Edessä uusi elämänvaihe

– Pääluottamusmiehenä pääsin seuraamaan ja vaikuttamaankin siihen, miten henkilöstöasioita ja hallintoa hoidetaan isossa suomalaisessa kaupungissa. Vastaavalle näköalapaikalle ei juuri pääse muutoin kuin ylemmässä johdossa, sanoo Roger Nordman. Kuva: Veikko Anttila

Roger Nordman ennätti olla kaksi kautta, reilut kymmenen vuotta Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan jukolaisena pääluottamusmiehenä ennen eläkkeelle jäämistään.

Roger Nordman tuli pääluottamusmieheksi kaupungin esimies- ja asiantuntijatyöstä ja viihtyi tehtävässä. Luottamusmiestyöstä sanotaan usein, että se on aitiopaikka työelämään. Näin ajattelee myös Nordman.

– Pääluottamusmiehenä pääsin seuraamaan ja vaikuttamaankin siihen, miten henkilöstöasioita ja hallintoa ylipäätään hoidetaan isossa suomalaisessa kaupungissa. Vastaavalle näköalapaikalle ei juuri pääse muutoin kuin ylemmässä johdossa.

– Pääluottamusmiehen työssä on myös asiakastyön elementtejä, kun siinä hoidetaan jäsenten erilaisia ongelmia. Pitkien esimiestyön vuosien jälkeen koin tämän antoisaksi.

– Yksi hienoimmista puolista oli upea työyhteisömme, jossa toimivat kaikkien järjestöjen pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tukien ja kannustaen toinen toistaan. Tämä ei ole vain oma ajatukseni, sillä työhyvinvointikyselyissä koko työyhteisömme viestitti samaa kokemusta.

Ammattijärjestötyöllä on merkitystä

Yksi merkittävimmistä edunvalvontatyön onnistumisista osui Nordmanin uran loppuaikoihin, kun perusteettomasti tehtyihin epäpätevyysalennuksiin puututtiin ja palkkasaatavia ryhdyttiin peräämään takaisin.

– Iso kiitos koko asian ilmitulolle ja edistymiselle tulee antaa Talentialle ja Jukon toiminnalle. Rahallisesti kyse on suuresta asiasta, joka koski myös muiden järjestöjen työntekijöitä kuin vain jukolaisia.

Muutoinkin Nordman antaa tunnustusta Talentian ammattijärjestötyön vahvistumiselle. Kun hän aikoinaan liittyi jäseneksi, ei ammattijärjestön asema ollut kummoinen. Myös koko sosiaalialan arvostus oli alamaissa.

– Nyt tilanne on muuttunut huimasti. Talentian asiantuntemusta työmarkkina-asioissa ja sosiaalialan asiantuntijana kuunnellaan ja arvostetaan. Talentian rakentamasta sopimusasiantuntijoiden ja lakimiesten verkostosta on ollut valtavasti tukea työssäni ja järjestön viestintä on ajantasaista ja toimivaa.

Jos tunnet kiinnostusta ammattiyhdistysasioihin, ryhdy luottamusmieheksi!

Ammattijärjestötyön näkökulmasta onnistumisena tulee pitää myös sitä, että vaikka Helsingin kaupunki on käynyt läpi useita organisaatiomuutoksia, ei näissä muutoksissa ole ketään irtisanottu tai lomautettu.

– Helsinki on ollut hyvä työnantaja ja pitänyt kiinni työntekijöistään myös taloudellisesti tiukkoina aikoina. Työsuhteen pysyvyys saattaa työntekijöistä tuntua itsestään selvältä, mutta eihän se niin ole. Kyllä kunnat muualla lomauttavat ja irtisanovat henkilöstöään.

Reiluun kymmeneen vuoteen mahtuu Helsingin kaupungin organisaatiossa useita muutoksia, joissa henkilöstön edustajat olivat mukana.

– Jo edeltäjäni, pääluottamusmies Hilkka Ropposen aikana Helsinkiin tehtiin oma yhteistoimintasopimus, joka käsityksemme mukaan on valtakunnallisestikin varsin toimiva ja edistyksellinen. Kaupungin johto on nähnyt arvon siinä, että henkilöstöä kuullaan ja heidän osallisuuttaan vahvistetaan.

– Välillä yhteistoiminnan malli on horjunut, mutta edelleenkin voidaan sanoa, että yhteistoiminnalla on vahva kannatus.

Omassa tavassaan hoitaa pääluottamusmiehen pestiä Nordman on pitänyt kiinni jukolaisesta edunvalvontatyön periaatteesta ”Sovittele ja neuvottele”.

– Olen pitänyt yllä hyvää suhdetta työnantajapuoleen. Jukolainen näkemys on, että tämän turvin jäsenten edunvalvonta toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaipaako TVA uudistusta?

Eläkkeelle jäätyään Nordman ei koe, että jotain olisi jäänyt työssä kovin kesken. Vain hieman jäi mieltä askarruttamaan, että perusteettomasti tehtyjen epäpätevyysalennusten takaisinmaksuja ei saatu kokonaan päätökseen ja osa työntekijöistä odottaa vielä palkkasaataviaan.

Koko pääluottamusmiesuransa ajan Nordman on pohtinut tapaa, jolla palkat määräytyvät kunta-alalla tehtävän vaativuuden arvioinnin (TVA) perusteella.
– Olen kysynyt, onko TVA toimiva tapa määritellä palkka – ainakin se on hankala.

Tällä Nordman tarkoittaa, että etenkin isoissa kuntaorganisaatioissa TVA:t ovat aina kesken.

– Kaikki pääsopijajärjestöt pitävät tilannetta Helsingissä hyvin hankalana juuri suuren henkilöstömäärän ja hyvin monien ammattinimikkeiden vuoksi.

– Ongelmia tulee esimerkiksi silloin, kun jaossa on korotuksia palkkoihin. Silloin työnantaja olettaa, että TVA:t ovat kunnossa, jotta voidaan todeta, että palkan nostamiselle on olemassa perusteet.

– Nurinkuriseksi tilanteen tekee, että TVA:den tekeminen on työnantajan vastuulla. Olemme ikään kuin pattitilanteessa.

Olen pohtinut, onko TVA toimiva tapa määritellä palkka – ainakin se on hankala.

– Vaikka tällä hetkellä kaikki pääsopijajärjestöt kannattavat TVA:ta valtakunnallisesti, olemme myös miettineet tilanteen mielekkyyttä. Tiedän, että samaa pohdintaa käydään Kuntatyönantajissa.

Eläkepäivät alkoivat veneellä

Kesän ajan Nordman on jo ottanut etäisyyttä pääluottamusmiestyöhönsä. Hänen seuraajakseen valittiin lastensuojelun asiantuntija- ja esimiestehtävissä ja myös asiakastyössä työskennellyt Sari Nieminen, joka aloitti kautensa elokuun alussa.

– Sari vaikuttaa innostuneelta ja motivoituneelta tehtäväänsä, joten olen luottavaisin mielin.

Eläkepäivilleen Nordman ei ole tehnyt erityisiä suunnitelmia. Kesän veneilykauden jälkeen hän haaveilee, että ryhtyy kirjaamaan muistiin oman elämänsä tapahtumia. Kitarakin odottaa soittajaa. Erilaiset kulttuuririennot myös kiinnostavat.

– Haluan lukea vähän enemmän ja liikkua ilman aikataulupaineita. Jotain vapaaehtoistoimintaa olen lisäksi suunnitellut. Perheessäni on lapsenlapsia ja ikääntyneitä, joita auttelen myös.

– Kovasti on mielessä kaikenlaista. Tämä tuntuu oikein kivalta vaiheelta elämässä.

Helena Jaakkola

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *