Tuki lasten ja nuorten harrastamiselle lisää tasa-arvoisuutta

Vuoden 2015 nuorisobarometri ja Lapsen ääni ‑raportti kertovat karua tarinaa lasten ja nuorten harrastusmaksujen kalleudesta.

Nuorisobarometrin mukaan joka kolmas nuori on joutunut jättämään väliin itseään kiinnostavan harrastuksen aloittamisen kalliin hinnan vuoksi. Pelastakaa lapset ‑järjestön toteuttamasta Lapsen ääni ‑raportista selviää lasten toiveet päästä harrastamaan joskus muitakin kuin vain ilmaisia harrastuksia. Urheilusanomien tehdessä muutama vuosi sitten junioriurheilun laajaa hintaselvitystä yksinhuoltajaäidit kertoivat rahoittavansa lastensa harrastuksia pikalainojen avulla. Muilla tavoin he eivät olisi maksuista selvinneet.

Kalliit harrastusmaksut rajaavat lasten ja nuorten mahdollisuuksia valita itseään kiinnostava harrastus. Ne myös estävät lahjakkaita lapsia ja nuoria kehittymään lajissa, jossa he olisivat hyviä.

Kansanedustaja Li Andersson on ottanut kantaa asiaan eduskunnalle esittämässään kirjallisessa kysymyksessä. Hänen mukaansa harrastaminen on tärkeä yhdenvertaisuusasia, sillä se on keskeistä lasten ja nuorten hyvinvoinnille sekä arjen mielekkyydelle. Andersson vaatiikin lasten ja nuorten harrastusmaksujen kohtuullistamista ja tätä kautta harrastusmahdollisuuksien yhdenvertaistamista.

Liikunnan ja urheilun rahanjaon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta tulisi lisätä ja uudistaa niin, että se ohjaisi seuroja tukemaan erityisesti vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. “Aikana, jolloin tuloerot uhkaavat kasvaa entuudestaan ja moni perhe sinnittelee toimeentulonsa kanssa, on äärimmäisen tärkeää, että työ harrastusten hintojen kohtuullistamiseksi ja kaikkien lasten yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien puolesta jatkuu”, toteaa Andersson.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2014 selvityksen lasten harrastusmaksujen kehityksestä. Selvityksen mukaan kehitys on ollut hurjaa. Selvityksestä käy myös ilmi, että reilu kymmenen vuotta sitten joka kymmenes perhe piti harrastusmaksuja liian kalliina. 2010-luvulle tultaessa jo joka kolmas. Liikuntasosiologian professori Hannu Itkosen mukaan tässä puhutaan äärimmäisen suuresta yhteiskunnallisesta ongelmasta johon tulisi ehdottomasti puuttua.

Harrastus on merkittävä osa lasten hyvinvointia ja tasa-arvoa

Huono-osaisuuden vähentäminen alkaa eriarvoisuuden vähentämisestä, sanoo huono-osaisuutta tutkinut professori Juho Saari. Hänen mukaansa osattomuus kytkeytyy tiukasti huono-osaisuuden kokemukseen. Huono-osaisuuden jatkumoa on mahdollista ehkäistä suojaavilla tekijöillä.

Yksi tärkeimmistä suojaavista tekijöistä lasten kohdalla on mielekäs harrastus. Mahdollisuus harrastuksen kautta itsensä toteuttamiseen ja osallisuuteen on hyvinvoinnin perusta. Harrastuksista syrjäytyminen merkitsee lapselle normaalista lapsuuteen liittyvästä toiminnasta ulos jäämistä sekä samalla syrjäytymistä ikätovereista ja yhteiskunnan osallisuudesta.

Porissa voi hakea nuorisopassia harrastamisen kustannusten tasaamiseen

Porin kaupunki tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa nuorisopasseilla ja kohdennetulla harrastustoiminnan tuella. Harrastustoiminnan tukeminen on suunniteltu poikkihallinnollisena yhteistyönä lapsi- ja nuorisopoliittisen johtoryhmässä ja sivistyskeskus koordinoi tukimuotoa käytännössä.

Porin kaupungin sivistysjohtaja Jari Leinonen kertoo, että kohdennettu harrastustoiminnan tuki on matalan kynnyksen tukimuoto, jonka avulla on haluttu erityisesti ehkäistä huono-osaisuuden kasautumista ja lisätä lasten kiinnittymistä heille tärkeisiin vertaisyhteisöihin. Tuella voidaan maksaa esimerkiksi taloudellisen tuen tarpeessa olevien lasten harrastusten jäsen- tai kausimaksuja. Tuella voidaan myös kustantaa harrastukseen tarvittavia välineitä tai asusteita.

Kohdennetun harrastustoiminnan tuen piirissä ovat kaikki kaupungin perusopetukseen kuuluvat lapset ja nuoret esiopetuksesta lukiolaisiin. Sen hakeminen ja tuen tarpeen arviointi tapahtuu alueen koulukuraattorin kautta.

Kaupungin nuorisopassit jaetaan kouluissa lukukauden alkaessa kaikille yläkoululaisille. Passi sisältää käyntejä kaupungin eri harrastuskohteisiin, niin liikunnallisiin kuin kulttuurikohteisiinkin. Kohteet vaihtuvat vuosittain ja mukana on myös joitakin tapahtumia tai muita elämyskohteita. Porin linjat ovat tarjonneet nuorille ilmaisia linja-automatkoja, joilla on haluttu turvata pääsy harrastuskohteeseen. Toistaiseksi passit ovat käytössä vain yläkoululaisilla.

Leinonen kertoo, että näillä keinoin on haluttu antaa kaupungissa asuville lapsille ja nuorille tasapuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja kokeilla eri harrastuksia. Kaupunginhallitus osoittaa tietyn rahasumman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja tämähän on sitä parhaimmillaan, toteaa Leinonen. Lisäksi mukaan on saatu myös suuri joukko kolmannen sektorin toimijoita, jotka ovat omalla panoksellaan halunneet olla mukana tukemassa ja edistämässä lasten ja nuorten tasa-arvoista harrastustoimintaa.

Vaikka kaupungin taloushallinnon näkökulmasta katsottuna kyseessä on pieni summa rahaa, on sillä saatu aikaiseksi eriarvoisuuden kaventumista sekä monia hymyjä lasten ja heidän huoltajiensa kasvoille.

Hanna Kaasinen, Katriina Jokinen

Marika Luukko, Katja Ruusila, Sari Salminen

Sosionomi (YAMK) ‑opiskelijat, TAMK

Merja Sinkkonen

koulutuspäällikkö, TAMK

Lähteet:

  • Myllyniemi, S. (toim.) Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto.
  • Entten tentten pelistä pois. Lasten kokemuksia köyhyydestä ja osallisuudesta. Lapsen ääni 2015 ‑raportti. Pelastakaa lapset ry.
  • Drop-out vai throw-out? Tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:5.
  • Andersson, L. Kirjallinen kysymys KK 431/2015 vp. Kirjallinen kysymys lasten ja nuorten harrastusten hintojen kohtuullistamisesta ja yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien edistämisestä.
  • Lempinen, M. Urheilusanomat. Lapsi- ja nuorisourheilun hintaselvitys.
  • Saari, J. Huono-osaiset hyvinvointivaltiossa.
  • Porin kaupungin sivistysjohtaja Jari Leinosen haastattelu 23.3.2016.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *