Talentian etiikkapalkinnon sai tutkielma kuraattorityön dokumentoinnista

Kuraattori on koulussa ainut sosiaalityön asiantuntija, jolloin hänellä on paljon vastuuta siitä, miten sosiaalityötä toteutetaan, muistuttaa Noora Mäkinen. Kuva: Minna Jerrman

Palkinnon voittaneen Noora Mäkisen mielestä kuraattorityön dokumentointi vaatii kehittämistä.

Noora Mäkisen sosiaalityön maisterintutkielma Kuraattorityön dokumentointi Helsingin kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilashuollossa voitti Talentian vuoden 2022 etiikkapalkinnon. Mäkinen on tehnyt tutkielman Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Tutkimuksessaan Mäkinen osoittaa, että kuraattorityön dokumentointi vaatii kehittämistä. Kuraattorilla on velvollisuus kirjata oppilaan asiakaskertomukseen vähintään, mitä hän on tehnyt ja ketkä ovat olleet osallisia asian käsittelyssä. Yhtenäiset ohjeistukset ja yhteinen ymmärrys asiakirjojen tarkoituksesta ovat tarpeen.

– Kuraattorityön dokumentointia on mielestäni kehitettävä osana sosiaalityön dokumentoinnin kehittämistyötä, ja sen on seurattava ainakin pääsääntöisesti samoja suuntaviivoja, Mäkinen sanoo.

Päätöksen etiikkapalkinnon voittajasta teki Talentian ammattieettinen lautakunta. Palkittu opinnäytetyö oli lautakunnan mukaan tieteellisesti vahva ja sen teema sosiaalialan työlle keskeinen.

Haasteen muodostaa koulumaailma

Mäkinen on käsitellyt tutkimuksessaan kuraattorityön dokumentointia kolmesta näkökulmasta: millaisia asiakirjoja kuraattorit asiakastyöstään kirjoittavat, miten työstä kirjoitetaan ja millaisia merkityksiä kuraattorit näkevät dokumentoinnilla olevan osana työtään. Aineistona hänellä on ollut Helsingin kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilashuollossa työskentelevien kuraattorien laatimia asiakasasiakirjoja vuosilta 2019–2020 ja kuraattoreille teetetty kysely.

Osallisuuden puute on suuri eettinen haaste.

Mäkisen mukaan kuraattorien dokumentoinnissa haasteen muodostaa koulumaailma, jonka tavoitteet ja toimintaperiaatteet painottuvat opetukseen ja kasvatukseen eivätkä pohjaudu sosiaalityön perinteeseen.

– Kuraattori on koulussa ainut sosiaalityön asiantuntija, jolloin hänellä on paljon vastuuta siitä, miten sosiaalityötä toteutetaan. Sosiaalityön konteksti, eettiset toimintaperiaatteet ja arvot tulee olla vahvasti osana kuraattorityössä tehtävien tekstien tuottamista – niitä ei pitäisi mielestäni väheksyä, hän toteaa.

Dokumentointiohjeistukset olisikin suunnattava nykyistä selkeämmin kuraattorityön tarpeisiin. Koulun sosiaalityötä tulisi tarkastella omana erityisalanaan, joka vaatii yleisiin sosiaalialan dokumentointiohjeistuksiin tietynlaisia tarkennuksia.

Eettisesti mielenkiintoisimmaksi tutkimustulokseksi Mäkinen nostaa sen, että lapset eivät usein ole tietoisia, että kuraattori dokumentoi tapaamisia.

– Sen lisäksi, että dokumentoinnista ei kerrota, sitä ei tehdä yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Osallisuuden puute on suuri eettinen haaste kuraattorityön dokumentoinnissa, Mäkinen painottaa.

Dokumentointi tärkeä osa työtä

Noora Mäkinen, 33, työskentelee tutkijana Helsingin yliopistossa, jonne hän siirtyi sosiaalityöntekijän tehtävästä. Hän valmistui vuonna 2011 Tampereen ammattikorkeakoulusta sosionomiksi (AMK) ja jatkoi myöhemmin opintojaan Helsingin yliopistossa.

Mäkinen valitsi maisterintutkielmansa aiheen omien kokemustensa pohjalta, sillä hän on työskennellyt myös kuraattorina.

– Aloittaessani kuraattorina ihmettelin, kun oman työn dokumentointiin ei ollut juurikaan ohjeistuksia. Aiemmassa työssäni lastensuojelussa asiakastyön dokumentointia ohjeistettiin ja tehtiin tavalla, joka oli erilainen koulumaailman sosiaalityöhön verrattuna, hän kertoo.

Tutkimuskyselyyn osallistuneiden kuraattorien mukaan dokumentoinnin koetaan olevan tärkeä osa omaa työtä, mutta siihen ei ole riittäviä sisällöllisiä ohjeistuksia tai yhteistä ymmärrystä.

– Pidän tätä isona eettisenä ongelmana ja haasteena. Sillä miten kukaan voisi kirjoittaa hyviä ja asiakasta sekä omaa työtä hyödyttäviä asiakirjoja, jos ei tiedä, mitä ja miten omasta työstään kirjoittaa.

Mäkisen tutkimus on niin ainutlaatuinen, että se on saanut valtiolta jatkotutkimusrahoitusta. Helsingin yliopiston ASTULA-hankkeessa Mäkinen tutkii kuraattorityön dokumentointia osallisuuden näkökulmasta.

Tietoa ja työvälineitä ammattilaisille

Palkinnon myöntänyt Talentian ammattieettinen lautakunta kehuu erityisesti Mäkisen tutkimuksen ammattieettistä kysymyksenasettelua ja pohdintaa ansiokkaaksi.

– Dokumentointi on eettisesti tärkeää mm. asiakkaan oikeuksien näkökulmasta. Mäkisen opinnäyte tuottaa ammattilaisille tietoa ja työvälineitä. Sen arvo ja tulokset ovat siten siirrettävissä laajasti koko sosiaalialan työn dokumentointiin sekä ammattilaisen oman työn tarkasteluun, toteaa Talentian erityisasiantuntija ja ammattieettisen lautakunnan sihteeri Alpo Heikkinen.

Dokumentointi vaatii kehittämistä.

Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee vuosittain yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosiaalialan opinnäytetyön, jonka tekijä on käsitellyt aihettaan ammattieettisellä tavalla.

Etiikkapalkinnon saajaksi tuli tänä vuonna tavallista useampia ehdokkaita, ja monet niistä olivat hyvätasoisia.


5 Vinkkiä kuraattorille dokumentointiin

1. Mieti, mitä varten kirjoitat. Kirjoita oleellisesta.

2. Käy tapaamisen lopuksi keskustelu oppilaan kanssa, mikä hänen mielestään tapaamisessa oli keskeistä ja mitä hänestä olisi tärkeää kirjoittaa.

3. Käytä selkeää, ymmärrettävää kieltä.

4. Tee oma toimijuutesi näkyväksi – kirjoita minä-muodossa.

5. Pyri pitämään asiakirjat ajantasaisina.

Minna Jerrman

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *