Medlemskåren

  • Talentia har ca 26 000 medlemmar.
  • En typisk medlem är en 30-40-årig kvinna vars arbetsgivare är en kommun eller ett kommunsamfund.

Beslutsfattandet

  • Inom Talentia är det medlemmarna som använder den högsta beslutandemakten
  • Bekanta dig med verksamheten och kom med och påverka. Tillsammans gör vi ett bättre arbetsliv

Talentias målsättningar

Målsättningarna för Talentias verksamhet är att medlemskåren mår bra i och får rättvis lön av sitt arbete samt kan utföra sitt arbete utifrån de yrkesetiska principerna.

Talentias rekommendationer

Bekanta dig med våra rekommendationer

Info om arbetslivet

Du visste väl att närmaste hjälp i arbetsvillkorfrågor är din förman, förtroendeombudet på din arbetsplats och arbetarskyddsfullmäktige. Kontaktuppgifter får du av den ansvariga för personalfrågor på din arbetsplats.

Medlemsföreningar

Talentia har 20 regionföreningar samt 11 nationellt verksamma fackliga föreningar och 1 studentforening. Bekanta dig med föreningarna och kom med och påverka för ett bättre arbetsliv!