Beslutsfattandet


Inom Talentia är det medlemmarna som använder den högsta beslutandemakten. Bekanta dig med verksamheten och kom med och påverka. Tillsammans gör vi ett bättre arbetsliv!

Medlemsföreningar

Talentia har 20 regionföreningar samt 11 nationellt verksamma fackliga föreningar och 1 studentforening.

Share This