Seitsemän ratkaisua varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan

Varhaiskasvatuslakia on muutettava osana parannuksia.

Talentia osallistui opetusministeri Li Anderssonin ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen kriisikokoukseen, jossa keskeiset sidosryhmät keskustelivat varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan ratkaisuista. Tilaisuus järjestettiin 25.10.2022.

Talentia esitti tapaamisessa seitsemän ratkaisuehdotusta varhaiskasvatuksen yhä pahenevaan henkilöstöpulaan.

– Varhaiskasvatuksessa työskentelevien sosionomien ammattitaito on hyödynnettävä täysimittaisesti. Vuonna 2018 uudistettu varhaiskasvatuslaki on muotoiltu henkilöstön kelpoisuuksien osalta monimutkaisesti ja vaillinaisesti. Tämä aiheuttaa paljon epäselvyyttä ja syventää varhaiskasvatuksen ongelmia, joten lakia on muutettava, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio painottaa.

Talentian ratkaisuehdotukset varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan ovat:

  1. Varhaiskasvatuksen sosionomit selkeästi henkilöstörakenteeseen

Varhaiskasvatuslakiin tulee kirjata varhaiskasvatuksen sosionomeille päiväkotiin oma kiintiö. Lakia tulee muuttaa niin, että henkilöstöstä 1/3 on varhaiskasvatuksen sosionomeja, 1/3 varhaiskasvatuksen opettajia ja 1/3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Vain näin turvataan valtakunnallisesti yhdenvertaiset, moniammatilliset laadukkaat päiväkotipalvelut kaikille lapsille.

  1. Sosionomi YAMK:n tie johtajaksi turvattava

Varhaiskasvatuslakia tulee muuttaa niin, että varhaiskasvatukseen suuntautuneella, sosionomi YAMK ‑tutkinnon suorittaneella on jatkossa oikeus toimia päiväkodin johtajan tehtävässä. Hänellä on osaaminen ja valmiudet päiväkodin johtajan tehtävään, mutta nykyisen lain mukaan päiväkodin johtajalta edellytetään kasvatustieteen maisterin tutkintoa vuodesta 2030 alkaen.

  1. Varhaiskasvatuksen ura- ja koulutuspolut joustaviksi

Erilaiset uramahdollisuudet varhaiskasvatuksessa lisäävät merkittävästi alan houkuttelevuutta ja alalla pysymistä. Siksi on tärkeää rakentaa varhaiskasvatuksen sosionomeille selkeitä ja joustavia koululutuspolkuja varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan ja esiopettajan tehtäviin. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin valmistuneille sosionomeille tulee rakentaa selkeä joustava koulutuspolku esiopetusta antavan opettajan tehtävään.

  1. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva valtakunnalliseksi

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta tulee laatia valtakunnallinen ohjeistus. Sosionomien tehtävät, osaamiset ja vahvuudet on määriteltävä kansallisesti, ja erilaisen mutta tasavertaisen osaamisen tulee näkyä työsuhteen ehdoissa.

  1. Henkilöstön työolosuhteet ja työhyvinvointi kuntoon

Päiväkodissa tulee huolehtia, että lasten ja kasvattajien suhdeluku säilyy koko toimintapäivän ajan. Varhaiskasvatuksen opettajille sekä varhaiskasvatuksen sosionomeille on varattava riittävästi ryhmän ulkopuolista aikaa oman perustehtävän ja laadun varmistamiseksi. Työhyvinvoinnin johtamisen on oltava kiinteä osa päivittäistä johtamistyötä.

  1. Työnantajien noudatettava lakia

Voimassa olevan lain mukaan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavuttanut henkilö, oli hän kasvatustieteen kandidaatti- tai sosionomitaustainen, on kelpoinen toimimaan myös 1.1.2030 jälkeen sekä varhaiskasvatuksen opettajan että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä. Jatkossa varhaiskasvatuksen sosionomin palkkauksen tulee olla vähintään opettajan palkkaa vastaava.

  1. Tilastointi saatava ajan tasalle

Varhaiskasvatuksen todellisesta henkilöstötilanteesta on saatava luotettavaa tilastotietoa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavissa vuoteen 2030 mennessä, jolloin palveluntuottajat pakotetaan rikkomaan lakia, jos lainsäädäntöä ei muuteta.


Hinnoittelukohta sovittu

Kevään 2022 neuvotteluissa saavutettiin Talentian tavoite varhaiskasvatuksen sosionomin omasta hinnoittelukohdasta KVTES:ssä.

KVTES:n liitteessä 5 on nyt uusi varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelutunnus 05VKA042. Palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten kasvatuksen tehtävistä. Tehtäviin kuuluu myös muun muassa lasten ja perheiden palveluiden yhteensovittaminen, yhteistyö perheiden kanssa sekä monialainen yhteistyö. Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta (varhaiskasvatuslaki 540/2018 27 § ja 75 §).

Varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelutunnuksen mukainen palkka on 2 530,71 euroa. Hinnoittelutunnuksen palkka on vähimmäispalkka.

– Mikäli sinut on palkattu kuntaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi ennen hinnoittelutunnuksen valmistumista ja työsopimuksen mukainen palkka ylittää hinnoittelutunnuksen vähimmäispalkan, maksetaan sinulle edelleen kanssasi sovittua palkkaa normaalisti ja muutoksetta. Uusi hinnoittelutunnus ei ole peruste alentaa jo sovittua tehtäväkohtaista palkkaa tai tehdä uutta työsopimusta, korostaa Talentian neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen.

–  Tämän pohjalta on hyvä jatkaa, hän sanoo.

Minna Jerrman

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *