Mitä kuuluu lastensuojelu?

Lastensuojelun Keskusliitto toteuttaa vuosina 2018–2019 julkaisukokonaisuuden, jossa käydään läpi, miten lastensuojelu toimii nyt.


Lastensuojelun tilaa on selvitetty tällä vuosikymmenellä useissa arvioinneissa ja selvityksissä. Ilmassa on ollut jopa turhautumista loputtomiin selvityksiin. On kysytty, mitä hyvää näistä on seurannut. Siksi onkin hienoa, että Lastensuojelun Keskusliitto otti tehtäväkseen arvioida, miten lastensuojelulla menee nyt.

Mitä kuuluu lastensuojelu? ‑sarjan I julkaisu on verkossa luettavissa. Aluksi siinä arvioidaan Toimiva lastensuojelu ‑raportin suositusten toimeenpanoa lastensuojelun kansallisen kehittämisen näkökulmasta. Seuraavaksi keskitytään yksityiskohtaisemmin normiohjauksessa tapahtuneisiin muutoksiin. Katsauksen viimeisessä osassa Toimiva lastensuojelu ‑työryhmän jäsen Matti Rimpelä käy läpi ne toimet, jotka ovat vaikuttavasti muuttaneet lastensuojelun käytäntöjä ja menettelytapoja toivottuun suuntaan.

Ovatko lastensuojelun uudistukset olleet liian pieniä tekoja, kysyvät julkaisun kirjoittajat. Kyllä ja ei. Toimiva lastensuojelu ‑raportin yli 50 toimenpiteen listalta on otettu työn alle monia asioita. Lainsäädännössä on tapahtunut ja tapahtuu muutoksia. Meillä on kunnianhimoinen Lape-hanke, joka tosin on sidottu hallitusohjelmaan, mutta kirjoittajat toivovat sille pysyvyyttä. Muitakin askeleita on otettu.

Vaikka lastensuojelun kriisin ratkaisemiseksi tehdään parasta aikaa paljon, lopputulemasta ei oikeastaan tiedetä. Osin keskeneräisyyden vuoksi, mutta etenkin siksi, että toimien vaikutuksista ja vaikuttavuudesta puuttuu systemaattinen seuranta.

Tulevan kesän aikana saamme lisää tietoa sosiaalihuoltolain uudistuksen vaikutuksista, kun Keskusliiton ja ammattijärjestö Talentian selvitys julkaistaan. Sosiaalihuoltolain uudistuksen piti siirtää painopistettä ehkäisevään työhön, kuten Toimiva lastensuojelu ‑raportissakin ehdotettiin. Viisari on heilahtanut hivenen siihen suuntaan. Uusin lastensuojeluilmoitusten ja sijoitusten tilasto kuitenkin kertoo, että korjaavien toimien määrät eivät ole laskeneet, päinvastoin. Miksi näin kävi?

Sosiaalihuoltolain muutos on myös esimerkki siitä, kuinka pitkälle lainsäädäntömuutoksilla päästään. Ei kovin pitkälle, etenkään silloin kun lain käytännön toimeenpanon ohjauksessa, koulutuksessa ja tiedotuksessa on ollut sellaisia puutteita, joista kyselyyn vastanneet kertovat.

Helena Jaakkola

Lastensuojelun uudistukset – liian pieniä tekoja? Mitä kuuluu lastensuojelu? ‑julkaisusarjan osa 1. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisut, 3 /2018.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *