Om Talentia


Talentia arbetar för att garantera medlemmarnas förutsättningar att göra ett bra jobb, orka arbeta samt få erkännande för sitt arbete och en rättvis lön. Över 26 000 högutbildade arbetstagare inom socialvården har valt Talentia. Talentia är en del av centralförbundet Akava och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.

Talentias målsättningar

Talentias rekommendationer

Medlemsföreningar

Talentia har 20 regionföreningar samt 11 nationellt verksamma fackliga föreningar och 1 studentforening. Bekanta dig med föreningarna och kom med och påverka för ett bättre arbetsliv!

Share This