Ta kontakt


Medlem, kom ihåg att i de flesta frågor hittas den snabbaste hjälpen hos din förman, förtroendemannen på din egen arbetsplats och arbetarskyddsfullmäktige.

Talentias kontor

Telefonväxel: 09 3158 6000 / Öppen vardagar kl 8.30 – 16.00
E-post: toimisto@talentia.fi
Besöks- och postadress:
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors

>> Personal


Rådgivningsservice

Frågor om medlemskap och medlemsavgifter

Medlemsavgifter, ändringar i medlemslagen, frånvaroanmälan, arbetsgivarredovisningar och –utredningar.
jasensihteerit@talentia.fi
tel. 09 3158 5530 / Telefonjour må-to kl 9-12. (Samtalet kostar lokal nätavgift.)

Talentia betjänar också via nätet. E-tjänst för förbundets medlemmar. (Logga in för att se detta innehåll.)

Arbets- och tjänsteförhållanderådgivning

Arbetsvillkorfrågor, lönesättning, arbetstid, permittering och andra frågor som berör tjänsteförhållandet.
tfn 09 3158 5540 / Telefonjour må-ti och to-fre kl 9-12. (Samtalet kostar lokal nätavgift)

Rådgivning i yrkesfrågor

Bl.a. lagen om yrkespersoner, behörighetsfrågor, arbetsfördelning, personaldimensionering, utbildning inom det sociala området, arbetshandledning, påbyggnadsutbildning, arbetarskydd och välbefinnande i arbetet, yrkesetik, arbetsdimensionering, arbetsarrangemang.
tfn 09 3158 5533 / Telefonjour må-ti och to-fre kl 9-12. (Samtalet kostar lokal nätavgift)

Information

Om mediaservice samt frågor om Talentias kommunikation.
viestinta@talentia.fi
09 3158 6000 / Be växeln förena till informationsenheten.

Talentia-tidningens redaktion

toimitus@talentia.fi
09 3158 6010, 040 592 2519
www.talentia-lehti.fi

Talentias faktureringsadress

Nätfakturor:
Nätfakturaadress 003702020638
Nätfakturaoperatör Maventa
Operatörens förmedlingskod ID DABAFIHH
E-post fakturaadress 02020638@scan.netvisor.fi

Pappersfakturor:
Fackförbundet för högutbildade inom det sociala området Talentia rf 02020638
PB 100
80020 Kollektor Scan
Reseräkningar fakturering av arvoden riktas till Talentias postadress.
Share This