Sosiaaliohjauksen monitahoisuus

Sosiaaliohjaus – lähtökohtia ja käytäntöjäJari Helmisen toimittama kirja aloittaa keskustelun sosiaaliohjauksesta ja kertoo sosiaaliohjauksen perusteita.

Sosiaaliohjaus neuvoo, tukee ja auttaa ihmistä erilaisissa elämäntilanteissa. Miten tämä esitelty sosiaaliohjaus eroaa yleisestä ohjauksen satavuotisesta teoriasta ja käytännöistä, joita on käyttäytymistieteiden puolella kehitetty? Mikä tekee sosiaaliohjauksesta sosiaalista tai mikä tässä sosiaalialan työssä on ohjausta? Mitä yhteistä ohjauksella ja sosiaaliohjauksella on? Onko näiden välillä olemassa tutkimuksellista tai käytännöllistä yhteistyötä? Pitäisikö olla? Mitkä ovat sosiaaliohjauksen muodot ja käytännöt muualla maailmassa?

Alun perin oppikirjaksi suunniteltu teos palvelee myös työelämän tarpeita ja päätöksentekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusprosesseissa. Sosiaaliohjaus on käsitteenä suurelle yleisölle varsin tuntematon. Sen mahdollisuuksia hyvinvointityössä ei edelleenkään täysin tunneta. Sen rajapinnat sosiaalityön ja hoivan kanssa vaativat vielä selvittelyä.

Sosiaaliohjauksella voidaan tarkoittaa tutkintoa, koulutusammattia, tehtävää, ammattinimikettä tai sosiaalipalvelua.
Sosiaalihuoltolaissa sosiaaliohjauksen tavoitteet ja sisältö on määritelty siten, että sosiaaliohjauksen tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan ja arjen sujuvuuden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.

Asiakkaan omatoimisen ja itsenäisen selviytymisen sekä osallisuuden edistäminen ovat työn päämääriä, kulmakiviä asiakkaan itsenäisyys, toimijuus ja yhdenvertainen osallisuus. Kirjan monissa artikkeleissa selvitetään sosiaaliohjauksen tavoitteita ja menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa, ikävaiheittain tai sosiaalisten ongelmien kautta: aikuissosiaalityössä, lastensuojelussa, päihde- ja mielenterveystyössä, asunnottomien kanssa, kouluissa, vammaistyössä, monikulttuurisessa työssä.

Artikkeleissa työmenetelmiä kuvataan yleisellä tasolla, mutta Helminen suosittaakin edellisvuonna ilmestynyttä Pirjo Nätkinin ja Terttu Sayedin toimittamaa Asiakastyön menetelmät sosiaalialalla teosta tämän teoksen oheislukemistoksi. Sosiaaliohjaus-kirjassa on käytetty hyväksi noin 40 opinnäytetyötä, joissa sosiaaliohjausta on kuvattu.

Kristiina Koskiluoma

Jari Helminen (toim.): Sosiaaliohjaus – lähtökohtia ja käytäntöjä. Edita 2016.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *