Hiljaisuuden kulttuuri ruokkii lapsiavioliittoja Zimbabwessa

Rudo Magwanyata (vas.) ja Marjorie Nhamo työskentelevät Zimbabwen pääkaupungin Hararen Chitungwisan lähiön toimistossa. He jalkautuvat usein paikallisyhteisöihin puhumaan lapsiavioliittojen vahingollisuudesta. Kuva: Hanne-Mari Tarvonen

Paikallinen kansalaisjärjestö kitkee alaikäisten avioliittoja koulutuksen voimalla.

YK:n mukaan jopa kolmannes zimbabwelaisista tyttölapsista päätyy naimisiin ennen 18 ikävuotta. Vaikka maan perustuslaissa todetaan, että avioliitto on kielletty alle 18 vuotta täyttäneen kanssa, avioliittoa alaikäisen kanssa ei ole kriminalisoitu.

Tyttöjen oikeuksia ajavan järjestön Shamwari Yemwanasikanan sosiaalityöntekijöiden mukaan yksi suurimmista haasteista on se, että tytöt eivät ole tietoisia heidän omista seksuaalisuuttaan ja lisääntymisterveyttä koskevista oikeuksistaan.

– Alaikäiset tytöt voivat tulla raskaaksi peruskouluiässä, jonka vuoksi tyttöjen vanhemmat ottavat usein tytöt pois koulusta, sosiaalityöntekijä Marjorie Nhamo kertoo Zimbabwen pääkaupungin Hararen kupeessa sijaitsevan Chitungwisan lähiön toimistossa.

Sosiaalityöhön ja lastensuojeluun keskittyvät Marjorie Nhamo ja Rudo Magwanyata huomauttavat, että tyttöjen lisääntymisterveys ja seksuaalioikeudet sekä alaikäisten tyttöjen avioliitot kietoutuvat yhteen, koska monissa tapauksissa joko lapsen isä tai tytön perhe painostaa tytön avioliittoon raskauden ilmettyä.

Joskus kyseessä on puolestaan uskonnollisen yhteisön luoma paine.

Alaikäisten tyttöjen avioliittoja tapahtuu erityisesti maaseudulla ja suurin osa tapauksista ilmenee itäisen Mashonalandin alueella. Shamwari Yemwanasikana ‑järjestön parista apua hakeneista ja saaneista tytöistä nuorimmat ovat olleet 13-vuotiaita.

Taustalla häpeää

Lapsiavioliittoja ja teiniraskauksia ruokkii hiljaisuuden kulttuuri. Nhamon mukaan tyttöjen perheet eivät keskity tyttölasten suojeluun, vaan suojelevat enemmänkin perheyksikön – taikka raskaaksi saattaneen miehen –mainetta.

Sen sijaan, että tyttöjen vanhemmat tai läheiset ilmoittaisivat alaikäisen tytön raskaudesta ja mahdollisesta raiskauksesta viranomaisille tai järjestöille, jotta tapaukset voitaisiin tutkia, he suojelevat miehiä.

– Miehet ovat usein tytöille läheisiä tai jopa perheenjäseniä, Nhamo sanoo.

Sosiaalityöntekijöiden mukaan hiljaisuuden kulttuuri kumpuaa häpeästä. Kun nuori tyttö tulee raskaaksi, sen ajatellaan tuovan häpeää perheelle.

– Teiniraskauden ajatellaan vaikuttavan perheen asemaan yhteisössä. Vanhemmat uskovat, että on hyväksyttävämpää todeta, että tyttö meni naimisiin kuin, että hän tuli raskaaksi, Magwanyata sanoo.

Perhe voi myös hyötyä alaikäisen avioliitosta taloudellisesti. Köyhyys kiihdyttää alaikäisten tyttöjen avioliittoja.

Pandemia kärjistänyt tilannetta

Koronapandemia on lisännyt alaikäisten tyttöjen avioliittoja ja raskauksia, koska perheillä on yhä vähemmän resursseja lapsista huolehtimiseen.

Pandemia on myös kärjistänyt seksin myymistä taloudellisista syistä; voidakseen huolehtia itsestään ja perheistään, moni tyttö on myynyt seksiä vastineeksi perustarvikkeista tai rahasta.

– Tätä tapahtui erityisesti perheissä, joissa työssä käyvät vanhemmat jäivät jumiin esimerkiksi Etelä-Afrikkaan rajojen suljettua, eivätkä vanhemmat voineet huolehtia perheistään kuten ennen, Nhamo kertoo.

Alaikäisten tyttöjen avioliittoja tapahtuu erityisesti maaseudulla.

Kaupunkialueilla seksistä alaikäisten tyttöjen kanssa, kuten myös raiskauksista, raportoidaan poliisille ja viranomaisille maaseutualueita useammin. Kaupunkialueilla ihmisillä on keskimäärin parempi pääsy tiedon pariin, ja he ovat tietoisempia siitä, että seksi alle 16-vuotiaan kanssa ei ole sallittu.

Lisäksi apua tarjoavat järjestöt ovat kaupunkialueilla lähempänä.

– Maaseutualueilla sekä tytöiltä että perheiltä puuttuu tieto siitä, minkälaisia ongelmia varhaiset avioliitot voivat aiheuttaa ja miksi se on vahingollista, Nhamo sanoo.

Monia negatiivisia seurauksia

Alaikäisten avioliitot aiheuttavat tytöille monenlaisia negatiivisia seurauksia. Jos tyttö tulee raskaaksi, hän ei usein jatka koulunkäyntiä. Tytöstä tulee oppilaan sijaan vaimo.

Myös tyttöjen terveys ja lisääntymisterveys on uhattuna. UNFPA:n mukaan äitikuolleisuus Zimbabwessa on 614 kuolemaa 100 000 synnytystä kohden. Luku on maailman korkeimpia.

Lisäksi alaikäisten avioliitot ja niihin syntyvät lapset ovat usein heikossa asemassa, koska nuorella äidillä itsellään on vähän tarjottavaa.

Lähisuhdeväkivalta on yleistä alaikäisten tyttöjen avioliitoissa. Puolisot eivät välttämättä kunnioita alaikäisiä vaimojaan, eikä tytöillä ole todellista mahdollisuutta kieltäytyä esimerkiksi seksistä – saati vaatia turvallista seksiä ehkäisyvälinein.

– He ovat itse lapsia. Miehet raiskaavat tyttöjä jatkuvasti. Tämä aiheuttaa lisäksi HIV-infektioita. Koska tytöillä ei ole mahdollisuutta vaatia turvallista seksiä väkivallan pelossa, HIV leviää alaikäisten avioliitoissa, Nhamo kertoo.

Tapauksia erityisesti kirkon piirissä

Keskimääräistä enemmän alaikäisten avioliittoja tapahtuu uskonnollisissa yhteisöissä, kuten apostolisen kirkon piirissä. Noin 15 miljoonan asukkaan Zimbabwessa kolmesta neljään miljoonaa zimbabwelaista kuuluu apostoliseen kirkkoon.

Ennaltaehkäisevä työ onkin äärimmäisen tärkeää. Shamwari Yemwanasikana ennaltaehkäisee ja puuttuu alaikäisten tyttöjen avioliittoihin järjestämällä kampanjoita ja koulutusta.

Apostolisen kirkon jäsenet kokoontuvat usein ulkoilmakirkkoihin, kuten tässä Zimbabwen pääkaupungin Hararen Strathavenin asuinalueella. Alaikäisten tyttöjen avioliitot ovat yleisiä apostolisen kirkon keskuudessa. Kuva: Hanne-Mari Tarvonen

Järjestön sosiaalityöntekijät liikkuvat alueilla, joissa he tietävät alaikäisten avioliittojen olevan yleisiä ja jakavat tietoa siitä, mitä alaikäisten tyttöjen naittamisesta seuraa sekä minkälaisia vahingollisia seurauksia niihin liittyy.

– Kerromme myös, minne tilanteesta voi raportoida, Magwanyata sanoo.

Magwanyatan mukaan suurin haaste tyttöjen suojelemisen tiellä on rikosoikeudellisten seuraamusten puute.

– Perustuslain määritelmää ei ole ratifioitu laiksi. Jos me, tai joku muu yhteisön jäsen ilmoittaa alaikäisen avioliitosta poliisille, poliisi ei voi vedota lakiin ja pidättää alaikäisen nainutta henkilöä.

Poliisi voi käytännössä puuttua tilanteeseen, jos siinä epäillään hyväksikäyttöä tai väkivaltaa, mutta muuten poliisin kädet ovat sidotut.

Sosiaalityöntekijöiden mukaan alaikäisten avioliittojen kitkeminen uskonnollisissa yhteisöissä on poikkeuksellisen haastavaa.

Koulutus parantanut tilannetta

Koulutuskampanjat ja tiedonjakamiseen keskittyvät ohjelmat ovat kuitenkin kantaneet hedelmää, ja järjestö on onnistunut paikallisten tavoittamisessa monilla alueilla.

Chiredzin alueella tytöt ovat ottaneet osaa perinteiseen käytäntöön, jossa yhteisön jäsenet ovat kertoneet heille seksistä ja vaimon velvollisuuksista.

Sosiaalityöntekijöiden mukaan perinne on osaltaan johtanut raskauksien ja alaikäisten avioliittojen lisääntymiseen. Alueella jo kolmen vuoden ajan toteutettu koulutuskampanja keskittyy yhteisön jäsenten, kuten paikallispoliitikkojen, koulujen henkilökunnan ja tyttöjen itsensä kouluttamiseen tyttöjen oikeuksista.

Lisäksi tyttöjä sitoutetaan olemaan mielipidejohtajia omilla alueillaan.

– Aluksi kohtasimme vastarintaa, koska kyse on kulttuurisista käytännöistä. Mutta onnistuimme välittämään viestin siitä, mitä tapahtuu, kun nuoret tytöt ja pojat naitetaan; pojat lähtevät maasta parempien työmahdollisuuksien perässä ja tytöt puolestaan tulevat raskaaksi varhain. Tyttöjen kumppaneiden ollessa poissa avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat lisänneet HIV-infektioita. Yhteisö alkoi pikkuhiljaa ymmärtää, että käytännöt eivät ole nuorille eduksi, Nhamo kertoo.

Tytöstä tulee oppilaan sijaan vaimo.

Järjestö toimii tällä hetkellä viiden kunnan alueella. Sosiaalityöntekijät toivovat voivansa kattaa yhä suuremman osan maasta, koska apua tarvitsevia tyttöjä on koko ajan enemmän.

Molemmat naiset penäävät lakimuutosta, joka viimein vahvistaisi tyttölasten oikeudet Zimbabwessa. Järjestön sosiaalityöntekijät ovat laatineet vetoomuksia ja lähestyneet poliittisia päättäjiä lain pikaiseksi prosessoimiseksi.

– Missä on laki, joka suojelee tyttöjä alaikäisenä tapahtuvilta avioliitoilta? Magwanyata kysyy.

Miehet mukaan työhön

Sosiaalityöntekijöiden mukaan yhteisöjen miehiä täytyy kouluttaa ja heille täytyy jakaa tietoa yhtä lailla kuin yhteisöjen naisille tai vanhemmille ylipäätään.

– Toiminnassamme mukana olevat pojat ja miehet auttavat miesten koulutuksessa ja viestien välityksessä. Yhteisöjen miesten täytyy ymmärtää, miksi alaikäisten tyttöjen kanssa ei kuulu mennä naimisiin. Miesten täytyy vastuuttaa toisiaan, Magwanyata sanoo.

Magwanyatan mukaan järjestö haluaa tavoittaa enemmän miehiä ja osallistaa heitä keskusteluun.

– Meidän täytyy tavoittaa miehiä eri puolilla maata. Meidän täytyy osallistaa heidät pienestä pitäen sekä opettaa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ei tytöille voi vislailla, kun he kulkevat ohitse taikka kommentoida heidän kehojaan tai pukeutumistaan. Kaikki tämä alkaa varhaiskasvatuksesta, Magwanyata sanoo.

Hanne-Mari Tarvonen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *