”Barnskyddet kan inte jobba ensamt”

Klienters delaktighet och systemiskt mångprofessionellt arbete är ledorden i ett pilotprojekt i Hangö, vilket i sin tur är en del av det nationella utvecklingsprojektet Framtidens barnskydd.

Hur skapar man smidiga servicekedjor inom barnskyddet för svenskspråkiga barn och unga i tvåspråkiga kommuner? Hur främjar man samarbetet mellan barnskyddet, skolan, småbarnspedagogiken och mental- och rusvårdstjänsterna?

– Ett systemiskt mångprofessionellt arbetssätt utgår från att allas synvinklar och insats är viktiga, även klientens, då man söker efter lösningar i en svår situation. Man kan inte bara titta på ett problem och lösa det, man måste titta på relationer, på de närstående, på vänner och familjer. Också vi professionella är en del av klientens system, säger projektarbetare Veronica Lundqvist.

I det systemiska arbetssättet är klientens delaktighet viktigt, likaså en aktiv respons.

I Hangö har Lundqvist ansvarat för ett pilotprojekt där man vill utveckla barnskyddet och skapa smidigare servicekedjor.

De fall som kommer till barnskyddet är ofta komplexa, det kräver komplexa lösningar, säger Lundqvist.

– Då räcker en yrkesgrupp inte till. En socialarbetare är inte proffs på allting. En lärare, en familjeterapeut eller en psykiatrisk sjukskötare har alla något att tillföra och utgör viktiga pusselbitar.

En liten hamnstad med storstadsproblematik

Att just Hangö valdes som plats för pilotprojektet beror på flera orsaker. Dels har staden en jämn språkfördelning mellan svenska och finska, dels har staden under flera år toppat statistiken för placeringar av barn.

– Där finns krävande barnskyddscase och det är en liten hamnstad med storstadsproblematik, säger Lundqvist.

Då Lundqvist började delta i barnskyddets veckomöten visade det sig att att språkfrågan inte var ett problem i Hangö.

– Alla talade sitt eget språk på mötena. I huvudstadsregionen byter alla oftast till finska om en person talar finska.

Lundqvist säger att hon fått insikten att man inte kan utveckla en verksamhet med språket i första åtanke.

– Språket bör beaktas, men det är en del av en större helhet. Man måste tillgodose att folk får service på sitt eget modersmål och där är rekryteringen avgörande.

språket bör beaktas, men det är en del av en större helhet.

För pilotprojektet deltog Veronica Lundqvist på barnskyddets veckomöten i Hangö. De anställda hade redan gått en utbildning i systemiskt mångprofessionellt arbete och på veckomötena deltar varannan vecka en familjeterapeut.

Med andra ord var grunden för utveckling god. Lundqvist intervjuade arbetsgrupper som jobbar med barn och unga, försökte utreda flaskhalsar och följa arbetet med utomstående ögon.

Hon uppmuntrade till användningen av det systemteoretiska arbetssättet i vardagen och till att modigt bjuda in klienter och samarbetspartner på de mångprofessionella mötena.

Många wow-upplevelser

Pilotprojektet i Hangö är ett av sex projekt runt om i landet. Bland de viktigaste lärdomarna har utvecklandet av klienternas delaktighet varit. Både i Hangö och de andra delprojekten spelade erfarenhetsexperter en viktig roll.

– Jag fick många wow-upplevelser och kände också skam, säger Lundqvist.

När då?

– En av våra erfarenhetsexperter berättade om när hen var placerad och kom i kontakt med många olika stödtjänster. Hen var deprimerad och fick bland annat rådet att sova mer. Men ingen frågade om hen hade en säng!

Projektet Framtidens barnskydd är snart. Den två år långa projekttiden har varit kort men på varje projektort finns någon som tar lyra inom de blivande välfärdsområdena. Det säger projektledare Jaana Leppäkorpi vid Socca, huvudstadsregionens kompetenscenter inom det sociala området.

– Det finns strukturer för ett systemiskt mångprofessionellt arbetssätt och det är självklart att barnskyddet ska utvecklas vidare i välfärdsområdena, säger hon.

Projektet Framtidens barnskydd

  • Ett två år långt projekt (2020–2022) med målet att regionalt förbättra servicen och det mångprofessionella stödet för de barn och unga, samt deras familjer som är klienter hos barnskyddet.
  • Har 15 projektanställda i södra Finland.
  • Administreras av Socca, huvudstadsregionens huvudstadsregionens kompetenscenter inom det sociala området.
  • Organiseras kring sex olika arbetspaket, av vilka ett fokuserar på servicen för svenskspråkiga barn och ungdomar (arbetspaketet administreras av det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, FSKC).

Lina Laurent

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *