Asiaa esteellisyydestä — miten toimia, jos asiakas on liian tuttu

Ammattijärjestö Talentian ammattieettinen lautakunta on käsitellyt jäsenen kysymystä siitä, miten työntekijä voi toimia ammattityössä, jos asiakas onkin liian tuttu.

Sosiaalihuollon ammattihenkilö kertoi, että hän työskentelee pienen kaupungin lastensuojelun vastaanottoyksikössä. Työssään hänelle tuli eteen tilanteet, joissa ei voi mielestään toimia asiakkaan omaohjaajana, koska asiakas on työntekijän tuttu ja toisessa tapauksessa naapuri. Miten ammattihenkilön esteellisyyttä ja jääviyttä näissä tilanteissa tulkitaan?

Talentian ammattieettisen lautakunnan mukaan virkamies ja ammattihenkilö ovat esteellisiä silloin kun kokevat, että heidän puolueettomuutensa vaarantuu päätöksentekotilanteessa tai muutoin aiheuttaa haittaa asiakastilanteessa.

Mitä sanoo lainsäädäntö?

Hallintolaissa on lueteltu virkamiehen esteellisyyden juridiset perusteet, jotka liittyvät siihen, onko asiakas viranhaltijan läheinen tai onko työntekijä itse asianosainen tai onko työntekijälle itselleen syntymässä jotakin erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Hallintolaki ei kategorisesti määrää esteellisyyttä päätöksentekoon silloin, kun kyseessä on työntekijän harrastekaveri, naapuri tai tuttava, mutta tällaisissa tilanteissa ammattieettiseen ja juridiseen harkintaan kuluu pohtia asiakastyön puolueettomuutta, tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä tarpeen vaatiessa todeta esteellisyys.

Esteellinen on silloin kun kokee, että puolueettomuus vaarantuu päätöksenteko- tai asiakastilanteessa.

Hallintolaissa läheisellä tarkoitetaan muun muassa virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä. Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Tunnista intressiristiriita

Intressiristiriidan arvioiminen voi olla vaativaa. Usein on tarpeellista käydä kollegiaalinen avoin dialogi työyhteisön ja asiakkaan kanssa esteellisyyden perusteista siltä osin, vaarantuuko puolueettomuus ja objektiivisuus käsiteltävässä asiakastilanteessa tai tehtävässä päätöksessä. Onko riskinä, että ammattihenkilö suosii jotakin osapuolta vai päinvastoin kohteleeko ankarammin?

Suosimisessa voi olla kyse ammattieettisesti myös vuorovaikutukseen liittyvistä vaikutuksista eikä ainoastaan päätöksentekoon liittyvästä suosimisesta. Asiakkaiden kohtelun yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus voi vaarantua.

Entä jos työnantaja vaatii työskentelemään?

Jos työnantaja vaatii työntekijää tekemään asiakasta koskevan päätöksen, vaikka työntekijä itse kokee olevansa esteellinen, työnantajan työnjohto-oikeus ei ole esteellisyyteen nähden ensisijainen. Syynä on se, että esteellisenä tehty päätös ei ole lainvoimainen tai päätös voi olla lainvastainen.

Esteellisenä tehty päätös ei ole lainvoimainen tai päätös voi olla lainvastainen.

Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Esteellisen virkamiehen tilalle on määrättävä esteetön virkamies.

Oleellista esteellisyysperusteissa on, että ammattihenkilö itse tunnistaa omat esteensä ja että tilanteen eri tekijät arvioidaan esimiehen tai työyhteisön kanssa huolellisesti.

Ammattihenkilöllä on oikeus huolellisen arvioinnin perusteella pidättäytyä asiakastyöstä ammattieettisistä syistä sellaisessa tilanteessa, jossa hän kokee puolueettomuuden vaarantuvan haitallisella tavalla ja ammattitoiminta muodostuisi epätasapuoliseksi suhteessa toisiin asiakkaisiin.

Kyseessä on myös työntekijän oma jaksaminen. Liian lähelle tullut asia, johon liittyy henkilökohtaisia sidoksia, on kuormitustekijä.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammattieettinen lautakunta
ammattijärjestö Talentia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *