Ammattietiikka ja rakastuminen

Talentian jäsen kysyi ammattieettiseltä lautakunnalta linjausta tilanteeseen, jossa saman työpaikan työntekijät olivat rakastuneet toisiinsa ja työnantaja ilmoitti, että toinen työntekijöistä tullaan irtisanomaan.

Kesälomien jälkeen työntekijät kertoivat työnantajalleen, että ovat työajan ulkopuolella rakastuneet toisiinsa. He kertoivat, ettei suhde vaikuta työntekoon, eivätkä muut tiedä asiasta. Työsopimuksilla työntekijät olivat sitoutuneet, ettei työpaikalla ryhdytä intiimiin suhteeseen toisen työntekijän kanssa.

Työnantajan edustaja oli sanonut, että hänen täytyy miettiä asiaa, ilmaisten kuitenkin, että ”eihän toisten parisuhde hänelle kuulu”. Toisen työntekijän kanssa tilanteesta keskusteltiin heti samana päivänä, ja hän sai jatkaa tehtävässään tavalliseen tapaan.

Toinen työntekijä kutsuttiin vasta viikon kuluttua kahden esimiehen kanssa pidettävään palaveriin ja työntekijälle kerrottiin irtisanomisesta. Työntekijälle annettiin myös mahdollisuus irtisanoa itse itsensä, ja hänen piti päättää asiasta samana päivänä kello 14.

Työntekijää kehotettiin irtisanoutumaan itse, sillä työnantajan irtisanoessa TE-toimistolle tulisi selvittää syy. Se tulisi olemaan luottamuspula ja sopimusmenettelyn rike, koska työntekijä oli ryhtynyt suhteeseen toisen työntekijän kanssa.

Eettisen lautakunnan linjaus

Onko työntekijöiden välinen rakastuminen ja parisuhteen solmiminen lain mukaan pätevä syy irtisanomiselle tai työsopimuksen purkamiselle? Talentian ammattieettinen lautakunta totesi, että kaksi työntekijää ovat tasavertaisia, eikä voi ajatella vain toisen osapuolen aiheuttaneen ongelmia ja irtisanoa hänet.

Vaikka työntekijöiden allekirjoittamissa työsopimuksissa oli sovittu, etteivät työntekijät ryhdy suhteeseen keskenään, ei työsopimuksella voi puuttua ”vapaisiin ihmisoikeuksiin”, eikä työantajalla ole oikeutta puuttua työntekijöiden keskinäisiin tunnesuhteisiin. Rakastuminen kollegaan tai saman työpaikan työntekijään ei ole lojaliteettia ja luottamusta horjuttavaa käyttäytymistä työntekijän ja työantajan välillä.

Yksityis- ja perhe-elämän suojaa koskevassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa korostetaan, että joskus yleisen turvallisuuden suojeleminen voi edellyttää yksityiselämään puuttumista. Jokaisella on kuitenkin oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän suojasta. Myös YK:n kansainvälisessä ihmisoikeuksien yleissopimuksessa todetaan, ettei kenenkään yksityiselämään saa mielivaltaisesti puuttua.

Laitonta

Työntekijöiden keskinäiset suhteet kieltävä työsopimuksen kirjaus on itsessään laiton. Työpaikalla asiallisen käytöksen rajoista on kyettävä sopimaan, ja jos työntekijöiden välinen tunnesuhde häiritsee esimerkiksi asiakastyötä, on ratkaisu sijoittaa heidät eri työpisteisiin.

Tässä tapauksessa työantajalla ei ollut työsopimuslain mukaista erittäin painavaa syytä työsuhteen välittömään purkamiseen, eikä edes irtisanomiseen tarvittavaa painavaa syytä. Myös irtisanomisprosessi on ollut virheellinen ilman kuulemismenettelyä.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammattieettinen lautakunta
ammattijärjestö Talentia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *