”Bäst på att bli bättre”: I Hudiksvall nöjer man sig med att vara bäst.

– Brukarenkäterna i Hudiksvall visar att 92 procent är nöjda med det stöd de får, 95 procent upplever att personalen har ett gott bemötande och 90 procent upplever att de är delaktiga i planeringen av sina insatser, berätter Lotta Palmborg. Foto: Linnea Bengtsson

Social- och omsorgsförvaltningens motto är ”Bäst på att bli bättre”, förbättringsarbetet kommer alltid fortsätta i Hudiksvall, säger Lotta Palmborg.

Charlotte Palmborg, verksamhetschef för avdelningen funktionsnedsättning vid Social- och omsorgsförvaltningen i Hudiksvall kommun, har skäl att vara stolt över att enheten i fjol vann pris för Bästa LSS-kommun i Sverige.

En av nycklarna är intraprenader, hela personalen kan påverka och utveckla verksamheten. En intraprenad är en företagsliknande enhet inom den kommunala förvaltningen med ett decentraliserat ansvar. Genom en flerårig budget har verksamheten större möjlighet att ta egna ekonomiska beslut utan att vara beroende av att den årliga budgeten stängs av vid nyår. Vid årets slut övergår 80 procent av eventuella överskott till nästa års budget för verksamheten.

– Att vara intraprenad stimulerar till större medvetenhet och mindre slöseri med personalresurser. Med flexarbetstid används resurserna klokt. Personalen trivs och är medvetna om vad allting kostar vilket leder till bättre planering. Alla i personalen är med på tåget, säger Nina Selin, som leder tre gruppboenden i Hudiksvall, säger Palmborg.

De flesta gruppbostäderna har boendemöten där alla brukare är med och planerar aktiviteter och utvecklar verksamheten. Med intraprenadspengarna har brukarna bland annat varit med och beslutat om att bygga hönsgård, köpa in motionscyklar eller besöka spa eller resa med Finlandsfärjan.

Kommunen som ofta kallas Glada Hudik satsar överlag på utbildning.

Personalen använder sig av pedagogiskt förhållnings (PFA) och arbetssätt. PFA innebär att man utgår från varje persons färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar för en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras. Alla undersköterskor utbildas i PFA och 10 av dem utbildar i sin tur annan personal.

– Målet är att livet för våra brukare ska bli hanterbart och att de ska bli självständiga. De flesta brukare har blivit lugnare och tryggare i sig själva och har mindre behov av personalens stöd, säger Nina.

Kommunen som ofta kallas Glada Hudik satsar överlag på utbildning. Av alla kommuner i Sverige skickas flest medarbetare från Hudiksvall till de årligen återkommande, så kallade Intradagarna, som är fortbildning inom LSS-området. Det är både chefer och medarbetare som deltar. Glada Hudik för tankarna till den gamla goda tiden, småstaden där folk mådde bra och var glada.

Först infördes intraprenad inom boendena, nu är det på gång även inom den dagliga verksamheten. Det finns ett stort utbud av dagliga verksamheter i Hudiksvall. 22 dagliga verksamheter med allt från tillverkningsindustri, hantverk och lantbruk till sinnesgläntan med sinnesstimulering och musik och rörelse. Presentaffären där brukarnas hantverksprodukter finns till salu och där brukare jobbar finns mitt i stan.

Berömda Glada Hudik-teatern

Glada Hudik-teatern som består av utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare har placerat Hudiksvall på kartan och vunnit berömmelse också utanför Sveriges gränser. Det finns till och med en film om hur teatern grundades 1996 av eldsjälen Pär Johansson, Hur många lingon finns det i världen (2011).

Teaterensemblen gästspelar vida omkring och har rest så långt som till New York och varit på träningsläger i Portugal. Att inkluderingen av personer med funktionsnedsättning ska prioriteras i Hudiksvall också i framtiden ser Pär Johansson till genom att han möter alla elever i grundskolan med sitt program som bearbetar fördomar i årskurs 5.

Intresset för motion har ökat bland brukare i Hudiksvall. Efter att deltagare i friskvårdsprojektet besökte Gladiatorerna i Sundsvall ville alla börja motionera. Personalen stöder brukarna att komma igång med regelbunden motion. Friskis & Svettis engagerar ca 60–70 brukare. Motionerandet har lett till positiva effekter inte minst för brukare i boendet för personer med socialpsykiatriska problem. Medvetenheten om betydelsen av hälsosam mat för välbefinnandet har också ökat.

– De märker genast att någonting positivt händer med kroppen när de motionerar och äter hälsosamt, säger Lotta Palmborg.

Sotaren anställer

Finns det något som fungerar mindre bra för personer med funktionsnedsättning i Hudiksvall?

– Vi har liksom andra kommuner det inte alltid så lätt att få ut våra brukare i näringslivet när de skulle vara redo för det. Vi skulle behöva fler platser på företag som på sikt skulle kunna erbjuda en löneanställning, berättar Palmborg.

Intresset för motion har ökat bland brukare i Hudiksvall.

– Men det finns goda exempel; matvaruaffärer, inom sotning och detaljhandeln vilka anställer våra brukare vilket visar på mångfalden av arbetsplatser som kan vara lämpliga arbetsplatser. Kommunala arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetsplatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Sedan år 2016 finns Individual Placement Support (IPS) i Hudiksvall vilket ger individer med psykisk funktionsnedsättning det stöd som behövs för att komma ut i arbetslivet och lära sig arbetsrutinerna.

– IPS ska bli ordinarie verksamhet hos oss när den samhällsekonomiska effekten av projektverksamheten är bevisad, upplyser Palmborg.

Fritidskonsulenterna hjälper till med att göra fritiden meningsfull utifrån brukarnas önskemål. Fritidskompisar för dem som inte fått kontaktpersoner hittas bland frivilliga Hudiksvallbor.

Sunniva Ekbom

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *