Fattaluuta auttaa virastoasioinnissa

– Stop Huumeille ry alkoi kouluttaa fattaluutia Helsingissä vuonna 2011, kun yhdistyksen kävijät toivat esille asioinnin vaikeudet sote-virastossa ja muissa palveluissa, kertoo Raisa Saraniemi. Kuva: Jyrki Komulainen

Raisa Saraniemi suunnittelee koulutuksia fattaluudille ja levittää tietoa mallista muille hyödynnettäväksi.

Stop Huumeille ry:n kävijäkunta koostuu suurelta osin päihdekuntoutujista, ja he kertoivat vaikeuksistaan hahmottaa sote-palveluita, lomakkeiden täyttö tuotti usein ongelmia ja päihdekuntoutujien sekä työntekijöiden kohtaamisessakin ilmeni hankausta.

– Ryhdyimme kouluttamaan fattaluutia eli vertaispalveluohjaajia, jotka toimivat ”tulkkeina” ja auttavat apua tarvitsevia ihmisiä virastoasioinnissa. Asiakkaat ja vertaiset ovat tiiviisti mukana suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta toiminnasta tulee aidosti vertaisten näköistä ja apua tarvitsevien ihmisten tavoittama tukimuoto, kertoo Raisa Saraniemi.

Vuonna 2013 alkoi Helsingin sote-virastoyhteistyö päivystyksissä ja vuonna 2014 Kela-päivystykset. Kelassa heille on nykyisin entistä enemmän tarvetta, sillä perustoimeentulotuen siirto toi asiakaspisteisiin kovat ruuhkat.

Vuonna 2017 Kela-siirron alkuvaiheessa fattaluudat päivystivät kolmessa Helsingin Kelan palvelupisteessä ja auttoivat siellä jonottavia asiakkaita muun muassa lomakkeiden täytössä.

– Meitä myös kuultiin Kelan kehittämistyössä, jossa toimeentulotukityöhön liittyviä asioinnin ongelmia ratkottiin.

Ensimmäiset vuodet saimme projektirahoituksen RAY:ltä, ja tämän vuoden alusta alkaen meillä on ollut pysyvä rahoitus sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stealta. Sen turvin saamme palkattua lisää työntekijöitä ja laajennettua toimintaamme. Olemme tästä mahdollisuudesta todella iloisia.

Malli on helposti otettavissa käyttöön

Oma tehtäväni on koordinoida Fattaluuta-toimintaa. Pääasiassa suunnittelen koulutuksia, ja työparini Annika Sariola kouluttaa fattaluutia yhdessä virastojen ammattilaisten kanssa. Koulutuksissa käsitellään palveluita ja niihin hakeutumista sekä elämänhallintaa. Koulutus kestää puolisen vuotta.

Entistä merkittävämmäksi tehtäväkseni koen fattaluutien tukemisen, jotta vertaistyössä jaksaa. Päihdekuntoutujille Fattaluuta-työ on voimaannuttavaa ja innostavaa. Tässä piilee meille kaikille tuttu vapaaehtoistyön ansa: innostuneena saattaa yliarvioida omat voimat, eikä tekemisen määrälle osaa laittaa rajoja. Silloin tarvitaan meitä ammattilaisia huomaamaan, jos vapaaehtoinen on väsymässä.

Olemme mallintaneet Fattaluuta-toiminnan Innokylään, ja malli on helposti otettavissa käyttöön muille paikkakunnille. Tarjoamme parin päivän Fattaluuta Strattikoulutusta, jonka turvin päästään alkuun. Toimintamallia toteutetaan Helsingin lisäksi Espoon ja Kotkan kaupungeissa sekä Turun A‑killassa Luukkukaveri-työnä.

Fattaluuta-toiminta hyödyntää kaikkia osapuolia

Fattaluudat pääsevät aluksi antoisaan koulutukseen ja saavat sitten tehdä vapaaehtoistyötä, joka on monin tavoin palkitsevaa. Koulutuksen on käynyt läpi yli 50 henkilöä. Kaikki eivät ole tehtävässä juuri nyt. Osa on saanut Fattaluuta-työnsä jälkeen kipinän jatkaa elämässä eteenpäin, työllistyneet tai hakeutuneet opiskelemaan.

Vertaispalveluohjauksessa monen asiakkaan asiointi on helpottunut ja fattaluudista on ollut konkreettista apua. Onnistuessaan vertaistuellinen työmuoto tukee asioinnin sujuvuutta ja auttaa työntekijöitä vaativien asiakastilanteiden selvittämisessä.

On ollut hienoa huomata se muutoksen kaari, jossa työntekijöiden alkuvuosien ehkä hieman varauksellinenkin suhtautuminen on muuttunut. Fattaluudat vievät kokemusasiantuntijan äänellä tietoa kehittämisen tueksi, ja tätä tietoa myös arvostetaan.

Helena Jaakkola

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *