Medlemsföreningar


Talentia har 20 regionföreningar samt 11 nationellt verksamma fackliga föreningar och en studentförening. Bekanta dig med föreningarna och kom med och påverka för ett bättre arbetsliv!

Regionala föreningar

Talentia Etelä-Karjala ry
www.talentia.fi/etela-karjala
Talentia Etelä-Karjala på Facebook

Talentia Etelä-Savo ry
www.talentia.fi/etela-savo
Talentia Etelä-Savo p Facebook

Talentia Helsinki ry
www.talentia.fi/helsinki
Talentia Helsinki på Facebook
Talentia Helsinki på Twitter

Talentia Kainuu ry
www.talentia.fi/kainuu
Talentia Kainuu på Facebook

Talentia Kanta-Häme ry
www.talentia.fi/kanta-hame
Talentia Kanta-Häme på Facebook

Talentia Keski-Pohjanmaa ry
www.talentia.fi/keski-pohjanmaa
Talentia Keski-Pohjanmaa på Facebook

Talentia Keski-Suomi ry
www.talentia.fi/keski-suomi
Talentia Keski-Suomi på Facebook

Talentia Kymenlaakso ry
www.talentia.fi/kymenlaakso
Talentia Kymenlaakso på Facebook

Talentia Lappi ry
www.talentia.fi/lappi
Talentia Lappi på Facebook

Talentia Oulun seutu ry
www.talentia.fi/oulu
Talentia Oulun seutu på Facebook
Talentia Oulun seutu på Twitter
Talentia Oulun seutu på Instagram @talentiaoulu

Pirkanmaan Talentia ry
www.talentia.fi/pirkanmaa
Talentia Pirkanmaa på Facebook
Pirkanmaan Talentia på Twitter

Talentia Pohjanmaa ry
www.talentia.fi/pohjanmaa
Talentia Pohjanmaa på Facebook

Talentia Pohjois-Karjala ry
www.talentia.fi/pohjois-karjala
Talentia Pohjois-Karjala på Facebook

Talentia Pohjois-Savo ry
www.talentia.fi/pohjois-savo
Talentia Pohjois-Savo på Facebook

Talentia Päijät-Häme ry
www.talentia.fi/paijat-hame
Talentia Päijät-Häme på Facebook

Talentia Satakunta ry
www.talentia.fi/satakunta
Talentia Satakunta på Facebook

Talentia Länsi-Uusimaa ry
www.talentia.fi/lansi-uusimaa

Talentia Uusimaa ry
www.talentia.fi/uusimaa
Talentia Uusimaa på Facebook
Talentia Uusimaa på Twitter

Talentia Varsinais-Suomi ry
www.talentia.fi/varsinais-suomi
Talentia Varsinais-Suomi på Facebook

Talentia Åland rf
Talentia Åland rf på Facebook (fb-sida)
Talentia Åland rf på Facebook (fb-grupp)

Fackliga föreningar

Kasvatus ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijät ry
www.talentia.fi/kapene
Kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijät på Facebook

Koulukuraattorit – Skolkuratorer ry
www.talentia.fi/koulukuraattorit

Päihdetyön Talentia ry
www.talentia.fi/paihdetyo
Päihdetyön Talentia på Facebook

Rikosseuraamusala Talentia ry
www.talentia.fi/rikosseuraamusala
Rikosseuraamusala Talentia på Facebook

Sosiaalipedagogit Talentia ry
www.talentia.fi/sosiaalipedagogit
Sosiaalipedagogit Talentia på Facebook

Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat ry
www.talentia.fi/sosionomitjaohjaajat
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat på Facebook

Sosiaalijohto – Socialledning ry
www.talentia.fi/sosiaalijohto

Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry
www.talentia.fi/sosiaalityontekijat

Terveyssosiaalityöntekijät ry
www.talentia.fi/terveyssosiaalityontekijat
Terveyssosiaalityöntekijät på Facebook

Vammaisala Talentia ry
www.talentia.fi/vammaisala
Vammaisala Talentia på Facebook

Vanhustyön johtajat ja asiantuntijat ry
www.talentia.fi/vanhustyo
Vanhustyön johtajat ja asiantuntijat på Facebook

Studentföreningen

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry
www.talentia.fi/taso
TaSO ry på Facebook
TaSo ry på Twitter

Share This