Älä kieltäydy työnantajan tarjoamasta työstä lomautuksen aikana

Työnantaja ei saa lomauttaa työntekijää, jos työnantaja voi tarjota työntekijälle muuta työtä lomautuksen vaihtoehtona. Työntekijä on velvollinen ottamaan vastaan työsopimuksensa mukaista työtä tai tehtäviä, jotka poikkeavat vähäisesti työsopimuksen mukaisesta työstä.

Lomautuksen vaihtoehtona tarjotun työn palkka määräytyy tehtävän, työsopimuksen ja työehtosopimuksen perusteella.

Jos työntekijä kieltäytyy työnantajan tarjoamasta työstä, ottaa työtekijä riskin siitä, että työnantaja puuttuu työntekijän työsuhteeseen. Työnantaja voi huomauttaa, varoittaa tai jopa päättää työsuhteen luvattomaksi katsomansa poissaolon perusteella tai työnantajan työnjohdollisen määräyksen noudattamatta jättämisen vuoksi.

Työnantajan osoittamasta työstä kieltäytymisellä voi olla vaikutusta myös oikeuteen saada työttömyysturvaa.

Käytännössä lainsäädäntö mahdollistaa työstä kieltäytymisen seuraamuksitta vain hyvin poikkeuksellisesti.

– Tämän vuoksi työntekijän työsuhteen ja työttömyysturvan kannalta on turvallisempaa noudattaa työnantajan antamaa työnjohdollista määräystä ja tarvittaessa selvittää jälkikäteen, onko työnantaja toiminut tilanteessa oikein. Lomautuksesta, työtehtävien muutoksesta tai palkasta ei myöskään tule sopia, jos toimien oikeellisuutta haluaa selvittää jälkikäteen, sanoo Talentian lakimies Tiina Kinnunen.

Työnantajan on myös tarjottava jo lomautetuille työntekijöille uutta työtä, jos sellaista ilmaantuu lomautuksen aikana. Lomautuksen voi perua, siirtää tai keskeyttää työsopimuslain ja työehtosopimuksen määräaikoja noudattaen.

Viranhaltijoiden osalta säännöstö poikkeaa hieman työsuhteisista työntekijöistä. Kun työntekijän velvollisuutta ottaa vastaan muuta työtä määrittää työsopimus, säädetään viranhaltijoilla asiasta virkamieslainsäädännössä.

– Käytännössä lainsäädäntö mahdollistaa työstä kieltäytymisen seuraamuksitta vain hyvin poikkeuksellisesti. Näin ollen viranhaltijan on velvollinen ottamaan laajasti vastaan erinäisiä työnantajan osoittamia tehtäviä, jotta hän välttyy mahdolliselta huomautuksen, varoituksen ja palvelussuhteen päättämisen riskiltä, Kinnunen sanoo.

Lomautuksen vaihtoehtona tarjotun työn palkkaus määräytyy viranhaltijalla tehtävän, virkamääräyksen, lainsäädännön ja työehtosopimuksen mukaisesti. Työstä kieltäytymisen mahdollinen vaikutus työttömyysturvaan on vastaava kuin työsuhteisella työntekijällä. Vastaavasti myös viranhaltijaa koskeva lomautus voidaan perua, siirtää tai keskeyttää.

Työntekijä voi lomautuksen aikana tehdä työtä toiselle työnantajalle. Lomautuksen aikana työsuhde lomauttaneen työnantajan kanssa säilyy muuten voimassa, vaikka työnteko ja palkanmaksu onkin keskeytetty.

Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Työntekijän on huolehdittava siitä, ettei uusi työsopimus estä häntä palaamasta lomautuksen päättyessä siihen työhön, josta hänet on lomautettu. Tämän ja lyhyen irtisanomisajan vuoksi työntekijän on siis syytä ottaa taustalla oleva lomautus keskusteluun uuden työnantajan kanssa työsopimusta tehtäessä.

Viranhaltijoilla on työntekijöitä vastaava oikeus mennä toisen työnantajan palvelukseen lomautuksen aikana. Toisin kuin työsuhteen kohdalla, virkasuhteen osalta ei ole säädetty lomautuksen osalta erityisestä viiden päivän irtisanomisajasta.

– Jos siis viranhaltija lomautuksen aikana menee toiseen virkasuhteeseen, noudatetaan tuon uuden virkasuhteen osalta normaaleja irtisanomisaikoja. Jos viranhaltija lomautuksen aikana tekee töitä työsuhteisena toisen työnantajan palveluksessa, noudatetaan tuohon työsuhteeseen vastaavia säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin työntekijöihin, Kinnunen sanoo.

Viranhaltijan on työntekijän tavoin varmistettava, ettei uusi työ estä häntä palaamasta lomautuksen päätyttyä siihen työhön, josta hänet on lomautettu.

Jos työntekijä tai viranhaltija aikoo mennä lomautusaikana töihin, pitää hänen tehdä siitä ilmoitus TE-palveluihin ja ottaa tarvittaessa yhteyttä omaan työttömyyskassaan.

Tiina Kinnunen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *