Talentias kontor

Telefonväxel: 09 3158 6000 / Öppen vardagar kl 8.30 – 16.00
E-post: toimisto@talentia.fi
Besöks- och postadress:
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors

Rådgivningsservice

Arbets- och tjänsteförhållanderådgivning

Arbetsvillkorfrågor, lönesättning, arbetstid, permittering och andra frågor som berör tjänsteförhållandet.
tfn 09 3158 5540 / Telefonjour må-ti och to-fre kl 9-12. (Samtalet kostar lokal nätavgift)

Rådgivning i yrkesfrågor

Bl.a. lagen om yrkespersoner, behörighetsfrågor, arbetsfördelning, personaldimensionering, utbildning inom det sociala området, arbetshandledning, påbyggnadsutbildning, arbetarskydd och välbefinnande i arbetet, yrkesetik, arbetsdimensionering, arbetsarrangemang.
tfn 09 3158 5533 / Telefonjour ti och fre kl 9-11. (Samtalet kostar lokal nätavgift)

Frågor om medlemskap och medlemsavgifter

Medlemsavgifter, ändringar i medlemslagen, frånvaroanmälan, arbetsgivarredovisningar och –utredningar.
jasensihteerit@talentia.fi
tel. 09 3158 5530 / Telefonjour må-to kl 9-12. (Samtalet kostar lokal nätavgift.)

Talentia betjänar också via nätet. E-tjänst för förbundets medlemmar. (Logga in för att se detta innehåll.)

Information

Om mediaservice samt frågor om Talentias kommunikation.
viestinta@talentia.fi
09 3158 6000 / Be växeln förena till informationsenheten.

Talentia-tidningens redaktion

toimitus@talentia.fi
09 3158 6010, 040 592 2519

Talentias faktureringsadress

Nätfakturor:
Nätfakturaadress 003702020638
Nätfakturaoperatör Maventa
Operatörens förmedlingskod ID DABAFIHH
E-post fakturaadress 02020638@scan.netvisor.fi

Pappersfakturor:
Fackförbundet för högutbildade inom det sociala området Talentia rf 02020638
PB 100
80020 Kollektor Scan

Reseräkningar fakturering av arvoden riktas till Talentias postadress.

Talentias personal

Kontaktinformation

Info om arbetslivet

Du visste väl att närmaste hjälp i arbetsvillkorfrågor är din förman, förtroendeombudet på din arbetsplats och arbetarskyddsfullmäktige. Kontaktuppgifter får du av den ansvariga för personalfrågor på din arbetsplats.