Uutinen

Talentias utbildningspolitiska program publicerades

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia har publicerat sitt utbildningspolitiska program. Förbundet kräver bland annat att tydligare befattningsbenämningar inom socialt arbete och att socialarbetarnas ska ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning.

Huvudmålen i Talentias utbildningsprogram:

  • Högklassig examensutbildning förutsätter tillräcklig grundfinansiering.
  • Ett forskningsprojekt i undervisningsinnehållet och de kompetenser som varje examen medför behövs för att utveckla den högre utbildningen inom det sociala området.
  • Antalet utexaminerade måste tillgodose arbetslivets behov.
  • Utbildningen ska vara utformad för att främja karriärutvecklingen.
  • Socionom, geronom och rehabiliteringshandledare ska införas som befattningsbeskrivningar precis som socialarbetare.
  • Arbetsgivarna ska avsätta mer resurser för arbetstagarnas kompetensutveckling.
  • Ställningen på arbetsmarknaden bland personer som avlagt specialiseringsstudier inom det sociala området behöver stärkas.
  • Kunskaper inom arbetshälsa och arbetssäkerhet ska inkluderas i examensutbildningarna.
  • Arbetsgivarna ska satsa på forskningsarbete som utförs av arbetstagarna.

Läs Talentias utbildningspolitiska program i sin helhet (på finska) >> Koulutuksella osaavia sosiaalialan asiantuntijoita