.

Viidenkymmenen kilometrin päässä Pekingistä on jo varattu tontti, jonne nousee yliopisto huolehtimaan sosiaalityön koulutuksesta. Opetusta toteutetaan avoimen yliopiston tapaan, verkon kautta etäopetuksena.

Kun Ruth Stark esitti ministerille huolensa siitä, miten verkko-0petuksella toteutetaan käytäntöopetus, haastoi tämä IFSW:n kehittämään koulutusta. IFSW:llä ei ole mahdollisuutta tarttua näin suureen haasteeseen. Kommentti kuitenkin osoittaa, että IFSW:tä arvostetaan. Eikä Ruth Stark ollut hiljaa Kiinan ihmisoikeuksista.

− Kun käsitellään hankalia asioita, ei itseään pidä asettaa toisen yläpuolelle. Tämän olen oppinut sosiaalityössä. Meillä Skotlannissakin on ihmisoikeusloukkauksia, ja kun sen myönnän, on helpompi ottaa esille Kiinan ongelmat.

Kolmen miljoonan yhteisö

Ruth Stark valittiin kaksi vuotta sitten yli kolmen miljoonan sosiaalialan ammattilaisen yhteisön puheenjohtajaksi. IFSW:llä on jäsenjärjestöjä kaikissa maanosissa, yhteensä 120 maassa. Myös Talentia on IFSW:n jäsen, ja jokainen talentialainen siten osa IFSW:n yhteisöä.

IFSW:n toiminta perustuu vapaaehtoisten työpanokseen, vain pääsihteeri ja osa-aikainen toimistosihteeri saavat palkkaa. Ruth Starkin puheenjohtajakaudella sosiaalityön poliittista luonnetta on korostettu. Vaikuttamistyötä on tehty EU:n parlamentissa talouskuripolitiikan muuttamiseksi, on vaikutettu pakolaispolitiikkaan, laadittu ohjelma sosiaaliturvapolitiikasta ja sosiaalityön roolista siinä.

Ruth Starkin mielestä tarvitaan näkemys maailmasta, jota haluamme edistää.

− Emme ole kaikkivoipia, vaan sosiaalityön ammattilaisten on toimittava yhdessä asiakkaiden, tutkijoiden ja eri alojen asiantuntijoiden, median ja muiden samoihin päämääriin pyrkivien järjestöjen kanssa.

IFSW:llä on lobbariverkosto kansainvälisissä järjestöissä kuten YK:ssa, Unicefissa, WHOssa, ILOssa ja Euroopan neuvostossa. Käytännössä lobbarit ovat sosiaalityöntekijöitä, jotka vapaaehtoisina ylläpitävät yhteyksiä ja osallistuvat keskusteluihin.

Esimerkkeinä poliittisuuden noususta Ruth Stark kertoo, kuinka USA:n sosiaalityöntekijäjärjestö NASW on ottanut kantaa presidentti Donald Trumpin ihmisoikeuksia vähätteleviin lausumiin ja maahantulopolitiikkaan. Tai kuinka Australian sosiaalityöntekijäjärjestön puheenjohtaja Karen Healy on vaatinut Australian hallitusta ottamaan pako laisia vastaan ja tuominnut maahanmuuttopolitiikan tuottamat keskitysleirin kaltaiset olosuhteet Joulusaarilla.

IFSW tekee erityisen läheistä yhteistyötä sosiaalityön kouluttajien järjestön IASSW:n ja sosiaalipoliitikkojen järjestön ICSW:n kanssa. Kolmistaan on valmisteltu kymmenvuotinen poliittinen tavoiteohjelma, Global Agenda. Agenda käsittelee neljää kokonaisuutta, jotka ovat: sosiaalinen ja taloudellinen tasavertaisuus maiden ja alueiden välillä, ihmisen arvokkuus ja ihmisarvo, ympäristön kestävä kehitys ja ihmisten välisten suhteiden merkitys.

Ruth Starkin mielestä tarvitaan näkemys maailmasta, jota haluamme edistää.

− Tavoitteita on pidetty esillä muun muassa kansainvälisinä sosiaalityön päivinä. Tänä vuonna vuorossa yhteisöt ja ympäristön kestävä kehitys.

Tukea jokaiselle sosiaalityön ammattilaiselle

Talentia järjesti kansainvälisen illan tammikuussa. Ruth Stark kertoi tilaisuudessa, että maailmalla kiertäessään hän on havainnut, että eri maissa on enemmän sosiaalityötä yhdistäviä tekijöitä kuin erottavia.

Huoli epätasa-arvoisuudesta on monelle syy tulla sosiaalialalle. Sosiaalityöntekijät jakavat toiveen paremmasta yhteiskunnasta. Tehtävänä on auttaa ihmisiä rakentamaan myönteistä muutosta elämäänsä. Työssä kohdataan poliittisen päätöksenteon seurauksia, haavoittuvuutta, yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä, ristiriitoja, mutta myös voimaa ja tahtoa kehittyä ja olla osallisena.

Ruth Stark pohtii IFSW:ssä hallituksensa kanssa, kuinka järjestö saisi yhteyden sosiaalityön ammattilaisiin. Toiminta internetin välityksellä on yksi keino. Kenties webinaarit ja yhteiset projektit voisivat tuoda jakamisen ja oppimisen mahdollisuudet jokaisen ulottuville. Kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua joka toinen vuosi järjestettäviin konferensseihin.

Kristiina Koskiluoma

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *