18 000 euron korvaukset Talentian jäsenelle

Kuraattorina työskennellyt jäsen on voittanut hovioikeudessa työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevan oikeusjutun.

Talentia puolusti jäsenensä etuja viemällä tapauksen hovioikeuteen. Talentia on käynyt asiasta neuvotteluita työnantajan kanssa vuodesta 2017 lähtien.

– Jos en olisi lähtenyt selvittämään tilanteen laillisuutta, miettisin varmasti vieläkin, saiko työnantaja kohdella minua näin. Oikeudenkäynti oli raskas prosessi, mutta Talentian ja läheisten tuella selvisin siitä, jäsen kertoo.

Hänestä tärkeintä Talentialta saadussa tuessa olivat käytännön neuvot, luottamusmiehen osallistuminen työnantajatapaamisiin sekä asianajajan asiantuntemus oikeusprosessissa.

Työtehtävät työsuhteen olennaisia ehtoja

Talentian jäsen työskenteli kuraattorina Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Eksotessa. Vuoden 2017–2018 vaihteessa työnantaja muutti yksipuolisella päätöksellä hänen työtehtävänsä kuraattorin tehtävästä kokemusasiantuntijakoordinaattorin tehtäväksi.

Talentian jäsen kertoi, ettei hän siirtynyt vapaaehtoisesti uuteen, aiemmasta työstä selvästi poikkeavaan työtehtävään. Käytännössä hän hyväksyi uuden työtarjouksen irtisanomisuhan alla.

– Keskeistä on, että työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti muuttaa työntekijän työtehtävää ilman irtisanomisperusteeseen rinnastettavaa syytä. Työsopimuksessa mainitut työntekijän työtehtävät ovat palkan ohella työsuhteen olennaisimpia ehtoja, painottaa Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen.

Oikeuspäätöksessä todetaan, että Eksote on osoittanut piittaamattomuutta työsuhteen velvoitteita kohtaan ja aiheuttanut näin työntekijälleen kärsimystä. Korvauksena Talentian jäsen saa kuuden kuukauden palkkaa vastaavan rahamäärän, eli noin 18 000 euroa, vaikka hänelle ei ole aiheutunut ansionmenetystä tai muuta aineellista vahinkoa.

– Nyt saatu päätös on oikea. Työsuhteen olennaisten ehtojen muuttaminen tarkoittaa mielestäni aina sitä, että työsopimus sellaisena kuin se aikanaan on laadittu, päättyy. Tällainen muutos vaatii irtisanomisperusteen, ja mikäli perustetta ei ole, muutos on laiton, jäsentä puolustanut asianajaja Antti Palo sanoo.

Oikeusturvan avulla eteenpäin

Aiemmin käräjäoikeus hylkäsi kanteen, josta hovioikeus nyt antoi eriävän ratkaisun.

– Käräjäoikeus viittasi aikaisemmassa ratkaisussaan korkeimman oikeuden erääseen aiempaan tuomioon, jossa työsuhteen ehtojen muutostilanteessa työntekijän oikeus korvaukseen oli evätty. Hovioikeus totesi mielestäni aivan oikein, että tässä on kyseessä erilainen tilanne. Työnantajalla ei ollut perustetta muuttaa yksipuolisesti työsuhteen oleellista ehtoa, Hyytinen sanoo.

Talentian jäsen on tyytyväinen hovioikeuden päätökseen. Talentian oikeusturvavakuutuksen avulla asiaa voitiin viedä eteenpäin.

– Jos Talentia ei olisi ollut käytännön apuna ja ottanut oikeudenkäynnin kustannuksia hoitaakseen, en olisi voinut viedä asiaa oikeuteen. Taloudellinen ja henkinen riski olisi ollut liian suuri. Tuntui helpottavalta, kun asiasta tuli selkeä päätös, hän kertoo.

Minna Jerrman

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *