Hyvinvointialueiden luottamusmiesvaalit tulevat – äänestä talentialaista ehdokasta

ihmishahmoja vierekkäin

Ensimmäiset hyvinvointialueiden luottamusmiesvaalit järjestetään maaliskuun loppuun mennessä. Uudet luottamusmiehet saavat päätettäväkseen poikkeuksellisen paljon esimerkiksi palkankorotuksiin liittyviä asioita.  

Nyt on erityisen tärkeää, että hyvinvointialueilla työskentelevät Talentian jäsenet äänestävät talentialaista ehdokasta luottamusmieheksi.  

– Viime kesänä neuvotellun työehtosopimuksen mukaan osa palkankorotuksista sovitaan paikallisesti. Rahaa on tulossa myös palkkaohjelmaa ja palkkaharmonisaatiota varten. Kaikkinensa jaettava potti on lähes viisi prosenttia, sanoo Talentian työsuhdeasioiden päällikkö Konstantin Laakkonen.

Luottamusmiehillä on suuri vaikutusmahdollisuus siihen, mitkä ammattiryhmät saavat palkankorotuksia ja millä perusteilla. Siksi vaaleissa olisi hyvä saada paljon läpi talentialaisia ehdokkaita, Laakkonen painottaa. 

Talentialaiset julkisen sektorin luottamusmiehet ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiehiä. Vaaleissa jokaisella Talentian jäsenellä on äänioikeus ja oikeus asettua ehdokkaaksi. Luottamusmiehen kausi alkaa 1.4.2023 ja kestää kolme vuotta.   

– Hyvinvointialueilla uudistetaan väistämättä myös tehtävänkuvauksia. Se, mitä tehtävänkuvaasi kirjoitetaan, määrittää työsi vaativuutta ja sitä kautta sinulle maksettavan palkan määrää. Silloin on hyvä, että luottamusmiehenä on sellainen henkilö, joka tuntee sosiaalialan käytännöt, ominaispiirteet ja lainsäädännön, Laakkonen sanoo.   

Muun kuin alan ja tehtäväalueen tuntevan luottamusmiehen on vaikeaa muodostaa näkemystä esimerkiksi tietyn tehtävän vaativuudesta tai siitä, miten eri tehtävien vaativuuseroa tulisi arvioida.

Hyvät mahdollisuudet

Talentialla on JUKOn liitoista eniten jäseniä SOTE-sopimuksen piirissä. Tämä tarkoittaa, että Talentian jäsenillä on hyvä mahdollisuus saada pääluottamusmies kaikille hyvinvointialueille. 

Pääluottamusmiespaikkaa kannattaa tavoitella, koska se on neuvottelujärjestelmässä paikallis- ja aluetason keskeisin edunvalvontatehtävä.   

– Talentialaisten ehdokkaiden läpimenoa voi pitää varmana. Se vaatii vain sen, että talentialaiset äänestävät omia ehdokkaitaan. Äänestä siis luottamusmiesvaaleissa talentialaista, oli hän sinulle entuudestaan tuttu tai ei, Laakkonen kannustaa.   

Myös muiden liittojen jukolaiset luottamusmiehet voivat edustaa Talentian jäseniä. Jos talentialainen ehdokas ei pääse vaaleissa läpi, on sinulla silti oma luottamusmies. Hän vain kuuluu toiseen jukolaiseen liittoon. 

Työpaikan luottotyyppejä

Luottamusmiehet ovat työpaikan luottotyyppejä, jotka tekevät töitä sen eteen, että asiat luistavat. He vaikuttavat työsuhteen ehtoihin, kuten palkkaukseen ja työaikoihin. Tehtäviin kuuluu myös varmistaa, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimuksia ja työelämää koskevia lakeja. 

– Luottamusmies on lisäksi lähin tukesi, jos työnantajan kanssa syntyy erimielisyyksiä. Hän selvittää kiistaa työnantajaan päin niin, etteivät asiat henkilöidy. Yksin olisi paljon ikävämpää yrittää ratkoa ongelmaa, Laakkonen sanoo. 

On hyvä huomata, että luottamusmies ajaa vain ammattijärjestöön järjestäytyneen asioita. 

Luottamusmiehillä on suuri vaikutusmahdollisuus.

Luottamusmiehellä on vahva irtisanomissuoja, joten hän voi ottaa puheeksi hankalatkin asiat työnantajan kanssa. On työntekijän etu, että hänen edustajansa on asemassa, jossa hän voi ratkoa työtekijän asiaa ja epäkohtia ilman pelkoa mahdollisista sanktioista. 

Luottamusmies pitää myös huolen siitä, että työyhteisön kehittämisessä otetaan huomioon työntekijöiden näkökulma ja tarpeet. 

– Niin työntekijät kuin työnantaja hyötyvät luottamusmiesjärjestelmästä. Ilman sitä työnantaja joutuisi neuvottelemaan ehkä satojen tai tuhansien työntekijöiden kanssa erikseen työehdoista. Tämä olisi hyvin työlästä ja aikaa vievää. Luottamusmiesjärjestelmä mahdollistaa lisäksi sen, että paikallisesti voidaan sopia eri asioista, Laaksonen sanoo.

Paljon onnistumisia

Talentialaiset luottamusmiehet saavat jatkuvasti hyvää aikaan työpaikallaan. Usein onnistumiset jäävät kuitenkin vain työpaikan ja työntekijän tietoon. 

Talentian sopimusasiantuntija Petra Kalteva kertoo viime ajalta yhden esimerkin, millaisissa asioissa luottamusmiehet auttavat työntekijöitä: 

– Erään kuntayhtymän alueella työskennellyt jäsen otti yhteyttä kilometrikorvauksiin liittyvässä asiassa. Työntekijä asuu eri paikkakunnalla, kuin missä hänen työpaikkansa sijaitsee. Työntekijä kertoi tehneensä päivän viimeisen asiakaskäynnin kotipaikkakuntansa lähellä ja menneensä sen jälkeen suoraan kotiin, sillä hänen työpäivänsä päättyi.   

Työntekijä haki matkasta kilometrikorvauksia, mutta työnantaja ei suostunut korvaamaan niitä. Työnantajan tulkinnan mukaan asiakkaan luokse tehty työmatka oli työntekijän kotimatkan varrella ja kuului siten verottajan korvaamiin työmatkoihin. 

Työnantaja oli myös matkakustannusten toimintaohjeeseen kirjannut, että nämä matkat eivät kuulu työnantajan korvattaviksi.

– Kävimme yhdessä luottamusmiehen kanssa läpi toimintaohjeeseen kirjatun kohdan. Sen jälkeen luottamusmies neuvotteli asiasta työnantajan kanssa. Työnantaja tarkisti asian vielä kuntatyönantajalta, joka vahvisti, että kesken työpäivän tapahtuvat matkat kuuluvat työnantajan korvattaviksi, Kalteva sanoo.  

Lopputulemana työntekijän työnantaja muutti toimintaohjettaan sekä korvasi jäsenelle kilometrikorvaukset. Koko prosessi vei aikaa reilun kuukauden. 

Toimintaohjeen korjauksella oli iso vaikutus myös kuntayhtymän muille työntekijöille. Ilman luottamusmiestä työnantaja olisi todennäköisesti jatkanut väärää toimintatapaansa ja työntekijät olisivat menettäneet heille kuuluvia kilometrikorvauksiaan.   

Johanna Merilä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *